SCP-5321
ocena: +7+x

ZASILANIE WŁĄCZONE

.

.

.

POSZUKIWANIE AKTUALIZACJI

.

AKTUALIZACJA NIEUDANA: PONAWIANIE PRÓBY

AKTUALIZACJA NIEUDANA: PONAWIANIE PRÓBY

AKTUALIZACJA NIEUDANA: PONAWIANIE PRÓBY

AKTUALIZACJA NIEUDANA: PONAWIANIE PRÓBY

.

PRZERYWANIE AKTUALIZACJI

.

.

.

ŁĄCZENIE Z SERWEREM

.

POŁĄCZENIE NIEUDANE: PONAWIANIE PRÓBY

POŁĄCZENIE NIEUDANE: PONAWIANIE PRÓBY

POŁĄCZENIE NIEUDANE: PONAWIANIE PRÓBY

POŁĄCZENIE NIEUDANE: PONAWIANIE PRÓBY

.

.

.

POŁĄCZENIE UDANE


OSTRZEŻENIE: Baza danych SCP znajduje się w trybie APOLLYON od: 6,580 dni.

Do wszystkich informacji Fundacji został przyznany nieograniczony dostęp.


Aktywne Ośrodki: 0
Aktywny Personel: 0
Aktywne AIC: 1

Anomalie w Zabezpieczeniu: 1

  • SCP-5321Identyfikator podmiotu: SCP-5321

Klasa podmiotu: Apollyon Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: Poza neutralizacją, zabezpieczenie jest niemożliwe.

Opis: SCP-5321 był fenomenem, w wyniku którego każda świadomość otrzymała całkowitą wszechwiedzę dnia 14.01.2020 roku o godzinie 0:00 czasu wschodniego. Otrzymana wiedza była permanentna i pozostawała aż do śmierci. Każda pochodna świadomość zyskiwała wszechwiedzę po stworzeniu, wliczając nieorganiczne inteligencje stworzone po SCP-5321.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported