SCP-538
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-538

Klasa podmiotu Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie instancje SCP-538 mają być przechowywane w białym pomieszczeniu o wymiarach 15x15x3 metry z nie mniej niż czterema (4) górnymi światłami o mocy 200 W. Światła te mają być wyśrodkowane nad stołem blokowym o wymiarach 1x2x0,5 metra, stojącym pośrodku przestrzeni przechowawczej i błyszczącym przez cały czas. Jeden (1) przedstawiciel klasy D w śpiączce wywołanej chemicznie ma być stabilny medycznie i leżeć na stole. Będzie służył jako źródło „paszy” dla wszystkich instancji SCP-538. W przechowalni nie powinno znajdować się żadne inne źródło cienia niż to, które zapewnia przedstawiciel klasy D.

Jeśli jakiekolwiek źródło światła w przechowalni spali się, drużyna złożona z dwóch ochraniaczy ma zostać wysłana tam przez sąsiednią śluzę. Personel ten ma być wyposażony w szczelne kombinezony odporne na niebezpieczne substancje, które zawierać mają niezależne butle tlenowe i poinstruowany, by poruszać się powoli i unikać kontaktu z obiektem. Mają oni wymienić spaloną żarówkę i po wykonaniu zadania wrócić do śluzy. Kiedy pracownicy przebywać będą w śluzie mają zostać potraktowani 300 W białym światłem, by zapewnić, że żaden z podmiotów nie przylega do pracowników. Badania personelu klasy D zapewniającego wyżywienie SCP-538 należy wykonywać w podobny sposób, jednak do badań wymagany jest tylko jeden lekarz. patrz; Dokument 538-A.

Jeśli w jednym momencie wszystkie cztery światła mają zgasnąć jednocześnie, komorę należy uszczelnić wraz ze wszystkimi portami obserwacyjnymi. Do czasu ponownego włączenia świateł w komorze SCP-538 przestrzeń przechowawcza powinna pozostać zamknięta. Jeżeli kiedykolwiek jakaś osoba została ukąszona przez obiekt, jako zainfekowana musi być jak najdłużej przetrzymywana w komorze SCP-538. Nieprzestrzeganie tej procedury może spowodować masowe naruszenie bezpieczeństwa i doprowadzić do terminacji odpowiedzialnej za to osoby.

Notatka: Strażnicy muszą być cyklicznie sprawdzani pod kontem niecodziennych fobii. Każdy personel wykazujący dowolny stopień arachnofobii musi zostać ponownie przydzielony.

Opis: Obiekt wydaje się ożywiać cienie nieznanego gatunku pająków. Instancje „żywią” się cieniem innych żywych stworzeń i będą poruszać się w kierunku najbliższego cienia należącego do żywego organizmu. By „pożywić” się, obiekt przyczepia się do cienia swojej ofiary, tak że jego własny cień nie jest przysłonięty. W ten sposób pojedyncza instancja SCP-538 może urosnąć do około 15 centymetrów kwadratowych. Pożywianie się po tym punkcie wydaje się utrzymywać ten rozmiar; jak dotąd cały proces okazał się nieszkodliwy dla gospodarza. Jeżeli okaz przyczepi się do nieożywionego obiektu w celu karmienia, z czasem zmniejszy się jego rozmiar i zaniknie. Tylko jeśli obiekt przyczepiony jest do żywego organizmu może dobrze się rozwijać.

SCP-538 wykazał się zdolnością pokonywania krótkich odległości przez otwarte, dobrze oświetlone obszary, takie jak dotarcie do pobliskiego organizmu lub ucieczka. Jednak rozmiar będzie szybko zmniejszał się z prędkością prawie 2 centymetrów kwadratowych na sekundę przez czas, w którym nie będzie przyczepiony do cienia. Jeśli okaz zostanie pozostawiony na otwartej przestrzeni wystarczająco długo, ostatecznie zmniejszy się nie pozostawiając po sobie nic. W tym momencie można go uznać za zmarłego. Największa zaobserwowana prędkość wynosiła jeden metr na sekundę podczas maksymalnej wielkości. SCP-538 wykazał się zdolnością do przeciskania się przez pęknięcia o szerokości większej niż 3 milimetry. Przestrzenie mniejsze niż ta wydają się niemożliwe do przejścia.

Choć ogólnie łagodny, SCP-538 może zaatakować swojego gospodarza, jeśli będzie przestraszony. Przerażenie obiektu zazwyczaj wiąże się z szybkim ruchem gospodarza, w którym to momencie „ugryzie” cień organizmu po czym podejmie próbę ucieczki. Ugryzienie musi nastąpić na gołej skórze, aby spowodować skutki; materiał odzieżowy składający się z bawełny lub czegoś wytrzymalszego zapewni wystarczającą ochronę.

Po ukąszeniu jednostka przejdzie przez pięć różnych faz w ciągu godziny. Trzeba pamiętać, że ugryzione osoby mogą próbować ukryć swój stan; dlatego każda osoba wykazująca następujące objawy musi zostać natychmiast zatrzymana.

Faza pierwsza: Po poruszeniu, podmiot ugryzie cień swojego agresora. Tester zgłosi ból w obszarze względnie ugryzionym, jednak w tym miejscu nie pojawi się żadne przebicie ani rana. Ugryziony szybko stanie się drażliwy, warcząc na otaczających go ludzi.

Faza druga: 10-15 minut po ugryzieniu obiekt zacznie się mocno pocić, lecz może też zgłaszać uczucie zimna. Jego skóra zmieni swój kolor na czerwony i zacznie być ciepła w dotyku.

Faza trzecia: 25-30 minut po ugryzieniu, podmiot zacznie przejawiać zachowania gwałtowne i agresywne, dążąc do konfliktu z osobami będącymi w pobliżu. Jego mowa będzie niewyraźna, a zdolności motoryczne mogą być upośledzone. Obiekt ucieka się do przemocy, często atakując najbliżej stojących.

Faza czwarta: 40-45 minut po ugryzieniu skóra podmiotu zmieni kolor na blady i przyjmie barwę pasty. Jego temperatura ciała spadnie od 5 do 8 stopni Celsjusza. Podmiot będzie przepraszał otaczających go ludzi i może powoływać się na to, że nie czuł się zbyt dobrze. Będzie próbował on usprawiedliwić się i wycofać w ciemniejszy obszar.

Faza piąta: 55-60 minut po ugryzieniu obiekt zacznie [USUNIĘTO] uzyskany płyn będzie całkowicie półprzezroczysty i nieszkodliwy. W tym momencie cień podmiotu całkowicie rozpadnie się na mniejsze okazy SCP-538 o powierzchni około 4 centymetrów kwadratowych. Ze względu na brak lepszego terminu należy uznać je za „potomstwo”.

Obecnie nie ma lekarstwa na ugryzienie SCP-538. Śmierć okazała się nieskuteczna w powstrzymywaniu postępu choroby, ale pomija proces bezpośrednio do etapu piątego.

Dokument 538-A: Rezultatem Incydentu I538-A należy wysyłać co najmniej dwóch pracowników ochrony wyposażonych w dwie (2) 250 watowe latarki, aby towarzyszyć doktorowi badającemu pracowników klasy D.

Incydent I538-A:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported