SCP-539
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-539

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-539 musi być przechowywany w wyściełanej skrzyni, która zawsze pozostaje zamknięta, o ile nieprzeprowadzane są testy zjawiska pod nadzorem pracownika z upoważnieniem co najmniej poziomu 2. Dopóki nie zakończą się odpowiednie badania, kontakt fizyczny z SCP-539 jest wzbroniony.

Opis: Obiekt to cienki, okrągły dysk, wykonany z nierozpoznanego materiału. Podczas gdy wzdłuż krawędzi obiektu można zidentyfikować rdzę, testy określiły, że ta nie jest produktem oksydacji podmiotu. Po rzuceniu, w najbliższej okolicy zajdzie zdarzenie, które natychmiast odwróci uwagę od rzucającego. Owe odwrócenia uwagi nie podlegają żadnemu obserwowalnemu wzorcowi. Jednakże potwierdzono, iż odwrócenie uwagi jest wprost proporcjonalnej intensywności do trudności w odwróceniu uwagi od rzucającego. W związku z nieprzewidywalnością efektu SCP-539, testerom zaleca się wyrzucać obiekt jak najdalej od siebie.

Dodatek: Notatki z testów

Test 539-1: Pracownikom ochrony polecono stanąć w linii, aby mogli bez przeszkód obserwować testera, pod żadnym pozorem nie zrywając z nim kontaktu wzrokowego. Po rzuceniu dysku, pracownicy ochrony doświadczyli "nagłego przerwania egzystencji ubrań", przez co wszyscy zerwali kontakt wzrokowy z testerem, będąc bardziej przejęci utratą ubrań i kwestią otoczenia będącego niezbyt przyjaznym dla nagiego strażnika. .

Test 539-2: Tester był ubrany w jaskrawe i zwracające nań uwagę ubranie. Tester przebywał sam wraz z pracownikiem ochrony w pustym biurze. Pracownikowi ochrony rozkazano utrzymywać nieprzerwany kontakt wzrokowy z testerem. Po rzuceniu dysku, uruchomiony został alarm przeciwpożarowy budynku, a jego wyłączenie nie było możliwe aż do momentu odzyskania dysku i zresetowania komputerowego systemu ochrony.

Test 539-3: Pracownikom klasy D polecono "zwrócić na siebie uwagę lokalnych służb porządkowych", a następnie wykorzystać SCP-539. Testerzy byli ścigani przez policję po rozbiciu szyby radiowozu. Po rzuceniu obiektu, na drodze ścigających testerów samochodów policyjnych pojawił się wielki przedstawiciel gatunku Carcharhinus leucas (Żarłacz tępogłowy). Policja zmuszona była się zatrzymać i poddać zjawisko dochodzeniu. Po odzyskaniu pracowników klasy D, zarówno rekin, jak i obiekt SCP zostały odzyskane przez agentów polowych. Warto odnotować, że funkcjonariusze policji, którzy doświadczyli zjawiska, nigdy nie wspomnieli o nim przełożonym.

Test 539-4: Test ten nie został autoryzowany i w związku z tym podjęto procedury dyscyplinarne o zróżnicowanym zakresie wobec zaangażowanych w jego przeprowadzenie osób. W ramach "dowcipu", grupa pracowników naukowych zdecydowała się sprawdzić, czy są w stanie odwrócić uwagę dr. ██████, znanego z poważnego zaangażowania w swoją pracę. Po rzuceniu obiektu, z szybu wentylacyjnego laboratorium wyszło stado dziesięciu przedstawicieli gatunku Varanus komodoensis (Waran z Komodo), a następnie przystąpiło do wypędzenia naukowca z pomieszczenia. Zwierzęta poruszały się niekontrolowane po całej placówce, dopóki nie podniesiono dysku — po czym to niemożliwe stało się ich zlokalizowanie, jako że prawdopodobnie opuściły placówkę. Ten "test" może wskazywać, że wykorzystanie zwierząt jest przeważającą metodą odwracania uwagi przez obiekt.

Słuchajcie. Lubię się pośmiać, jak każdy, ale to mogłoby się skończyć o wiele lepiej, gdyby pracownicy naukowi najpierw uzyskali zgodę. Ponadto uważam za bardzo prawdopodobne, że ta metoda odwrócenia uwagi będzie się wiązała ze zwierzętami, jako że te niemal zawsze zwracają na siebie uwagę ludzi — dr ██████.

Test 539-5: Test mający określić efektywność obiektu w stosunku do obserwatorów niebezpośrednich. Pracownicy testujący połączyli kamerę obserwacyjną z monitorem komputera w innym budynku. Komputer miał zarówno nagrywać, jak i wyświetlać obraz wideo. Kamerę skierowano w stronę testera, a pozostałe osoby przemieściły się przed monitor komputera. Po rzuceniu dysku, komputer doznał błędu krytycznego w związku z usunięciem sterowników sprzętowych, potrzebnych do kontrolowania obrazu wideo. Nagrany materiał był zepsuty i niemożliwe było jego odzyskanie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported