SCP-5403

ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-5403

Klasa podmiotu: Euclid Zneutralizowane (zobacz Dodatek 5403-4)

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-5403 został usunięty ze wszystkich cywilnych baz danych. Fundacyjny bot internetowy ALFA-03-TYCHO ma za zadanie monitorować wszelkie słowa kluczowe powiązane z SCP-5403.

Zarchiwizowane Czynności Przechowawcze (ostatnio aktualizowane 09.12.1998):
Adres IP SCP-5403 jest niedostępny dla standardowych dostawców internetu, a wszelki nieautoryzowany dostęp przekierowuje użytkowników do domyślnej strony głównej jego serwisu hostingowego.

Trwają próby całkowitego zablokowania SCP-5403. SFO Chi-11 ("Don't Like Don't Read")1 musi przeprowadzać cotygodniowe ataki DDoS na adres, monitorować jego treści i zgłaszać wszelkie nadzwyczajne wahania w aktywności. Należy podjąć próbę komunikacji z SCP-5403, jeżeli jest to uznane za konieczne przez dyrekcję Ośrodka 15. Jeżeli treści wstawione na SCP-5403 stanowią zagrożenie informacyjne, wystawionym na nie badaczom poniżej 4 Poziomu dostępu należy podać środki amnezyjne Klasy A i przenieść do innego projektu. SFO Chi-11 pod żadnym pozorem nie może zostać rozwiązany.

Po wglądzie Komitetu ds. Etyki, członkowie SFO Chi-11 mają zgodę na przeniesienie po upłynięciu minimum dwóch tygodni.

Opis: SCP-5403 to strona internetowa dostępna pod adresem www.g███████.com/██████/SwiatMaiFandacji. Próby odnalezienia adresu IP witryny zakończyły się niepowodzeniem; dowody2 sugerują, że za treści na witrynie odpowiada sztuczna inteligencja lub inny nie-biologiczny byt.

SCP-5403 zdaje się posiadać zdolność do wyczerpującego audiowizualnego nadzoru Fundacji przy użyciu nieznanych środków. Treści na stronie są ekskluzywnie powiązane z obserwacjami wynikającymi z nadzoru. Pomimo zakresu zdolności nadzoru SCP-5403, obiekt nie wykazuje świadomości jego klasyfikacji i przechowania przez Fundację.

SCP-5403 jest w swojej strukturze podobny do blogu, wliczając w to "księgę gości", w której odwiedzający mogą zamieszczać publiczne wiadomości. SCP-5403 może odpowiedzieć na wiadomość, usunąć ją lub pozostawić bez reakcji.

Posty zamieszczone na SCP-5403 różnią się treściami. Większość (około osiemdziesiąt pięć procent) zawiera komentarz aktualnych wydarzeń powiązanych z interesami Fundacji. SCP-5403 nie wykazał zdolności bezpośredniego wpływu na infrastrukturę Fundacji, ale zdaje się mieć zainteresowanie w przełamaniach zabezpieczeń. Do komentarzy wstawianych na SCP-5403 są okazjonalnie dołączane fotografie i nagrania; analiza metadanych wykazuje, że te materiały nie pochodzą z fundacyjnego monitoringu.

Reszta treści na SCP-5403 jest w naturze wysoce derywowana, ogólnie prezentowana w formie narracji. Te narracje często ukazują personel Fundacji zaangażowany w wysoce przedramatyzowane i nieprofesjonalne zachowania.

Dodatek 5403-1: Odkąd powstało SFO Chi-11 ("Don't Like Don't Read"), SCP-5403 jest skupiony wyłącznie na jej członkach. Z powodu wysokiego stresu zgłaszanego przez SFO Chi-11 oraz pozostałego personelu świadomego natury SCP-5403, Komitet ds. Etyki zezwolił pracownikom wymienianym w postach na umieszczanie notatek odnośnie ich wzmianki w dokumentacji.


Dodatek 5403-2: Poniżej znajduje się log fragmentów postów SCP-5403, wraz z komentarzami wymienionego personelu.


Dodatek 5403-3: Po ocenie Komitetu ds. Etyki zlecono ocenę psychologiczną każdego członka SFO Chi-11 odmawiającego przeniesienia.

Dodatek 5403-4: 26 października 2009 roku, G███████, serwis hostingowy SCP-5403, został zamknięty permanentnie przez właścicieli. Archiwa SCP-5403 nie mają właściwości anomalnych i nie wstawiono żadnego nowego postu. Publiczne archiwa SCP-5403 zostały usunięte pod przykrywką naruszenia praw autorskich. SCP-5403 przeklasyfikowano na Zneutralizowane.

SFO Chi-11 zostało rozwiązane. Dowodząca grupy poszukiwawczej, Dr Laraskë odmówiła dalszego obserwowania stron oznaczanych przez dawnego bota internetowego poświęconego SCP-5403. Zezwolono jej na dłuższą nieobecność.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported