[POMINIĘTO, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO]
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-5404

Klasa podmiotu: Keter

Jak Zrobić Bezpieczne: Proszę nie mówić o SCP-5404 ("słowach boom-boom"). Nie robić słów o słowach boom-boom na komputerach i nie-komputerach.

W czasie który jest teraz, nie mamy mądrej wiedzy, które słowa robią boom-boom. Aby wszyscy byli bezpiecznie żywi, proszę nie robić normalnego stylu rozmowy.

Słowa i zbiory słów, które są czerwone wiadomo jest, że robią boom-boom. Pamiętaj żeby nigdy, przenigdy ich nie robić.

Pamiętaj żeby zawsze robić dwa "boom-boom" z myślnikiem pomiędzy. Inne style robienia tego zakończą się w boom-boom.

Nowa Rzecz: Czasem bezpieczne robi się nie-bezpieczne. Zawsze testować boom-boom przez komputer.

Co To Jest: "Boom-Boom słowa" ("zbitki liter") są rzeczą, która robi niektóre zbiory zbitek liter boom-boom, kiedy dasz kilka zbitek liter z innymi zbitkami liter, ale tylko wtedy gdy robisz coś co jest na temat samych zbitek liter boom-boom. Czasami nawet jeden zbitek liter robi boom-boom.

Tylko gdy się robi dźwięki ustami, albo robi się symbole zbitki liter robią boom-boom. Odtwarzanie dawnych przedtem nagrań dźwięków ustnych jest bezpieczne, ale daje tylko pewną ilość bezpieczeństwa. Wszystkie fundacyjne zbitki liter złożone z symboli komputerowych są zapisywane w czasie tworzenia, więc jeśli widzisz czerwone zbiory liter, wiedz że wystąpił błąd.


Log Z Próbowania Rzeczy: Mamy komputerowe ramiona robiące uderzenia klawiszy, aby sprawdzać co robi boom-boom. Co możesz zobaczyć poniżej tego jest małym urywkiem dla przykładu aby pokazać jak nie-bezpieczne są zbitki liter boom-boom.

Rzeczy Do Stania Się Stało Się?
specjalne czynności przechowawcze Źle
s pec jial ne pro ce du ry prze cho wa wcz e Źle
$pecjaln3 czynn0ści prz3ch0wawcz3 Źle
spec czyn prze Dobrze1
pecjalney zynnościy rzechowawczey Źle2
wybuchowe Źle
słowo Dobrze
zdanie Źle
detonuj Źle
boom Źle
boom-boom Dobrze
bądź ostrożny Źle
robić bezpieczne Dobrze
słowo Źle3

Więcej Rzecz:

Zbitki liter boom-boom zrobione przez nie-lubi-nas grupa. Nowe style zbitek liter boom-boom ciągle się dzieją. To robi się bardziej złe znowu i znowu.

Jeśli zbitki liter boom-boom zaczną się stawać jeśli robi się dźwięki ustami kiedy się nie mówi o zbitkach liter boom-boom, świat może zrobić boom-boom.

Ważny Na Czele Grupy zrobił, że próbowanie rzeczy i patrzenie w musi się dziać aby powstrzymać nie-lubi-nas-grupę i bezpiecznie uchować świat aby nie zrobił boom-boom.

Robią nieprawdopodobne wymagania. Tiamat jest możliwe. Dla teraz czasu, Eshu zostaje.

My zabezpieczamy. My przechowujemy. My robimy bezpieczne.

Ważny Na Czele Grupy - 08

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported