SCP-5416
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

ocena: +8+x

SCP-5416
Poziom2
Klasa podmiotu:
zneutralizowane
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
ekhi
Poziom ryzyka:
krytyczny

Cat.jpg

SCP-5416 przed neutralizacją.

Specjalne Czynności Przechowawcze: W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby SCP-5416 nadal istniało, jego ponowne zabezpieczenie nie będzie konieczne przez około pięć miliardów lat.


Opis: SCP-5416 było statuetką o nieznanym pochodzeniu i składzie materialnym. Osoba trzymająca SCP-5416 w ręku była w stanie przenieść dowolny obiekt, którego była świadoma, w dowolne miejsce, którego również była świadoma. Mechanizm, dzięki któremu to się działo, nie został określony przed neutralizacją obiektu; wiodące teorie obejmują transmisję taumaturgiczną, teleportację kwantową i uniwersalne zestrojenie.

Na podstawie statuetki widniał następujący, ręcznie rzeźbiony grawerunek:

WSZYSTKO NA SWOIM MIEJSCU

Dodatek 5416-1, Odkrycie: SCP-5416 pojawił się nagle w pustej celi przechowawczej w Ośrodku 43 w dniu 10.06.2016. Przyczepiona była do niego pojedyncza żółta karteczka samoprzylepna, dostarczająca jedynie niejasnych wskazówek co do jego pochodzenia. Analiza kryminalistyczna nie wykazała żadnych śladów biologicznych ani na statuetce, ani na notatce; źródło wyciętego tekstu pozostaje niezidentyfikowane, podobnie jak napisany atramentem symbol.

Sticky.jpg

Wstępne testy wykazały anomalne właściwości SCP-5416, wyjaśniając treść notatki. Nie odkryto żadnych dalszych informacji na temat jego pochodzenia.

Dodatek 5416-2 oraz załączone poniżej zawiadomienie zostały zachowane w niezmienionej formie do celów archiwalnych i instruktażowych.


Dodatek 5416-2, Instrukcja obsługi: SCP-5416 może być wykorzystywane do przenoszenia materii poprzez następujący proces:

1. Użytkownik trzyma w ręku SCP-5416.
2. Użytkownik koncentruje swój umysł na określonym obiekcie.
3. Użytkownik koncentruje swój umysł na określonym miejscu.

Dany obiekt natychmiast zniknie ze swojej obecnej pozycji i pojawi się ponownie w określonym miejscu.

Użytkownik może przerwać tę sekwencję, odkładając SCP-5416.

ZAWIADOMIENIE Z SEKCJI SUPERMECHANIKI KWANTOWEJ OŚRODKA 43

QS.png

Jak wspomniano powyżej, tylko niniejsza Sekcja może zezwolić na testowanie SCP-5416. SCP-5416 wybierze pierwszy przedmiot, który użytkownik obmyśli jako cel, oraz pierwszą lokalizację, którą użytkownik obmyśli jako miejsce docelowe. Ponowna decyzja może być bezpiecznie dokonana tylko poprzez zresetowanie całego procesu, a ponieważ translokacja materii rozpoczyna się w momencie wyboru lokalizacji, umysł użytkownika musi być całkowicie wolny od zewnętrznych bodźców. Tylko SK jest w stanie zapewnić środowisko niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznego testu.

— dr Xinyi Du, Kierownik, Supermechanika Kwantowa


Dodatek 5416-3, Logi eksperymentów (wybrane): Testy przeprowadzone pod kierunkiem dr. Xinyi Du nie wykazały żadnych górnych granic wielkości obiektów, które SCP-5416 mogło transportować, ani odległości, na jaką mogły się one przemieszczać. Odnotowano również znaczną elastyczność w określaniu tego, co można zakwalifikować jako "obiekt". Eksperymenty mające na celu ustalenie, czy obiekt posiadał anomalną odporność na uszkodzenia były zaplanowane na wrzesień 2016 roku, ale z powodów opisanych poniżej nie mogły zostać przeprowadzone.


Eksperyment 5416-RE-14
Data: 18.08.2016

Obiekt: 2 gramy karmelu

Miejsce docelowe: Czekoladowa muszelka, pusta w środku

Założenie: SCP-5416 wydaje się w pewien sposób kompensować niedokładności w wyobrażeniach użytkownika o obiekcie i miejscu docelowym; powinno być zatem możliwe wycelowanie w przestrzeń, która nie została w rzeczywistości zaobserwowana przez użytkownika, ale została mu opisana.

Obserwacje: Karmel został przeniesiony do czekoladowej otoczki. Spożycie połączonych wyrobów przez personel klasy D nie spowodowało żadnych niepożądanych reakcji.

Nestlé raczej tego tak nie robi, ale zadziałało — dr Du


Eksperyment 5416-RE-18
Data: 27.08.2016

Obiekt: 1 tona anomalnego materiału ezoterycznego w Ośrodku 91 w Yorkshire w Anglii

Miejsce docelowe: Placówka Redukcji Ezoterycznej AAF-C w Ośrodku 43 w Ontario w Kanadzie

Założenie: SCP-5416 może być użyty do ułatwienia transferu niebezpiecznych odpadów z obiektów Fundacji na całym świecie do wyspecjalizowanych zakładów przetwórczych Ośrodka 43.

Obserwacje: Przeniesienie technicznie udane.

Ups. Wyporność powietrza. Jeden pojemnik w 91 implodował, jeden bardzo nieprzyjemnie eksplodował w 43. Musimy być ostrożniejsi. — dr Du


Eksperyment 5416-RE-28
Data: 31.08.2016

Obiekt: SCP-5162-A

Miejsce docelowe: Sekcja Bezpieczeństwa i Przechowywania, Ośrodek 43

Założenie: Nie można określić położenia geograficznego SCP-5162-A, ale osoby, które się z nim zetknęły, dostarczyły fotograficzne dowody potwierdzające jego wygląd. Powinno być zatem możliwe zabezpieczenie obiektu kawałek po kawałku przy użyciu SCP-5416.

Obserwacje: Chwilowa utrata koncentracji ze strony aktywatora i katastrofalna w skutkach próba ponownego skupienia się spowodowały przesunięcie całego podziemnego kompleksu Sekcji Bezpieczeństwa i Przechowywania o jeden metr na południowy zachód. Plany przywrócenia Sekcji do pierwotnego położenia zostały wstrzymane, ponieważ dr Du tymczasowo zawiesił wszelkie użytkowanie SCP-5416.

Jutro dzwonię do O5. Chcę na to moratorium, dopóki nie znajdziemy testerów z niezwykle precyzyjną kontrolą umysłową — dr Du


Dodatek 5416-4, Raport incydentu: W dniu 1 września 2016 roku agent Paskal Pandev przybył do Ośrodka 43 z rozkazem od Rady O5, aby uzyskać nieograniczony i niechroniony dostęp do SCP-5416. Pięć minut po wejściu do komory przechowawczej agent Pandev włączył alarm przełamania zabezpieczeń. Pracownicy Sekcji Bezpieczeństwa i Przechowywania znaleźli agenta Pandeva samego w komorze; SCP-5416 nie udało się zlokalizować. Po skontaktowaniu się z Dowództwem O5, dr Xinyi Du przeprowadził przesłuchanie agenta Pandeva.

Log przesłuchania

Data: 1 września 2016

Przesłuchujący: Dr X. Du (Przewodniczący, Supermechanika Kwantowa)


Agent Pandev: To zatrzymanie jest niewłaściwe.

Dr Du: Wiesz, co jeszcze jest niewłaściwe? Nasza cała Sekcja Bezpieczeństwa i Przechowywania. Zamierzaliśmy to naprawić za pomocą obiektu, który właśnie w jakiś sposób wysłałeś w niebyt.

Agent Pandev: Nie wiem, co się stało, ale przeginasz. Mam rozkazy od O5.

Dr Du: Czy oni w ogóle widzieli ostatnią aktualizację testów?! Dopiero co wlepiłem ostrzeżenie do akt, kiedy dyrektor powiedział mi, że jesteś już w komorze. A tak w ogóle, to czytałem twoje rozkazy od O5. Nie ma w nich nic o pozbywaniu się obiektu SCP.

Agent Pandev: Nie pozbyłem się go. Próbowałem go użyć, postępując zgodnie z waszymi instrukcjami, i zniknął.

Dr Du: Rozkazy nie podają, do czego właściwie zamierzałeś go użyć.

Agent Pandev: To informacja na poziomie 5. Ściśle tajne.

Dr Du: Skontaktowaliśmy się z Radą. Zezwolili ci na rozmowę.

[POUFNE DANE USUNIĘTO]

Agent Pandev: Dobra, twoje referencje są w porządku. No cóż. Kilka tygodni temu, SCP-179 wykrył potencjalny impaktor w przestrzeni pozasłonecznej. To jest…

Dr Du: Asteroida, która może w nas uderzyć, tak, wiem. Oczywiście, że wiem.

Agent Pandev: Dobrze. O5 miało kilka planów, jak sobie z tym poradzić. Ten był na szczycie listy ze względu na jego… potencjalne paramilitarne zastosowania, powiedzmy.

Dr Du: Mów dalej.

Agent Pandev: Jestem astrofizykiem. Zostałem przeszkolony do wizualizacji przekrojów przestrzeni z pamięci, w ramach przygotowań do tej akcji. Rada była… naprawdę miałem nadzieję, że to się uda. Mogłoby być prawdziwym dobrodziejstwem, gdybyśmy byli zmuszeni bronić Ziemi przed wpływami z zewnątrz. Na odległość.

Dr Du: Krążysz wokół tematu. Jak zamierzaliście zatrzymać tę asteroidę za pomocą 5416?

Agent Pandev: Miałem podnieść 5416, wyobrazić sobie asteroidę, by ją namierzyć, i wyobrazić sobie słońce, by ją tam wysłać.

Cisza na nagraniu.

Dr Du: Co.

Agent Pandev: Miałem wysłać asteroidę w stronę słońca. Aby ją zniszczyć. Wyobrażasz sobie, że moglibyśmy po prostu chcieć, żeby coś znalazło się na słońcu, a to by się tam znalazło? Wszystkie te okropne skipy, których nie możemy się pozbyć, po prostu… zniknęłyby, na co najmniej pięć miliardów lat. Tak długo powinno trwać Słońce, prawda? Taki był zamysł. Moglibyśmy też użyć go do łapania zbiegłych skipów, albo zatrzymywania osób podejrzanych… nieskończone możliwości.

Cisza na nagraniu.

Agent Pandev: Nadal nie wiem, co poszło nie tak… Byłem bardzo ostrożny.

Agent Pandev przesuwa się na siedzeniu. Dr Du głęboko oddycha.

Agent Pandev: Wrzucili mi tę sprawę w ostatniej sekundzie, a ja trochę spanikowałem. Presja, żeby się udało. Nie mogłem pozbyć się z głowy obrazu tego dziwnego, małego, czerwonego dildo. Milion razy powtarzałem te kroki podczas lotu… Wszedłem do pokoju, otworzyłem pudełko, podniosłem rzecz, wyobraziłem sobie asteroidę, wyobraziłem sobie…

Dr Du: Widziałeś obraz 5416, zanim go użyłeś.

Agent Pandev: Oczywiście. Było na mojej odprawie. To było ściśle tajne, więc musiałem mieć jak najwięcej informacji. Trzymać wszystkich innych na uboczu.

Dr Du: Nie powinieneś oglądać tego obiektu, zanim go użyjesz.

Agent Pandev: Czemu?

Dr Du: Nie "czemuj" mi tu Czynności! Nie powinieneś oglądać przedmiotu zanim go użyjesz, ponieważ wtedy możesz już myśleć o nim, kiedy go podniesiesz!

Agent Pandev: No i? Nadal myślałem o asteroidzie!

Dr Du: To nie ma znaczenia! 5416 bierze pierwszy obiekt, o którym pomyślisz, i nie możesz go ponownie ustawić bez odłożenia go! Myślałeś o 5416, kiedy go podnosiłeś, wyobrażałeś go sobie w swojej głupiej głowie i ustawiłeś go jako cel, który ma zostać przetransportowany.

Agentowi Pandevowi opada szczęka.

Agent Pandev: …i wysłałem go na słońce.

Cisza na nagraniu.

Agent Pandev: No to przepadło.

Dr Du: Wow, serio?

Cisza na nagraniu.

Agent Pandev: Napiszę swój raport. Mogło być gorzej.

Cisza na nagraniu.

Dr Du: Tak. Mogło być, kurwa, gorzej.

Agent Pandev: Co?

Dr Du: Mogłeś tu przenieść JEBANE, KURWA, SŁOŃCE!

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported