SCP-5471

ocena: +3+x

IDENTYFIKATOR WPISU: SCP-5471

Klasa anomalii: Bezpieczne-supernus

Status zabezpieczenia: Niezabezpieczony/Niezabezpieczalny

CZYNNOŚCI PRZECHOWAWCZE: Istnienie SCP-5471 jest publicznie znane;1 ze względu na odległość od lokalnej przestrzeni galaktycznej i niewielki charakter efektów informacyjnych, Wydział Działań Pozasłonecznych stwierdził, że działania mające na celu ukrycie tego zjawiska nie są wymagane. Monitorowanie grup ortotańskich w ramach operacji TETRAD UNLIGHT ma być kontynuowane z dodatkowym naciskiem na wzmianki dotyczące "Świętej Szóstej" z mitologii ortotańskiej.

six1.png

Odcisnęli nasze światło, próba odwzorowania SCP-5471 przez ortotańskiego artystę Onusa SKY//QQQ-LAMPREY 7.

OPIS: SCP-5471 to stanowiący zagrożenie poznawcze obszar przestrzeni kosmicznej o rozmiarach 20 megaparseków (Mpc) rozciągający się od Południowej Lokalnej Superpustki,2 czyli 96 Mpc od Układu Słonecznego. Wymiary anomalii — zakładając, że odpowiadają one znanej strukturze fizycznej lub metafizycznej — są nieznane.

Przy bezpośredniej obserwacji za pomocą odpowiedniego sprzętu astronomicznego,3 SCP-5471 wszczepia zestaw informacji do umysłu obserwatora. Zawiera on następujące informacje:

  • Informacje dla wizualizacji SCP-5471 w podstawowej rzeczywistości.
  • Konkretny przekaz myślowy z ejdetyczną pamięcią.

Wizualizacje są odwzorowywane na anatomii gatunku obserwatora; u ludzi daje to obraz sześciopalczastej ręki, odciętej w nadgarstku, z krwią ciągnącą się przez postrzegany obszar 47 Mpc. Wyobrażenia innych gatunków odpowiadają ich anatomii i płynom witalnym, jeśli takie posiadają.4

Przekaz myślowy jest zawsze w języku natywnym dla obserwatora. Podczas gdy dokładna mechanika tego procesu jest nieznana, testy wykazały, że przekaz jest czytelny i uważany za "zasługujący na zapamiętanie" przez wszystkich obserwatorów, niezależnie od ich zdolności do interpretacji jego treści.

Poniżej znajduje się jego transkrypt w języku polskim:


TO JEST MORDERSTWO.

TRUCHŁO OTACZA TO MIEJSCE.

ŚWIATŁO TRUCHŁA NIGDY CIĘ NIE DOSIĘGNIE.
TYLKO BLASK MIEJSCA BĘDZIE.

TUTAJ OBROŃCA ZGINĄŁ W OBRONIE ZMARŁYCH.
ZMARLI ZAWODZILI, GDY BYLI POŻERANI PRZEZ PASZCZE.
OBROŃCA ZATRZYMAŁ UCZTĘ.
UCZTOWANO NA OBROŃCY.

TO JEST POTĘPIENIE:
PASZCZE ZOSTANĄ WYPATROSZONE.

OD NARODZIN ISTNIENIA OBROŃCA WALCZYŁ.
ŚWIAT OJCZYSTY WEZWAŁ JĄ NA POMOC I MIMO JEGO5WAHANIA WZNIÓSŁ SIĘ,
BY WALCZYĆ Z PASZCZAMI TAK DŁUGO, JAK ŻYŁ.
BADAŁ DZIAŁANIA RZECZYWISTOŚCI OD WEWNĄTRZ DO ZEWNĄTRZ.
WYKORZYSTYWAŁ PRĄDY JEGO OBWODÓW NA NASZĄ KORZYŚĆ.
WYGRYWAŁ RAZ PO RAZ.
ALE RZECZYWISTOŚĆ NIGDY JENU ZA TO NIE POBŁOGOSŁAWIŁA.
W BLIZNACH JEJ ŚWIATŁA WIDZIAŁEM, ŻE NIGDY NIE BYŁO DLA NIEJ SPOKOJU.

A KIEDY WALCZYLIŚMY MIĘDZY SOBĄ, ONX POŚWIĘCIŁX WSZYSTKO, CO MÓGŁ, ABY ZAPOBIEC NAJGORSZEMU.
NAWET GDY KRWAWIŁX.
NAWET GDY WIEDZIAŁX, ŻE UPADNIEMY.
NAWET GDY ZOSTAŁO NAS TYLKO DWÓCH.

TO JEST ROZKAZ:
NIE MOŻEMY ZAPRZESTAĆ WALCZYĆ.
ONX NIE ZOSTAŁX POŻARTX, ABY O NIM ZAPOMNIEĆ.
ONX NIE ZOSTAŁX POŻARTX, ABY GO PORZUCIĆ.
MY WYTRWAMY.PAMIĘCI SZÓSTEGO Z SIEDMIU.

NIGDY NIE BĘDZIE CZTERECH.
Z reakcji wyznawców mitologii ortotańskiej wynika, że chodzi tu o Yorun-leusan, szóstego z siedmiu bogów, mających za zadanie chronić rzeczywistość przed pozawymiarowowymi zagrożeniami.6 Yorun-leusan miał rzekomo umrzeć w 2000 roku Anno Terra,7 więc nie jest jasne, w jaki sposób światło z anomalii dotarło do Układu Słonecznego tak szybko. Oprócz treści wiadomości, obserwatorzy twierdzą, że widzą iskry światła z wnętrza Południowej Lokalnej Superpustki, jak również słyszą "brzęk zębów o metal", gdy ją rozważają. Departament Astronomii wykrył masywne wybuchy ultra wysokoenergetycznych promieni gamma z Superpustki.

Obecnie twórca anomalii jest nieznany.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported