SCP-5485
SCP-5485
By: Jasiu06Jasiu06
PUBLISHED: 04 Dec 2021 15:03
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}
ocena: +3+x
SCP-5485
Poziom5
Klasa podmiotu:
oczekiwane
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
{$disruption-class}
Poziom ryzyka:
{$risk-class}

SPECJALNE CZYNNOŚCI PRZECHOWAWCZE: Plik SCP-5485 zostaje natychmiast zablokowany, a informacje dotyczące Ośrodka ██ (zwanego dalej Ośrodkiem 5485) mają zostać usunięte ze wszystkich odnoszących się do niego dokumentów. W poniższym dokumencie nie należy wprowadzać żadnych zmian, które mogłyby jeszcze bardziej zilustrować jego potencjalne przyczyny.

Próby osiągnięcia racjonalnego konsensusu co do natury i/lub przyczyny SCP-5485 muszą być uniemożliwione za pomocą wszelkich niezbędnych środków. W związku z tym, klasa "Oczekiwane" została przypisana SCP-5485 na czas nieokreślony.


siteint.JPG

Wnętrze Ośrodka 5485 przekształcone przez SCP-5485.

OPIS: SCP-5485 był logicznym zdarzeniem restrukturyzacyjnym,.[potrzebny przypis] które miało miejsce w dniu 29.02.1999 roku. Z powodów, które nie zostały jeszcze w pełni zrozumiane, SCP-5485 spowodował przeniesienie Ośrodka 5485 na dno Morza Śródziemnego, około 700 km od wybrzeża Hydra w Grecji. Cześć aparatury Ośrodka zostało bezpośrednio przekształcona w sprzęt zgodny z tymi stosowanymi w innych podwodnych Ośrodkach Fundacji w latach 1910-1930. Przekształcenia te dotknęły całą zewnętrzną część Ośrodka, jak również kilka wewnętrznych struktur (patrz zdjęcie po prawej).

Informacje dotyczące SCP-5485 niosą ze sobą właściwości memetyczne,.[potrzebny przypis] powodujące zwiększony poziom podejrzliwości i spekulacji, szczególnie w odniesieniu do natury SCP-5485 i samego Ośrodka 5485. Wygląda na to, że efekt ten dotknął pracowników Ośrodka 5485 w następstwie tego wydarzenia, co sugerują różne zmiany w ich wewnętrznych dokumentach, przybierające formę dopisków "[potrzebny przypis]" lub innych podobnych tekstów.

Poniżej znajduje się fragment dokumentacji Ośrodka 5485, który został pobrany z Bezpiecznej Bazy Danych Ośrodka 01:

Znajdujący się w regionie gór Pindus w Grecji, Ośrodek ██ jest węzłem komunikacyjnym Zachodnioeuropejskiego Oddziału Fundacji, specjalizującym się w monitorowaniu i badaniu różnych Organizacji i ich regionalnej działalności. Zarówno jawne, jak i tajne interakcje z GoI-004 ("Kościół Zepsutego Boga") są koordynowane, właśnie z tego miejsca.

SCP-5485-A to pliki wydobyte z bazy danych Ośrodka 5485, po odkryciu SCP-5485. Pliki te służą jako wektory efektu memetycznego SCP-5485 i dokumentują upadek logicznego konsensusu wśród dotkniętego nim personelu, co do natury i funkcji Ośrodka 5485.

Wnętrze Ośrodka 5485 wykazało nieeuklidesową topologię i brak ciągłości zgodny z praktykami artystycznymi członków GoI-2979 ("Are We Cool Yet?") ze znacznym naciskiem na rozpad logicznych superstruktur i spójności. Udokumentowane efekty obejmują:

 • wspomniana wcześniej przebudowa konstrukcji Ośrodka, by zawierała głębinową technologię
 • namalowane na wewnętrznej stronie okien zagrożenia memetyczne, które powodują, że zarówno dotknięty personel, jak i organizmy morskie składały się na pół, natychmiast ginąc
 • uporczywe dźwięki stukania, pochodzące z wnętrza jakiegokolwiek ochronnego nakrycia głowy
 • niebieskie ściany.[potrzebny przypis]

Dalszych efektów nie udało się udokumentować, ponieważ zdolności operatorów MFO do logicznego rozeznania otoczenia z czasem uległy pogorszeniu. Kiedy poproszono ich o zastosowanie standardowej technologii odporności poznawczej, pozostały personel wypłynął od wejścia do Ośrodka i rozdzielił się na kilka kawałków ciała, które pozostały ożywione i dołączyły do ławicy ryb.


ODKRYCIE: Przed wydarzeniem SCP-5485, dyrektor RAISA.Administracja Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów Maria Jones otrzymała telefon z Ośrodka 5485 w sprawie rozbieżności w bazie danych. Transkrypt rozmowy jest dostępny poniżej:

TRANSKRYPT AUDIO 5485-A
NADZORCA ZAPISU: Dyrektor RAISA Maria Jones
<POCZĄTEK LOGU>
Dyr. Jones: Biuro RAISA, Dyrektor Jones przy telefonie.

Nieznany: Witam, tak, dzwonię, bo znalazłem błąd w waszych plikach. Twoje oczy muszą być skierowane w bok.

Dyr. Jones: …przepraszam, co?

[Rozmówca wzdycha zrozpaczony.]

Nieznany: W waszych plikach jest napisane, że jesteśmy węzłem komunikacyjnym. Chyba pomyliliście nas z innym Ośrodkiem, bo nie ma mowy, żeby któryś z tych czcicieli robotów tu zanurkował.

[Przerwa, gdy Dyr. Jones sprawdza identyfikator rozmówcy.]

Dyr. Jones: Tak dla potwierdzenia, dzwonisz z Ośrodka ██?

Nieznany: Tak, widzę go, jest tutaj. Moje oczy są proste.

Dyr. Jones: I z kim właściwie rozmawiam?

Nieznany: Dyrektor Ośrodka, Han Sharp. Chociaż z jakiegoś powodu nie macie mnie jako dyrektora w waszej wersji dokumentacji.

[Przerwa, przerywana dźwiękami mechanicznej klawiatury.]

Dyr. Jones: Lepiej by to nie był jakiś głupi żart, dyrektorze Sharp, bo nie mam żadnych danych o tym, by ktoś o pańskim nazwisku był w ogóle zatrudniony w Fundacji.

Nieznany: Sharpe przez "Q".

Dyr. Jones: Co?

Nieznany: Sharpe pisze się przez "Q".

[Dłuższa przerwa.]

Dyr. Jones: Masz trzydzieści sekund na podanie swojego tokena autoryzacyjnego.

[Przez kilka chwil rozmówca ciężko dyszy.]

Nieznany: Potrzebny przypis.

Dyr. Jones: Co kurwa?

[Rozmówca kończy połączenie.]
<KONIEC LOGU>
Han-Sharpe.png

Rysunek zewnętrzny.

Wszelkie późniejsze kontakty z Ośrodkiem 5485, co spowodowało znaczne zakłócenia w działaniach Fundacji w Europie Zachodniej i doprowadziło do niepowodzenia misji rozpoznawczej, dotyczącej aktywności GoI-004. Sygnał alarmowy Ośrodka 5485 został później wykryty przez inny bezpieczny Ośrodek, zlokalizowany na wyspie Hydra.

W ciągu dwunastu godzin, operatorzy MFO zdołali skutecznie zlokalizować i zbadać zatopiony Ośrodek. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że na zewnątrz placówki umieszczono kilka prymitywnych rysunków przedstawiających maszyny, ryby i pozornie niezwiązane z nimi symbole (patrz zdjęcie po prawej). W stołówce znaleziono dwanaście posągów, składających się głównie z wapnia, siedzących przy różnych stolikach i wyrażających udrękę lub rozbawienie. Przed każdym z nich znajdowała się identyczna taca z posiłkiem, na której znajdował się pojedynczy identyfikator, karton mleka oraz złota rybka. Stwierdzono, że wspomniane identyfikatory należały do personelu naukowego Ośrodka 5485, których podobizny przedstawiały posągi. Nie znaleziono żadnego innego personelu.[potrzebny przypis].


DODATEK 5485-1: Log Wydarzenia
PODSUMOWANIE: Poniższy Log Wydarzenia SCP-5485 został skompletowany na podstawie różnych plików wideo i audio pozyskanych z Ośrodka 5485. Dokładność i rzetelność tych plików oraz stopień, w jakim zostały dotknięte przez SCP-5485 nie jest znany.
<POCZĄTEK LOGU>
14:06 W gabinecie dyrektora siedzi mężczyzna przy biurku, który inicjuje rozmowę przez telefon. Jest to rozmowa, której transkrypt znajduję się powyżej, podczas której mężczyzna wstaje od biurka i chodzi bez celu.
14:08 Do stołówki Ośrodka wchodzi humanoidalna postać ubrana w sprzęt do nurkowania głębinowego. Personel macha do tej postaci, jakby było to częste zjawisko.
14:09 Podczas rozmowy, dyrektor zdejmuje buty. Sięga do lewego buta i wyjmuje jasnoniebieską literę Q. Zaraz potem kończy rozmowę.
14:17 Zdaje się, że w nagraniu wideo ze stołówki nastąpiła przerwa, ale znacznik czasu pozostaje bez zmian. W jednej chwili personel rozproszył się po zewnętrznych ścianach stołówki, wskazując na środek pomieszczenia i najwyraźniej krzycząc (choć nie ma dźwięku, który by to potwierdzał). Nurka już nie ma.
14:22 Dyrektor siedzi teraz na innym krześle w swoim gabinecie. Przy pomocy noża do pakowania ostrożnie rozcina lewy but na pół, potrząsając nim, jakby próbował opróżnić jego zawartość. Gdy nic nie wypada, sięga do prawego buta i wyjmuje kolejną literę Q.
14:26 Nagranie ze stołówki znów wydaje się być przycięcie, lub sklejone z innym materiałem. Światła w pomieszczeniu są zgaszone; przez okna widać ławice ryb. Wszystkie stoły w stołówce zostały dosunięte do ścian. Personel siedzi w kręgu na środku podłogi. Nurek stopniowo przemieszcza się po zewnętrznej części kręgu.
14:30 Materiał filmowy z biura dyrektora jest uszkodzony.
14:35 Światła w stołówce zapalają się ponownie. Ściany są niebieskie. Nie ma personelu i stołów w stołówce. Na podłodze leży porzucony sprzęt do nurkowania głębinowego. *Obok niego znajdują się martwe łososie ułożone tak, aby tworzyły litery "LHOOQ".
14:36 Nagranie ze stołówki kończy się.
15:00 Nagranie z biura dyrektora znów staje się widoczne. Rozczłonkowane szczątki dyrektora Sharpa ułożone są w schludny stosik na jego krześle. Na ich szczycie widać dużą, jasnoniebieską literę Q przecinającą jego czaszkę. Na ścianie widnieje napis "potrzebny przypis" namalowany krwią.
<KONIEC LOGU>
NOTATKA: Dyrektor, "Han (Q?) Sharpe" został zidentyfikowany jako Dyrektor Ośrodka 5485, Joseph Rutherford.

DODATEK 5485-2: Raport Incydentu
DATA: 01.04.1999 r.
NADZORCA ZAPISU: O5-2
PODSUMOWANIE: Dyr. Jones została powiadomiona o nieautoryzowanej edycji w bezpiecznej bazie danych Ośrodka 01; Dokumentacja Ośrodka 5485 zostało zredagowane tak, by fałszywie sugerować, że zawsze była to Zatopiona Placówka Badawczo-Przechowawcza, a do pliku SCP-5485 dołączono różne przypisy kwestionujące autentyczność dokumentu. Źródło edycji namierzono na lokalnym terminalu, a operatorzy MFO zostali wysłani, aby zająć się sprawcą. Jednak po przybyciu na miejsce nie znaleziono go; zamiast tego terminal dostępowy został stopiony z masą kabli i rozkładających się pstrągów. Personel, który bezpośrednio oglądał strukturę, stracił zainteresowanie swoim zadaniem i zaczął siedzieć w kręgu na podłodze wokół niego.

Dalsze próby usunięcia konstrukcji powodowały, że coraz więcej osób poddawało się jej wpływowi, co potęgowane było załamaniem logicznej rzeczywistości w jej obecności. W ciągu kilku godzin dotknięci efektem pracownicy zjedli pozostałe tusze pstrągów, a następnie spożyli mechaniczne części konstrukcji, co doprowadziło do ich makabrycznej śmierci. Po długiej dyskusji wśród personelu Dowództwa O5 dotknięty obszar Ośrodka został zapieczętowany, wyłączony z użytku i ustabilizowany za pomocą technologii Zakotwiczenia Rzeczywistości.
AKTUALIZACJA 03.04.1999: Konsensusem Rady O5, akta SCP-5485 zostały zablokowane na czas nieokreślony. Personel nie może być informowany o naturze zniszczonych sekcji Ośrodka 01, ani o tym, dlaczego jego ściany są niebieskie..[niepotrzebny przypis]


ocena: +3+x
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported