SCP-5494
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

ocena: +3+x

SCP-5494
Poziom1
Klasa podmiotu:
ezoteryczne
Klasa drugorzędna:
ticonderoga
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
wysoki

Panther.jpg

Instancja SCP-5494 obserwująca stację poboru wody 220m pod powierzchnią jeziora Huron.

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-5494 jest zabezpieczony przez praktyki kulturowe Rdzennych Ludów Wielkich Jezior..Obiekty klasy Ticonderoga nie mogą być zabezpieczone przez Fundację, ale zabezpieczenie ich nie jest wymagane.


Opis: SCP-5494 to populacja chimerycznych form życia zamieszkująca dna jezior Huron, Ontario, Michigan, Erie i Górnego w środkowo-wschodniej części Ameryki Północnej..W kryptobiologii, "chimery" to istoty o cechach fizycznych pochodzących od wielu odrębnych gatunków. Choć głównie są one kocie (nieznanego rodzaju), większość skatalogowanych instancji posiada również pewną kombinację łusek rybich, rogów bydlęcych, kolce gryzoni, ptasich piór i wężowego ogona uformowanego z czystej miedzi..Okazy o bardziej gadzich, wężowych cechach pojawiały się w regionalnych mitach i historiach. Ustalenie dokładnej populacji SCP-5494 w Wielkich Jeziorach jest niemożliwe; osobniki potrafią płynnie wtopić się w swoje otoczenie, zakłócając pracę analogowej i cyfrowej aparatury rejestrującej oraz zmieniając wzorce pogodowe.


Dodatek 5494-1, Log Eksperymentów: Podczas budowy Prowizorycznego Ośrodka 43, w jeziorze Huron w 1942 roku tajne transporty Fundacji były nękane przez sztormy i zostały zaatakowane dziewiętnaście razy przez anomalne istoty. Na południowo-wschodnim brzegu jeziora te same istoty często atakowały pracowników nowo powstałej rafinerii materiałów anomalnych, należących do Sekcji Redukcji Ezoterycznej.

Współdyrektorzy Dr V. L. Scout i Dr W. Rydderech otrzymali od Rady Nadzorczej rozkaz podjęcia próby schwytania lub neutralizacji SCP-5494. Do tego celu przydzielono jedną mobilną formację operacyjną oraz jednego członka personelu klasy D, wcześniej przydzielonego do pracy przy wykopaliskach.

Eksperyment 5494-RE-01
Data: 24.05.1942

Cel: Określić preferencje żywieniowe SCP-5494.

Teoria: Instancje SCP-5494 przypominają zmutowane pantery, kuguary lub rysie. Dr Rydderech zasugerował, że ich dieta może zatem składać się zarówno z dużych, jak i małych ofiar z otaczającego środowiska, schwytanych na linii brzegowej.

Procedura: Jeden dziki jeleń został wypuszczony do jeziora w pobliżu Prowizorycznego Ośrodka 43.

Obserwacje: Pojawiła się instancja SCP-5494, zignorowała jelenia i zjadła drużynę karmiącą.

Konkluzje: SCP-5494 preferuje jako źródło pożywienia hominidów.


W świetle eksperymentu RE-5494-01, zatwierdzono bardziej zniuansowane podejście. Utrzymując, że Placówka Redukcji Ezoterycznej Dr Rydderecha były w rzeczywistości nowym zakładem oczyszczania wody dla pobliskiego obozu Ministerstwa Obrony Narodowej Kanady (przykrywka dla podziemnej budowli Ośrodka 43), urzędnicy Fundacji rozpoczęli konsultacje z tubylczymi rezerwatami w regionie, szczególnie z Anishnaabe..Anishnaabe to kulturowa i językowa grupa Rdzenych Ludów (Kanada) lub Indian Amerykańskich (Stany Zjednoczone) mówiących językami z rodziny Algonquian, w tym Odawa, Ojibwe, Oji-Cree, Potawatomi, Mississauga, Nipissing i wieloma inny podgrup. Liczba mnoga: Anishnaabeg lub Anishnaabek.

SCP-5494 został zidentyfikowany przez starszyznę w każdym z ludów jako typ manitou (duchów) znanych jako "Mishipeshu", "Mishebeshu" lub jako inne podobne określenia. Epitety w języku angielskim obejmują "podwodne pantery" i "wielkie rysie". Zgodnie z legendą, istoty te pochodzą z wyspy Michipicoten na Jeziorze Górnym,.Twierdzenie to nie mogło zostać zweryfikowane, gdyż nie dokonano jeszcze żadnych obserwacji obiektów na lądzie. uważają złoża miedzi Wielkich Jezior za święte i posiadają anomalne moce uzdrawiania, wzbogacania zbiorów ryb i manipulowania wodą. Informatorzy twierdzą, że SCP-5494 są niezwykle niebezpieczne, ale podatne na błagania i modlitwy.


Eksperyment 5494-RE-02
Data: 30.05.1942

Cel: Przechwycić SCP-5494.

Teoria: Starszyzna Ojibwe Anishnaabe wyjaśniła, że związek SCP-5494 z miedzią został odkryty, gdy pewien młodzieniec z powodzeniem pokonał jeden z okazów, uderzając go drewnianą łopatką, odłamując kawałek metalu z jego ogona. Dr Rydderech zasugerował, że SCP-5494 może być podatny na uderzenia tępym narzędziem.

Procedura: Trzech członków MFO Gamma-43 ("Pond Scum") otrzymało polecenie patrolowania wód w pobliżu Prowizorycznego Ośrodka 43 we wzmocnionej tratwie i schwytania instancji SCP-5494. Agenci byli uzbrojeni w karabiny automatyczne i pałki policyjne.

Obserwacje: Gamma-43 wdała się w walkę z dwiema instancjami SCP-5494. Wszyscy trzej agenci zostali zjedzeni.

Konkluzje: Walka z SCP-5494 jest niewskazana.


Po tym, jak na początku lipca Sekcja Redukcji Ezoterycznej zaczęła wykorzystywać miedz z jeziora Huron do budowy swoich rur, powołując się na anomalne właściwości lecznicze przypisywane SCP-5494 i jego otoczeniu, ataki na projekty Fundacji nad jeziorami gwałtownie wzrosły.


Eksperyment 5494-RE-03
Date: 09.06.1942

Cel: Uspokoić SCP-5494.

Teoria: Starszyzna Oji-Cree Anishnaabe opisała grę, w której jedno dziecko przyjmuje rolę SCP-5494 i próbuje wciągnąć inne dzieci do wody razem z nimi. Dr Rydderech zasugerował, że wykazanie zrozumienia dla tej praktyki kulturowej (obecnie nielegalnej w świetle kanadyjskiego prawa federalnego) może uspokoić SCP-5494.

Procedura: Próbę gry podjęto na linii brzegowej w pobliżu Prowizorycznego Ośrodka 43 z personelem klasy D.

Obserwacje Trzy instancje SCP-5494 obserwowały grę do momentu, gdy cały personel został wciągnięty do wody, po czym zjadły go.

Konkluzje: SCP-5494 są odporne na próby uspokojenia.


Budowa Placówki Redukcji Ezoterycznej Ezoterycznych AAF-A została zawieszona w połowie czerwca 1942 roku, gdy SCP-5494 zademonstrował zdolność atakowania robotników na śródlądowych budowach. Zdolność ta została potwierdzona przez wiele źródeł Anishnaabeg w ciągu poprzednich miesięcy, ale ponieważ wszystkie obserwacje miały miejsce w środowisku wodnym, ich zeznania zostały odrzucone jako jedynie przesądy.


Eksperyment 5494-RE-04
Data: 02.07.1942

Cel: Negocjować z SCP-5494.

Teoria: Starszyzna Meskwaki przekazała legendę opisującą odwieczny konflikt pomiędzy SCP-5494 a drugą, niepotwierdzoną klasą istot znaną jako "thunderbirds"..Meskwaki to lud Algonquian zamieszkujący tereny dzisiejszych środkowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. Dr Rydderech zaproponował istotą SCP-5494 sojusz przeciwko nim.

Procedura: Dr M. Barbeau, antropolog z Sekcji Archiwów i Rewizji Prowizorycznego Ośrodka 43, zapisał legendę w całości bez zgody czy wiedzy Meskwaki. Wyrecytował on legendę nad jeziorem, kończąc ją deklaracją solidarności z SCP-5494 w jego konflikcie z thunderbirds.

Obserwacje: Cztery instancje SCP-5494 milczały przez cały czas trwania opowieści i następujących po niej wypowiedzi. Gdy te się skończyły, zjadły cały obecny personel.

Konkluzje: SCP-5494 są odporne na negocjacje.


Następnie, Dr Scout z powodzeniem złożył prośbę do O5, aby bezpośrednio zaangażować tubylczych ekspertów w przygotowanie materiałów rytualnych do kontaktu z SCP-5494.


Eksperyment 5494-RE-05
Data: 21.07.1942

Cel: Uspokoić SCP-5494.

Teoria: Starszyzna Potawatomi Anishnaabe zademonstrowała tworzenie "wiązki leczniczej" oprawionej w skórę węża, tradycyjnej ofiary dla SCP-5494. Starszyzna zaprezentowała swój tobołek na jeziorze bez żadnych incydentów. Dr Rydderech zasugerował powtórzenie tej ceremonii z udziałem pracowników Fundacji.

Procedura: W Prowizorycznym Ośrodku 43 stworzono duplikat wiązki leczniczej, używając materiałów przejętych wcześniej przez kanadyjskie Ministerstwo ds. Indian. Dwaj pozostali agenci MFO Gamma-43 zaprezentowali wiązkę jezioru, błagając SCP-5494 o ochronę Placówki Redukcji Ezoterycznej i nadanie mocy uzdrawiających miedzi używanej w ich rurach.

Obserwacje: Pięć instancji SCP-5494 zjadło cały obecny personel, zdecydowanie odrzucając zawiniątko z lekarstwami.

Konkluzje: SCP-5494 są odporne na próby uspokojenia.


Dodatek 5494-2, Zarys Reakcji: Zespół Przeglądu Historycznego CLIO-4 zidentyfikował do tego czasu trzydzieści zabezpieczonych anomalii występujących w regionie jeziora Huron. Kiedy konsultacje z tubylczymi informatorami ujawniły szczegółową wiedzę na temat wszystkich trzydziestu, Dr Scout przejął zarządzanie projektem SCP-5494 od Dr Rydderecha i zwrócił się do O5 z prośbą o zaklasyfikowanie okolicznego obszaru jako Nexusa..Nexus jest zaludnioną, trwałą lokalizacją aktywności anomalnej, wyłączoną ze standardowych procedur przechowawczych.

Huron.png

Jezioro Huron i okolice na dzień dzisiejszy. Rezerwaty Nexus-94 na niebiesko, Ośrodek 43 na czerwono, Kanada na różowo, Park Prowincyjny Algonquin na zielono, Stany Zjednoczone Ameryki na biało.

Prośba Dr Scouta została rozpatrzona pozytywnie 3 sierpnia 1942 roku, a rezerwaty otaczające jezioro Huron zostały zbiorczo zaklasyfikowany jako Nexus-94 klasy Briar, ze względu na ich niską populację i ograniczoną interakcję z sąsiednimi społecznościami..Nexus klasy Briar wymaga jedynie drobnych działań maskujących i porządkowych ze strony Fundacji. Anishnaabe (i kilka sąsiednich grup) zostało w ten sposób zwolnionych ze standardowych procedur amnestycznych; "agenci indiańscy" rządu federalnego zostali wyraźnie wykluczeni z tego porozumienia, ponieważ nie wykazali się odpowiednim poziomem dyskrecji.

Dr Scout zwołał na 6 sierpnia nadzwyczajną konferencję starszyzny z Nexus-94. Pięciu indiańskich agentów próbowało złożyć protesty u rządu federalnego w związku z tym naruszeniem (bezprawnego i nielegalnego) "systemu przepustek" ograniczającego podróże zarówno do, jak i z odpowiednich rezerwatów; zostali oni jednak zatrzymani i poddani amnestyzacji.

Porównanie kampanii SCP-5494 przeciwko Fundacji z ustną historią Anishnaabe ujawniło trzy punkty rozbieżności. Po pierwsze, przed wybudowaniem Prowizorycznego Ośrodka 43, podwodne ataki panter zdarzały się rzadko. Po drugie, nie odnotowano żadnych ataków na Anishnaabeg od czasów ich przodków, nawet gdy miejsca pracy i pracownicy Fundacji byli atakowani. Po trzecie, w każdej zachowanej opowieści podwodne pantery topiły swoje ofiary w jeziorze, zamiast je pożerać.

Konsultanci Anishnaabeg zasugerowali pięć czynników sprawczych dla tych odchyleń behawioralnych w kontaktach z personelem Fundacji i innymi nie rdzennymi mieszkańcami:

 1. zwiększonej żeglugi na jeziorze Huron bez odwoływania się do SCP-5494 o bezpieczne przejście;
 2. usuwania miedzi z jeziora na skalę przemysłową;
 3. obecność "ludzi z zewnątrz" w dużej liczbie;
 4. próby schwytania SCP-5494; oraz
 5. demonizowanie SCP-5494 przez chrześcijańskich misjonarzy.

Konsultanci podkreślali, że SCP-5494 był naturalną siłą, którą należy przebłagać i zaakceptować, a nie konfrontować czy zabezpieczać. Spekulowali, że SCP-5494 powróci do swojego pierwotnego zachowania, jeżeli wszystkie czynniki obciążające zostaną usunięte, a wszystkie przyszłe interakcje będą przeprowadzane przez rdzenną ludność samodzielnie, zgodnie z ich własnymi tradycjami. Zasugerowano również, że projekt oczyszczania wody mógłby być do zaakceptowania przez SCP-5494, gdyby przynosił on korzyści rezerwatom Nexus-94, zamiast jedynie zaopatrywania inne obiekty nad jeziorem Huron w czystą wodę.

Dr Scout i Rydderech narzucili te środki dekretem. Cała żegluga Fundacji na jeziorze Huron została wstrzymana, a "Ośrodek Zaopatrywania, Kontroli i Oczyszczania Jeziora Huron Numer 43" zaczęło dostarczać wodę pitną do rezerwatów wokół południowego jeziora Huron — wbrew stanowczym sprzeciwom Ministerstwa ds. Indian i Obrony Narodowej Kanady. Fundacja sprowadziła rudę miedzi, aby odtworzyć złoża w dnie jeziora, a w przyszłości zaopatrywała się we wszystkie materiały do budowy rurociągów poza terenem rezerwatu. Dr Rydderech doniósł następnie o niewytłumaczalnym, dwudziestotrzyprocentowym wzroście skuteczności urządzeń Sekcji Redukcji Ezoterycznej.

W ciągu następnych osiemdziesięciu lat nie odnotowano żadnych przypadków ingerencji SCP-5494; podczas gdy dno jeziora Huron jest nadal monitorowane, a obserwacje SCP-5494 są liczne, nie doszło do dalszych ataków na jakichkolwiek pracowników Fundacji.


Dodatek 5494-3, Aktualizacja: Z akt Dr. V. Lesley Scout, Dyrektora Ośrodka 43 (1965-1996).

Nieustannie muszę tłumaczyć odwiedzającym nas urzędnikom Fundacji, że tak, w jeziorze znajdują się podwodne pantery, których nie da się zabezpieczyć i nie, nie próbujemy ich zabezpieczyć. Mamy tu do czynienia z poważnym niezrozumieniem tematu: to nie jest nasze jezioro, a one nie są naszymi panterami.

- V. Lesley Scout, wpis do dziennika, 15.09.1966


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported