SCP-5529
ocena: +3+x

2/5529 POZIOM 2/5529

ZASTRZEŻONE

classified-lv2.png

Identyfikator podmiotu: SCP-5529

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze

SCP-5529-A jest przechowywana w standardowej celi przechowawczej dla humanoidów w Ośrodku 17.

Personel pracujący przy SCP-5529 nie może być wiary katolickiej.

Osoby zainfekowane SCP-5529 mają zostać poddane terapii amnezyjnej o szerokim spektrum działania, usuwającej pamięć do dnia zarażenia, chyba że wywołałoby to ponad 30-dniową amnezję wsteczną lub zagroziłoby efektywności niezbędnego stanowiska pełnionego przez daną osobę; w takich przypadkach ma zostać objęta memetycznym geas'em uniemożliwiającym jej dzielenie się informacjami o SCP-5529-A.

Osoby nie będące katolikami, które posiadają wiedzę o SCP-5529-A, mogą zostać poddane terapii amnezyjnej lub objęte geas'ami wedle uznania personelu reagującego.

Papaj.png

Przykładowa ukierunkowana ankieta wykorzystana do identyfikacji osób zainfekowanych SCP-5529.

System monitorowania WATCHDOG ma cenzurować i wykrywać wszelkie wzmianki o SCP-5529-A w globalnej komunikacji elektronicznej. Osoby wysyłające i otrzymujące powiązane z obiektem komunikaty mają zostać ocenione pod kątem potencjalnej infekcji SCP-5529 poprzez ukierunkowane ankiety lub bezpośrednie przesłuchania.

Fizyczne zapisy odnoszące się do SCP-5529-A mają zostać zniszczone przy najbliższej możliwej okazji w przypadku ich odkrycia, a wszystkie narażone osoby mają zostać ocenione pod kątem infekcji SCP-5529.

Członkowie Inicjatywy Horyzontu w Kurii Rzymskiej są zaangażowani w ciągłą akcję osłabiania ekumenicznych wysiłków Kościoła Rzymskokatolickiego w celu ograniczenia liczby osób podatnych na SCP-5529.

Konieczne jest, aby biskup Rzymu pozostał nieświadomy istnienia SCP-5529-A.

Opis

PopeFrancis.jpg

Jorge Mario Bergoglio1 będący obecnie papieżem.

SCP-5529 to anomalne przekonanie związane z SCP-5529-A. Każdy praktykujący członek Kościoła Rzymsko-Katolickiego, który otrzyma informację dotyczącą SCP-5529-A, natychmiast i niepodważalnie stanie się przekonany, że SCP-5529-A jest prawowitym Biskupem Rzymu, Summus Pontifex i papieżem Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Nawet bezpośrednie zaprzeczenie przez SCP-5529-A jest niewystarczające do obalenia u takiej osoby tego przekonania; tylko całkowite wymazanie wszystkich wspomnień od czasu infekcji było w stanie usunąć SCP-5529.

Niepraktykujący katolicy, katolicy pod cenzurą kościelną (ekskomuniką, interdyktom lub suspensą), członkowie samozwańczych wyznań katolickich, nieznajdujących się w koinonii z Kościołem rzymskokatolickim, sedewakantyści i osoby związane z inną lub żadną religią nie mogą zostać zainfekowane przez SCP-5529. Katolicy, którzy nie są świadomi SCP-5529-A, nadal prawidłowo identyfikują lub nieanomalnie błędnie identyfikują obecnego papieża.

Wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat SCP-5529-A są potencjalnymi nosicielami SCP-5529. Jednakże osoby zainfekowane są najbardziej znaczącymi nosicielami, ponieważ natura osób zainfekowanych SCP-5529 często prowadzi do dyskusji na temat SCP-5529-A z innymi osobami również podatnymi na infekcję w trakcie wszelakich obrzędów religijnych. Osoby niezainfekowane nie zachowują w żaden anomalny sposób wiedzy na temat SCP-5529-A i mogą być zmuszone do jej zapomnienia przy użyciu ukierunkowanych środków amnezyjnych.

PopeJoanII.jpg

Janice Anderson2 niebędąca obecnie papieżem.

SCP-5529-A to Janice Anderson, nieanomalna luteranka z miasta St. Peter w Minnesocie, Stany Zjednoczone.

Badania empiryczne wykazały, że samo postrzeganie SCP-5529-A nie jest wystarczające do wywołania infekcji SCP-5529. Zamiast tego, osoba musi być świadoma opisowego faktu, który ma bezpośredni związek z SCP-5529-A; niespecyficzne identyfikatory, pokroju imienia "Janice Anderson", gdy są używane bez odniesienia do SCP-5529-A, nie są wystarczające do infekcji SCP-5529. Przykładami wypowiedzi, które często rozprzestrzeniają SCP-5529 są przedstawienia ("To jest Janice Anderson"), plotki ("Janice Anderson jest lesbijką") lub deklaracje ("Janice Anderson jest papieżem").

Pierwszy przypadek infekcji SCP-5529 nie jest znany. Jednak w pewnym momencie przed 11.02.2013, arcybiskup rzymskokatolickiej archidiecezji Saint Paul i Minneapolis został zainfekowany SCP-5529. W wyniku czego przesłał list do urzędującego papieża, Josepha Aloisiusa Ratzingera,3 potępiając go jako antypapieża zainstalowanego na stanowisku przez premiera Włoch Silvio Berlusconiego. Przeczytanie tego listu zainfekowało papieża SCP-5529, który następnie rozprzestrzenił się na dużą część Kurii Rzymskiej.

Dalszemu rozprzestrzenianiu się SCP-5529 zapobiegli niekatoliccy agenci Inicjatywy Horyzontu w Watykanie, którzy rozpoznali anomalne zachowanie swoich katolickich współpracowników i natychmiast zainterweniowali celem powstrzymania papieża. Po pokonaniu Gwardii Szwajcarskiej i duchów pięciu świętych, udało im się schwytać papieża i zmusić do milczenia za pomocą geas'a. Jednakże, pomimo bycia w stanie powstrzymać papieża od mówienia o SCP-5529-A, nie byli w stanie przekonać go, że jest prawowitym papieżem, ani powstrzymać go od ogłoszenia zamiaru rezygnacji.

W tym momencie dalsze działania Inicjatywy Horyzontu stały się utrudnione przez zagrożenie rozprzestrzenienia się SCP-5529 wśród ich katolickich członków. Obawiając się potencjalnego upadku całego Kościoła Rzymskokatolickiego, Patriarcha Ekumeniczny przekazał prośbę o pomoc do Fundacji i Globalnej Koalicji Okultystycznej. Wspólna operacja na mocy Artykułu 13 została rozpoczęta, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się SCP-5529 oraz zneutralizować i/lub zabezpieczyć wszystkie wektory infekcji, zaczynając od członków Kolegium Kardynalskiego, którzy mieli wybrać nowego papieża.

SCP-5529-A została zatrzymana przez MFO Tau-84 ("The Fighting Mondales") 15.02.2013 roku. Podczas przesłuchania zaprzeczyła bycia papieżem.

Dodatek — Uwagi Rady O5

Od O5-12 (Nadzorca, Rada Nadzorcza)
Temat Prawdziwy Papież
Do Dr Martin Calvin (Specjalista Przechowawczy, SCP-5529)
CC COUNCIL.O5@All (Rada Nadzorcza, Dowództwo O5)

Nadal pozostaję sceptyczny co do tego, że poprawnie zidentyfikowaliśmy prawdziwą anomalię związaną z tą sytuacją. Biorąc pod uwagę jej naturę, czy nie jest równie prawdopodobne, że mamy do czynienia z odwrotną sytuacją — SCP-5529-A jest tak naprawdę papieżem, a anomalne zjawisko spowodowało, że duża część populacji sądzi inaczej?

O5-12

Od O5-03 (Nadzorca, Rada Nadzorcza)
Temat Re: Prawdziwy Papież
Do O5-12 (Nadzorca, Rada Nadzorcza)

Nie.

O5-03

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported