SCP-553
ocena: +3+x
butterfly%281%29.jpg

SCP-553 pożywiający się na stalagmicie

butterfly-2.jpg

SCP-553 w trakcie przemiany do dorosłej formy

Identyfikator podmiotu: SCP-553

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Główna kolonia SCP-553 ma być przechowywana w systemie jaskiń, w którym została odkryta, zlokalizowanym w █████ ████████, Chiny. Uzgodnienie z Chińskim Ministerstwem Bezpieczeństwa Narodowego spowodowało, że okoliczny obszar został ogłoszony zasięgiem testowania amunicji, niedostępnym dla personelu niewojskowego. Agenci Fundacji w dalszym ciągu przekonują lokalny folklor do wiary w obecność demonów w systemach jaskiń, by zapobiec niecodziennym eksploracjom. Siły specjalne Chin/Fundacji stacjonują w strefie monitorując stan kolonii.

125 instancji SCP-553 zostało przetransportowanych do Ośrodka 37 do obserwacji i badań. Przechowywane są one w pokoju ze stalowymi ścianami o wymiarach 8x17x5 metrów, którego wnętrze odtwarza warunki pochodzące z systemu jaskiń. Rodzima flora i fauna jaskiniowa musi być utrzymywana w ilościach wystarczających, by zapewnić odpowiednie potrzeby żywieniowe obiektom. Zainstalowano wiele kamer noktowizyjnych oraz kamer IR, aby zapewnić możliwość pełnej obserwacji wnętrza, a także liczne pasywne czujniki akustyczne.

Jakikolwiek personel wchodzący do przechowalni musi podążać wyznaczoną ścieżką oraz ma nosić kombinezon zapewniający pełną ochronę ciała określony w Dokumencie 553-0-942-Alfa. 01.06.20██ udało się skutecznie zainstalować śluzę na wypadek przełamania zabezpieczeń. Wszystkie pokoje i korytarze przylegające do przechowalni SCP-553 mają być wyposażone w lampy UV o wysokiej wytrzymałości, a także ma w nich panować poziom wilgotności 50% lub mniejszy. Osuszacze przemysłowe powinny być pod ręką w przypadku przełamania zabezpieczeń.

Opis: SCP-553 jest kolonią około 140,000 skrzydlatych organizmów przypominających powierzchniowo motyle. Funkcjonują one na bazie krzemu i składają się głównie ze związków wapnia i krzemianu. Ciało przedstawiciela gatunku składa się głównie z kalcytu, a niektóre narządy wewnętrzne składają się z materiału podobnego do kwarcu o właściwościach piezoelektrycznych. To krzemianowe zanieczyszczenie zwiększa twardość stworzenia, nadając mu od 3,5 do 4,5 w skali twardości Mohsa. Mimo że obiekty rosną przez cały obserwowany okres życia, to tempo wzrostu znacznie spada, gdy osiągną one dorosłe stadium. Średnia obserwowalna rozpiętość skrzydeł u dorosłego osobnika wynosi 2,3 cm.

Cykl życia tych stworzeń jest bardzo ciekawy, ponieważ wydaje się, że jest on bardziej związany ze wzrostem kryształów niż że standardowym wzrostem biologicznym. Obiekt zaczyna życie jako kryształowe nasiono, rzadziej jako jajo. Dorosłe instancje osadzają je na stalaktytach, po czym po około 12 dniach „wykluwają się”. Larwy pojawiają się jako anatyty i ługują minerały ze stalaktytu za pomocą słabego kwasu. Poruszają się one bardzo powoli (w przybliżeniu 5 cm dziennie) i w miarę postępów pozostawiają za sobą wyraźne ślady. Ślady te mogą być używane do odróżniania anatytów od SCP-553. Stadium larwalne trwa około 70 dni, po czym obiekt staje się nieruchomy i zaczynają wyrastać mu skrzydła.1 Podczas przejścia ze stadium larwalnego do stadium dorosłego skrzydła instancji zaczynają szybko rosnąć, tworząc się w pełni w mniej niż 9 godzin, kiedy to dorosły osobnik odłączy się od stalaktytu. W wyniku nieznanego procesu obiekty utrzymują względnie stabilną populację, a jaja składane są tylko wtedy, gdy umiera dorosły osobnik. Populacja przetransportowana do przechowalni jest ustabilizowana jako 137 +/- 2 instancji.

Głównym zmysłem bytów jest echolokacja pozwalająca im wyczuwać otoczenie. Robią to, tworząc różnorodne dźwięki o bardzo wysokich tonach poprzez skrobanie i uderzanie nogami, a także wydają się wykorzystywać skrzydła jako ruchomy zestaw do wykrywania powracającego dźwięku. Ponadto wydają się mieć różnorodne chemosensory w podnóżkach, co pozwala im określić skład mineralny powierzchni, na której lądują. Dorosłe byty żywią się przede wszystkim przez zeskrobywanie grzyba i porostów z dna jaskini oraz, w mniejszym stopniu, wypłukiwanie minerałów ze stalagmitów2 przy użyciu podobnego kwasu wykorzystywanego w stadium larwalnym.

Gdy jakakolwiek dorosła instancja dozna znacznych obrażeń, wytwarza unikalny rodzaj sonaru, który ostrzega wszystkich innych będących w pobliżu o niebezpieczeństwie. Dorośli roją się do postrzeganego źródła niebezpieczeństwa i przystępują do ataku, próbując poprzecinać go skrzydłami. Skrzydła SCP-553 mają średnią grubość 5 mm w miejscu, w którym są przymocowane do ciała, i zwężają się gwałtownie do średniej grubości 0,05 mm z ostrymi, fazowanymi krawędziami. Podczas badań zmierzono pojedyncze rany szarpane o głębokości 1 cm. Jednak głębsze rany szarpane zwykle powodują oderwanie się części skrzydła w szramie. Te fragmenty zwykle nadal pękają w ranie z powodu naprężeń mechanicznych. Płyn krążeniowy SCP-553 reaguje z większością tkanek na bazie węgla w sposób nekrotizujący, powodując znaczące infekcje pourazowe.

Incydent 553-04-Gamma: Dnia 21.05.20██, 21 instancji SCP-553 uciekło z przechowalni ze względu na nieprawidłowo zamknięte drzwi dostępu. Reagowały one na próby przechwycenia atakiem i odwetem. Osobniki wykazały wysoki stopień rozpoznawania wzorów, analizy celów i szybko skoncentrowali swoje ataki na odsłoniętych, mięsistych częściach personelu przechowującego, szczególnie na gardle i twarzy. 9 natychmiastowych ofiar śmiertelnych otrzymało średnio 10 ran większych niż 1 cm. Obecnie wysunięto hipotezę, że były one spowodowane wielokrotnymi cięciami wymierzonymi w to samo miejsce. Wtórne martwicze infekcje spowodowane ranami zadanymi przez SCP-553 spowodowały kolejne 8 zgonów. 12 instancji udało się złapać i przetransportować do przechowalni, a pozostałe martwe instancje zachowano do autopsji, analizy strukturalnej i analizy chemicznej ich płynu krążeniowego.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported