SCP-5538
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-5538

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-5538 został zakupiony przez Fundację. Wewnątrz zainstalowane zostały kamery bezpieczeństwa. Ochroniarze mają za zadanie uniemożliwić dostęp do niego osobom nieupoważnionym.

Opis: SCP-5538 to opuszczony szpital psychiatryczny w █████, ██. Na zewnętrznej bramie kompleksu odkryto zardzewiałe insygnium Fundacji, ale przed jego odkryciem nie istniały żadne wewnętrzne Fundacyjne zapisy mówiące o tym miejscu.

Główna anomalia SCP-5538 pojawia się, gdy osoba podejdzie do recepcji i prosi o wizytę u "Strażnika Anormalności". Anomalia ta występuje niezależnie od tego, czy ktoś siedzi przy biurku, czy nie.

Po poproszeniu o spotkanie z "Strażnikiem Anormalności" odwiedzający uzyska wiedzę, jak przejść do jego celi w piwnicy SCP-5538. Odwiedzający stale donoszą, że spodziewają się usłyszeć rozmowy na tej ścieżce, ale nigdy ich nie słyszą. Cela jest pusta, ale jedna ze ścian jest pęknięta i łączy się z głównym atrium SCP-5538.

W głównym atrium znajduje się pięćset trzydzieści osiem piedestałów, wszystkie są puste. Każdy z nich pokryty jest grubą warstwą kurzu, ale na każdym z nich pozostał odcisk jakiegoś przedmiotu. Każdy z nich ma wyraźną etykietę, jednak ich tekst stał się nieczytelny. Na tabliczce umieszczonej na końcu atrium widnieje napis:

Oto co się stanie, gdy wszystkie się połączą.

Odwiedzający, którzy zapoznali się z tą tabliczką, często zgłaszają obawy o wystąpienie niepożądanej reakcji. Nie zaobserwowano jednak takowych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported