SCP-5565
ocena: +3+x
SCP-5565
Poziom3
Klasa podmiotu:
keter
Klasa drugorzędna:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
średni

worm.jpg

Rycina 1: Instancja SCP-5565 w naturalnym środowisku.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie dzikie populacje SCP-5565 mają zostać zabezpieczone i przeniesione do Ośrodka 24. Zabezpieczone instancje mają być przechowywane wewnątrz pojemników obłożonych co najmniej 2 cm ołowiu i karmione co tydzień. Powłoka ołowiana pojemników ma być kontrolowana oraz ponownie nakładana co dwa tygodnie.

Bezpośredni kontakt z instancjami SCP-5565 ma być wykonywany przy użyciu rękawic pokrytych ołowiem. Wystawienie instancji SCP-5565 na działanie wody morskiej może być przeprowadzone tylko w celach testowych i w niewielkiej ilości.

Opis: SCP-5565 jest gatunkiem dżdżownic z rodziny Lumbricidae, który jest endemiczny dla jaskiń w Lewancie.

Instancje SCP-5565 są zdolne do przemieniania stałych materii w pobliżu ich perystomium1 w glebę, którą następnie spożywają. Szybkość przemiany jest proporcjonalna odwrotnie do gęstości materiału. W efekcie SCP-5565 jest zdolny do przekopania i spożywania każdego solidnego obiektu.

Co więcej, instancje SCP-5565 są zdolne do anomalnego wykrycia obecności wody morskiej, której starają się uniknąć. Jednakże, w przeciwieństwie do innych gatunków dżdżownic, SCP-5565 nie wykazuje żadnych negatywnych konsekwencji od narażenia na nadmiernie zasolone środowiska albo niewystarczającego narażenia do powietrza. Instancje SCP-5565, które wcześniej miały kontakt z wodą morską, zachowują się eratycznie, często lekceważąc własne bezpieczeństwo lub dietę. Badania nad tym zjawiskiem trwają.

Odkrycie: SCP-5565 został odkryty po raz pierwszy 12 Listopada 2018 roku w jaskini niedaleko miasta Akko znajdującego się w Izraelu, podczas ekspedycji przez amatorskich speleologów. Podczas tej ekspedycji, wstępne obserwacje anomalnych właściwości SCP-5565 zostały wykonane. Fundacyjni agenci działali opierając się o lokalne plotki i pomyślnie ustanowili wstępne przechowanie.

Aktualizacja 13.02.2019: Dnia 09.02.2019 roku, druga populacja SCP-5565 została odnaleziona, zamieszkującą nadmorską grotę na południe od miasta Tyre w Libanie. Populacja ta okazała się trudniejsza do zabezpieczenia, z instancjami często zakopującymi się pod kamieniami po przybyciu Fundacyjnych zespołów. To nietypowe zachowanie zostało przypisane większym narażeniem na wodę morską, na którą populacja została wystawiona.

Dziennik Testów 5565.18:

Numer Testu Streszczenie Wynik
5565.18 Instancja SCP-5565, która była wcześniej narażona na morskie wody, została umieszczona wewnątrz drewnianego pudełka z ścianą o grubości 1 centymetra. Instancja przeżera się przez drewnianą powierzchnię w wzorze, który został odzwierciedlony wirutalnie i jest zawarty w Rycinie 2.
text.png

Rycina 2: Tekst wytworzony przez SCP-5565 podczas testu 5565.18.

Tekst przetłumaczony został z języka fenickiego i brzmi następująco:

Jestem sędzią morza i rzeki.

Kim jest ten, kto kradnie mych niewolników?

Żaden dalszy tekst nie został wytworzony przez instancje SCP-5565. Żadne próby komunikacji nie spotkały się z jakąkolwiek widoczną reakcją.

Aktualizacja 19.02.2019: Podczas prób ekstrakcji i transportacji w grocie, Fundacyjne zespoły napotkały dużą, pozornie sztuczną jaskinię. Na jej podłodze znajdowała się 12-metrowa kamienna rzeźba miecza z czubkiem ostrza skierowanym w stronę wschodniej ściany i płynnie w niej osadzony.

Po wstępnym odkryciu, agenci zgłosili skrajną obecność instancji SCP-5565 przeżerających się przez wschodnią ścianę groty. Te instancje wycofały się szybko z komory, poruszając się jednomyślnie w kierunku nabrzeża i odpłynęły. Obecny status tej populacji jest nieznany.

Aktualizacja 05.05.2019: Podczas próby potencjalnego zlokalizowania obecnie utraconej populacji z groty, instancja SCP-5565 została wyposażona w śledzący mikrochip i wypuszczona w obszarze ich zaginięcia. Instancja poruszała się w prostej linii w kierunku miejsca przy wybrzeżu Latakii w Syrii, gdzie transmisja została przerwana.

Statki Fundacji zbliżające się do lokacji zostały przechwycone przez okręty GOC patrolujące ten obszar pod przykrywką statków syryjskiej marynarki. Spotkanie to zaowocowało kilkoma umowami dotyczących wymiany informacji.

Te umowy ujawniły, że GOC uznaje ten obszar za centralny punkt bytu lub fenomenu zaklasyfikowanego jako UTE-1594-Shaznaqa-Ex Machina-Cetus. Podczas gdy GOC jak dotąd nie udzieliło Fundacji dostępu do obszaru, jego skany batymetryczne zostały wykonane przez Fundacyjne radary na zewnątrz strefy wykluczenia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported