SCP-565
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-565

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-565 zabezpieczony jest w zbiorniku przechowawczym obiektów morskich typu trzeciego na poziomie 4B, Ośrodka 77. Obiekt jest karmiony dwa razy dziennie i testowany cotygodniowo w celu oceny rozwoju lub degradacji jego możliwości psychicznych. Zainteresowani pracownicy mogą obserwować SCP-565 podczas karmienia, jeżeli umówione zostanie to z doktorem Schaefferem.

Opis: SCP-565 to wędrowna ludzka głowa, prawdopodobnie męska, której wzorce behawioralne przypominają zachowania przedstawicieli gatunku Carpilius convexus (gatunek kraba). Najważniejszym sposobem przemieszczania się obiektu jest manipulacja rozwiniętymi wiciami tkanki mózgowej, które wyciągnięte są przez wielką ranę miażdżoną z tyłu czaszki. Wici są wykorzystywane jako "odnóża" pozwalające SCP-565 przesuwać się po dnie zbiornika wodnego jak krab; sporadycznie wykorzystuje on wici do przesuwania i łapania podobnie jak ośmiornice, czy jak meduzy utylizujące możliwości macek.

Do tej pory badania Fundacji nie zdołały jeszcze określić, jak ani dlaczego SCP-565 żyje, a nawet w jaki sposób może wykorzystywać tkankę nerwową w roli mięśni. Testy nadal trwają, lecz [USUNIĘTO]kowcy, którzy chcą dokonać wkładu lub stworzyć teorię pomocną w badaniach SCP-565, powinni skontaktować się z doktorem Schaefferem poprzez zwyczajne kanały, aby umówić się na przesłuchanie.

SCP-565 został schwytany przez trawler rybacki o nazwie "Dziecko Soboty" u wybrzeża [ZMIENIONO]esłuchał kapitana ██████ i dowiedział się, iż SCP-565 został już kilkakrotnie dostrzeżony przez lokalnych rybaków, kiedy najwyraźniej żył w kolonii krabów, na pobliskiej rafie. Materiał wideo nakręcony przez jednego z tych rybaków pokazuje, jak SCP-565 konsumuje martwy okaz błazenka. (W celu uzyskania dalszych [ZMIENIONO] zapoznaj się z dołączonym dokumentem 565-a).

SCP-565 nie jest odporny na niebezpieczne skutki przebywania w środowisku wodnym, przez co jego rozkład postępuje zgodnie z tempem degradacji tkanki martwej. Szacuje się, iż rozkład SCP-565 w ciągu [ZMIENIONO] dojdzie do stopnia neutralizującego obiekt.

Dodatek 565-1 Badania medyczne powiązały DNA i stan uzębienia SCP-565 z Edwardem Belltramem, który zmarł 28.12.████ r. na około dwa lata przed pierwszą obserwacją SCP-565. Belltram został zamordowany przez swoją żonę, Rebbeccę, poprzez otrucie strychniną i uderzenie tępym narzędziem w potylicę; opis rany fatalnej odpowiada kształtowi otworu, przez który SCP-565 wysuwa wici tkanki mózgowej. Doktor Schaeffer zaproponował poddanie ciała Belltrama ekshumacji w celu analizy.

Dodatek 565-2 Edward Belltram został poddany ekshumacji przez naukowców Fundacji w dniu 09.██.████. Ciało było bez głowy, z kolei rany wskazywały na to, że nie została ona odcięta, a wyrwana przy użyciu wielkiej siły. Zdjęcia zrobione przez pogrążoną w żałobie rodzinę podczas pogrzebu Belltrama pokazują, że wtedy jego głowa nadal była połączona z ciałem, a obszar pochówku nie nosi śladów naruszenia. Zwłoki Belltrama zostały przekazane do badań, a w jego grobie umieszczono substytut zgodnie ze standardowymi protokołami Fundacji z rodzaju PUSTY KOSZ.

Dodatek 565-3 [USUNIĘTO] Formacja Operacyjna Psi-8, stacjonująca w placówce nie zarejestrowała żadnej aktywności.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported