SCP-5652
#page-content .collapsible-block { 
  position: relative;
  padding: 0.5em;
  margin: 0.5em;
  box-shadow: 2px 1.5px 1px rgba(176,16,0,0.7), 0 0 0px 1px lightgrey;
  overflow-wrap: break-word;
}
 
.collapsible-block-unfolded{
  color: black;
  overflow-wrap: break-word;
 
}
 
.collapsible-block-unfolded-link {
  text-align:center;
}
 
.collapsible-block-folded {
  text-align: center;
  color: dimgrey;
}
 
.collapsible-block-link {
  font-weight: bold;
  color: dimgrey;
  text-align: center;
}
 
.addendumbox {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);
}
 
.material-box {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  border: 1px lightgrey solid;
  box-shadow: 1px 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.16);
}
 
.material-box blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.wiki-content-table {
  width: 100%;
}
 
.addendumbox blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.addendumtitle {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
}
 
.maintitle {
  margin-bottom: 10px;
  color: black;
}
 
.scp-header {
  text-align: center;
  font-size:x-large;
  color:#b01;
}
 
.addenda-header {
  width: 100%;
  border-bottom: 2px black solid;
  color: black;
}
 
.scp-info {
  display:flex;
  justify-content:space-between;
  font-size:large;
}
 
.scp-info-box {
  display:flex; 
  justify-content:space-between;
}
 
.object-info {
  color:black;
  align-self: flex-end;
  font-size: large;
}
 
.title-style {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
  font-size: large;
  text-decoration: underline;
  font-weight: bold;
}
 
.update-div-empty {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
  color: lightgrey;
}
 
.update-div {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
}
 
.computed {
  border: 1px black solid;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.computed:before {
  content:"Computed Code";
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.rawcode {
  border: black solid 1px;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.rawcode:before{
  content:"Raw Code";
  text-align: center;
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.codebox {
  display: inline-block;
  width: 100%;
  text-align: center;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a em, .yui-navset .yui-nav a em{
    padding: 0.25em .75em; 
    top: 0px;
    margin-bottom: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a {
   background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav .selected {
    margin: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a, .yui-navset .yui-nav .selected a:focus, .yui-navset .yui-nav .selected a:hover, .yui-navset .yui-nav .selected a {
     background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-nav a:focus {
  background: gainsboro;
  text-decoration: none;
}
.yui-navset .yui-nav a, .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a {
background-color: none;
background-image: none;
}
.yui-navset .yui-nav a {
background: none;
}
.yui-navset .yui-nav li{
margin: 0px;
}
 
#page-content .licensebox .collapsible-block {
  position: unset;
  padding: unset;
  margin: unset;
  box-shadow: unset;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded{
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded-link {
  text-align: left;
}
 
.licensebox .collapsible-block-folded {
  text-align: left;
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-link {
  color: inherit;
  text-align: left;
}
ocena: +4+x
SCP-5652
Poziom2
Klasa podmiotu:
euclid
Klasa drugorzędna:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
dark
Poziom ryzyka:
znikomy

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-5652 ma być przechowywany w szalce Petriego wypełnionej wodą w Wodnym Skrzydle Ośrodka 228. Dla celów żywieniowych podmiotu na szalce SCP-5652 należy codziennie umieścić archeowca (zapewnionego przez placówkę badań biologicznych).

Opis: SCP-5652 to mikroskopijny byt przypominający dorosły żeński okaz rekina gatunku Sphyrna mokarran o długości ciała wynoszącej około 4 μm. Inteligencja podmiotu wydaje się wyższa w porównaniu do przeciętnego nieanomalnego przedstawiciela tego gatunku. Dieta SCP-5652 składa się z różnych mikroorganizmów, byt wykazuje preferencje w stosunku do bakterii i archeowców.

SCP-5652 został odkryty w Budapeszcie w układzie krwionośnym Josepha Heméra, lokalnego architekta. Hemér niedawno wrócił do Budapesztu z wycieczki biznesowej na Karaibach1 i podobno zaczął zgłaszać uczucie lekkiego bólu/dyskomfortu w jego układzie sercowo-naczyniowym. Podczas późniejszego badania medycznego odkryto SCP-5652, a podmiot został pozyskany przez zakonspirowanych agentów Fundacji, chociaż mimo tego ból pozostał.

Źródło bólu zostało znalezione dwa dni po odkryciu SCP-5652. W ścianach naczyń krwionośnych Heméra odkryto 10 ciężko uszkodzonych humanoidalnych maszyn o wymiarach podobnych do SCP-5652. Zauważono, że maszyny miały nieproporcjonalnie duże ręce.

Dalsze badania wykazały, że maszyny te były zdalnie sterowane, a na klatce piersiowej każdej z nich znajdował się mały symbol przedstawiający zmodyfikowaną wersję fundacyjnej pieczęci.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported