SCP-571
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-571

Klasa podmiotu: Anomalny Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Pojedynczy kawałek papieru zawierający instancje SCP-571, powinien być przetrzymywany wewnątrz nieprzezroczystego, zapieczętowanego pojemnika w środku każdego wysoce zabezpieczonego pomieszczenia przechowawczego (obecnie główna komora przechowawcza w Kompleksie 1043/Ośrodku 143). Pomieszczenie przechowawcze musi być wyposażone w urządzenia spopielające, które powinny być konserwowane oraz testowane regularnie. Każdy ośrodek, który posiada SCP-571, nie może znajdować się bliżej niż 200km od każdego mniejszego skupiska ludzi, oraz 500km od każdego większego skupiska ludzi. Żadne urządzenia, które mogą transmitować obrazy, nie mogą znajdować się w obrębie kompleksu mieszczącego SCP-571.

Tylko jedna instancja SCP-571 powinna istnieć w danym momencie, poza specjalnie zatwierdzonymi testami. Papier zawierający SCP-571 powinien zostać zniszczony, a następna kopia może zostać wydrukowana z zaszyfrowanego pliku kopii zapasowej. Żadne inne nagrania SCP-571 nie mogą istnieć.

Komora przechowawcza SCP-571 powinna być monitorowana, poprzez urządzenia widzące w podczerwieni. Przez cały czas ośmiu strażników Poziomu 2 musi przebywać na zewnątrz komory przechowawczej SCP-571. Podczas swojej zmiany, czwórka z tych strażników musi nosić gogle widzące w podczerwieni. Każda osoba próbująca wejść do celi przechowawczej, bez autoryzacji, musi zostać natychmiast poddana terminacji. Po każdym nieautoryzowanym wejściu, urządzenia spopielające w komorze przechowawczej SCP-571 powinny być bezzwłocznie aktywowane.

Każdy personel opuszczający Ośrodek 143 musi zostać sprawdzony pod kątem potencjalnego zarażenia SCP-571, bez kontaktu wzrokowego, zgodnie z Protokołem 571-Alfa. Personel próbujący ominąć ochronę Ośrodka 143, ma zostać poddany terminacji w obrębie 10 mil od Kompleksu 1043.

W przypadku przełamania zabezpieczeń, personel dotknięty SCP-571 musi zostać natychmiast zabity i spopielony. Jeżeli Kompleks 1043 zostanie się znacząco naruszony, sieć pomocniczych urządzeń spopielających powinny zostać aktywowana, zgodnie z Protokołem 571-Alfa.

Mobilna Formacja Operacyjna Eta-10 ("See No Evil") jest przydzielona do obsługiwania potencjalnych instancji SCP-571 i memów związanych z SCP-571, pojawiających się niezależnie na zewnątrz przechowalni.

Opis: SCP-571 to skomplikowany wzór linii i bazgrołów z anomalnym memetycznym efektem. Wygląd został określony przez pocięcie obrazu 571 na części oraz zmienienie układu części, blokując anomalne efekty wzoru i pozwalając na bezpieczne obserwowanie.

Anomalny efekt SCP-571 zmienił się, od czasu zainicjowania zabezpieczenia przez Fundację. Mechanizm (jeżeli istnieje), który spowodował zmianę jego efektu, lub jego początkowe powstanie, jest niejasny. (Zobacz zamieszczoną dokumentacje.)

Obecny anomalny efekt SCP-571 poniżej.

Kiedy jakikolwiek człowiek spojrzy na SCP-571 przez dowolny czas, natychmiast zaczną szukać kawałka papieru lub innego odpowiedniego materiału piśmiennego. Osoby wystawione na działanie SCP-571 zaczną go kopiować na nowy papier, za pomocą dowolnego, dostępnego narzędzia do rysowania. Mimo szczególnie skomplikowanego wzoru, kopiowanie SCP-571 zakończy się sukcesem w około 96% przypadków.

Po skopiowaniu SCP-571 (bez względu na to czy się powiodło czy nie), zarażona osoba będzie szukać innej osoby i spróbować nakłonić lub zmusić je do zobaczenia kopii wzoru. Zainfekowane ofiary natychmiastowo będą próbować skopiować wzór, kontynuując w ten sposób proces. Próby porozumienia się z zarażonymi osobami kończą się z niepowodzeniem.

Nosiciele SCP-571 będą zazwyczaj rozmawiać lub wchodzić w interakcje z innymi, tylko w celu sprawienia, by spojrzeli na SCP-571. Początkowo, nosiciele SCP-571 zachowają swoje oryginalne osobowości i zachowania, z dodatkowym aspektem, podobnym do wzmożonego zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. Na tym etapie, nosiciele często mogą się komunikować z normalnymi, jednak nie są w stanie powstrzymać się przed zachowaniem przymusu SCP-571.

Jeżeli nosiciel SCP-571 nie zainfekuje pomyślnie nowego, wcześniej niezainfekowanego w obrębie [ZMIENIONO], w nosicielu nastąpi wykładnicze pogorszenie się psychologiczne. Rodzaj i tempo pogorszenia różni się zależnie od nosiciela, jednak kończy się prawie całkowitym brakiem aktywności w mózgu. Początek pogorszenia może być opóźniony (lub tymczasowo zatrzymany po rozpoczęciu) poprzez zarażenie wielu nowych nosicieli, w ciągu krótkiego odstępu czasu. Indywidualni nosiciele SCP-571 są świadomi tej okoliczności i mogą użyć tego faktu do nakłonienia innych do zobaczenia wzoru SCP-571.

Nosiciele SCP-571, którzy nie mogą zlokalizować innych, nie zarażonych ludzi przez [ZMIENIONO] dni, zaczną regularnie namawiać innych nosicieli do ponownego zobaczenia i skopiowania wzoru. W ostatniej fazie psychologicznego pogorszenia, 30% nosicieli, o ile nie zostaną poproszoni, będzie kontynuować cykl, aż do śmierci z pragnienia. Pozostałe wystawione osoby będą jadły i piły w razie potrzeby, jednak często zaniedbują inne nieistotne potrzeby ciała (takie jak korzystanie z toalety czy dobrowolne spanie).

Ekspozycja na środki amnezyjne Klasy C mogą spowodować, że nosiciele SCP-571 stracą zdolność do perfekcyjnego zduplikowania wzoru SCP-571. Jednakże, nosiciele będą kontynuować próbę odtworzenia wzoru i nakłonienia innej osoby do jego zobaczenia. Te przedstawienia nigdy nie są zgodne z opisywaniami SCP-571 (nawet u osób z pamięcią 'fotograficzną', ponieważ wzór jest zbyt skomplikowany, by został skopiowany w nieanomalny sposób) i nie można go przetransmitować. Nie są znane żadne sposoby, na całkowite wyleczenie zarażonych osób przez SCP-571.

Ponieważ nosiciele SCP-571 są trwale niezdolni do podjęcia jakichkolwiek działań, niezwiązanych z nakłanianiem kolejnej osoby do zobaczenia SCP-571, przełamanie zabezpieczeń może skutkować scenariuszem Końca Świata klasy AK, jeżeli nosiciele SCP-571 są w stanie dotrzeć do głównych skupisk ludności miejskiej.

Dodatek: Incydent X571-A: [USUNIĘTO] Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo, że kolejne instancje mogą powstać poza zabezpieczeniem, SCP-571 został przeklasyfikowany na Keter. Opis oraz procedury przechowawcze zostały odpowiednio zaktualizowane.

Dodatkowo, wydaje się, że w przypadku "masy krytycznej" populacji nosicieli SCP-571, zdefiniowanej jako populacja powyżej [ZMIENIONO] w bliskiej odległości od siebie, efekt psychologicznego pogorszenia może zostać powstrzymany na czas nieokreślony. Jednakże, aspekt przymusu pozostaje permanentnie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported