SCP-5756

ocena: +6+x
SCP-5756
Poziom2
Klasa podmiotu:
bezpieczne
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
znikomy

SPECJALNE CZYNNOŚCI PRZECHOWAWCZE: Przypadki pojawienia się SCP-5756 należy zgłaszać Kierownikowi Bezpieczeństwa i Przechowywania Ośrodka (obecnie R. Pensak), a następnie skonfiskować dotknięte przedmioty.

AKTUALIZACJA 10.09.2017: Technikowi JM64 zabrania się używania SCP-5756-A..To, czego nie wie, nie może go skrzywdzić. — Ibanez, Kierownik D.


locker.png

SCP-5756-A (po lewej).

OPIS: SCP-5756 jest zjawiskiem wpływającym na Szafkę Osobistą 4B w Sekcji Sprzątania i Konserwacji Ośrodka 43 (zwaną dalej SCP-5756-A). Co roku przedmioty znajdujące się w SCP-5756-A są przekształcane przez SCP-5756. Zjawisko to jest rzadkie i obecnie słabo zrozumiane.

ODKRYCIE: Po zakończeniu swojej zmiany dnia 07.09.2013 roku technik JM64, Philip E. Deering odłożył swój uniform dozorcy, buty robocze i kartę identyfikacyjną do wyznaczonej dla niego Szafki Osobistej. Następnie JM64 udał się wieczorem do swojej kwatery i pozostał tam do następnego dnia zgodnie z Corocznym Protokołem. Przed swoją następną zmianą, JM64 skorzystał ze swojej szafki i odkrył, że od pasa w dół, jego uniform został zamieniony na czerwony fartuch laboratoryjny. Zgłosił to zdarzenie swojemu przełożonemu, który zauważył, że przekształcony materiał, stanowił standardowy ubiór używany przez personel Okultyzmu Stosowanego..Sekcja Okultyzmu Stosowanego Ośrodka 43 zajmuje się badaniem praktycznego wykorzystania materiałów ezoterycznych.


DODATEK 5756-1, Logi Incydentów: Dalsze zdarzenia SCP-5756 są wymienione poniżej.

LOG INCYDENTU 5756-B
DATA: 09.09.2014
NADZORCA ZAPISU: D. Ibanez (Kierownik bez przydziału).Kierownik Ibanez niedawno zrezygnowała z pracy na stanowisku w Bezpieczeństwie i Przechowywaniu; to była jej ostatnia służba przed przeniesieniem.
PODSUMOWANIE: Dwa dni przed incydentem, JM64 odłożył do swojej szafki ten sam zestaw rzeczy, co rok wcześniej; dodatkowo, zostawił kawałek ciasta z imprezy pracowniczej, zapominając, że nie będzie mógł go odzyskać następnego dnia. Po powrocie odkrył, że brakuje ciasta, a jeden z jego butów roboczych został zastąpiony zużytym skórzanym butem. JM64 poczuł dziwne uczucie znajomości z nim związane, które jednak szybko ustąpiło miejsca rozczarowaniu z powodu zniknięcia ciasta.
NOTATKA: Incydent miał miejsce dokładnie rok po poprzednim; związek z innymi działaniami przechowawczymi nieznany. Technik Deering może nadal używać SCP-5756-A tak długo, jak będzie zgłaszał wszelkie inne przypadki SCP-5756.

LOG INCYDENTU 5756-C
DATA: 09.09.2015
NADZORCA ZAPISU: R. Pensak (Kierownik Bezpieczeństwa i Przechowywania)
PODSUMOWANIE: Tak jak w poprzednim roku, JM64 odłożył typowe dla siebie przedmioty do swojej szafki. Zgodnie z sugestią Kierownika Pensaka, w SCP-5756-A umieszczony został również aparat cyfrowy. JM64 powrócił, aby znaleźć swoją kartę identyfikacyjną połamaną na dwie części; jednakże na jej kawałkach widniał wizerunek jego brata, byłego badacza Okultyzmu Stosowanego, Dr. Dougalla Deeringa. Żadne inne przedmioty nie zostały zmienione, a kamera została odzyskana z powodzeniem. JM64 zgłosił frustrację, ponieważ próbował bezskutecznie skontaktować się ze swoim bratem kilka razy w ciągu ostatniej dekady.
NOTATKA: Analiza tego przedmiotu wykazuje niezgodności ze standardowym identyfikatorem; mianowicie, zdjęcie Dr. D. Deeringa wydaje się być zrobione kilka lat po jego ostatnim znanym zdjęciu. Dostęp do materiałów zdjęciowych jest ograniczony do personelu z 4 i wyższym Poziomem Upoważnienia.

JM64 otrzyma nowy identyfikator i nie zostanie poinformowany o śmierci swojego brata w 2002 roku.

LOG INCYDENTU 5756-D
DATA: 09.09.2017
NADZORCA ZAPISU: R. Pensak (Kierownik Bezpieczeństwa i Przechowywania)
PODSUMOWANIE: W tym roku, wśród typowych rzeczy znajdujących się w szafce JM64 był również jego zegarek. Zgodnie z sugestią Kierownika Pensaka, w SCP-5756-A umieszczono również długopis i kartkę. Po jego powrocie tarcza zegarka JM64 była rozbita, a jego powierzchnia porysowana lub stępiona tak, aby nie była refleksyjna. Brakowało długopisu, a na kartce było napisane: "Wiem, że to nie ty".
NOTATKA: Maszynowa analiza papeterii wykazała 92% zgodność z pismem Dr. D. Deeringa.
AKTUALIZACJA 10.09.2017: JM64 otrzymał nową szafkę osobistą. SCP-5756-A może być od tej pory używany tylko przez upoważniony personel. — D. Ibanez, Kierownik Pościgu i Tłumienia

DO DALSZEGO CZYTANIA WYMAGANY JEST POZIOM UPOWAŻNIENIA OSOBOWEGO 5756-4


ocena: +6+x
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported