SCP-5762
ocena: +4+x
2/5762 POZIOM 2/5762
zastrzeżone
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-5762
Zneutralizowane

800px-WBAMC_first_in_DoD_to_use_robot_for_surgery_160426-A-EK666-506.jpg

SCP-5762 w SO3.

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-5762 został przeniesiony z Sali Operacyjnej 3 Ośrodka 20 i umieszczony w standardowym schowku przechowawczym dla obiektów. Badania są obecnie niemożliwe.

Opis: SCP-5762 to eksperymentalny robotyczny system chirurgiczny Anderson Robotics serii Hummingbird. SCP-5762 został zaprojektowany, aby być autonomicznym robotycznym chirurgiem; jest zdolny do zrozumienia i przeprowadzenia skomplikowanych procedur medycznych, używając zainstalowanej wewnątrz niego prototypowego medycznego SI. SCP-5762 jest w stanie zdać test Turinga, jednak jedynie jest w stanie komunikować się z ludźmi, poprzez wyświetlacz tekstowy LCD.

SCP-5762 został przejęty podczas prywatnej aukcji Marshall, Carter and Dark Ltd. w 2018 roku. Obiekt został wymieniony jako inteligentny osobisty system medyczny, bez wzmianki o jego pochodzeniu, ani historii. Zapisy wskazują, że MC&D zakupiło przedmiot pod koniec 2016 roku po okazyjnej cenie, po tym jak Anderson Robotics odstawiło projekt na półkę, ponieważ przekroczył on budżet i nie spełnił oczekiwań, a także ze względu na techniczne trudności treningowe, związane z oprogramowaniem SI. Przed interwencją Fundacji, przedmiot miał zostać sprzedany za 1,3 miliona funtów.

Po przejęciu przez Fundację, SCP-5762 miał być długoterminowo wyłączy i przechowywany Jednakże, Dyrektor Ośrodka 201 Alison Brey złożyła wniosek o transfer przechowawczy, uzasadniając to, że SCP-5762 mógłby być przydatny przy inwazyjnych operacjach chorych członków personelu Fundacji. Po przeprowadzeniu badań (zobacz poniżej) stwierdzono, że SCP-5762 nadawał się do służby i został przetransportowany i zainstalowany w Sali Operacyjnej 3 Ośrodka 20. Skróconą listę przeprowadzonych operacji można znaleźć poniżej.

Pacjent Operacja Wynik Tekst Wyjściowy
Manekin treningowy Zasymulowana rana postrzałowa tułowia. SCP-5762 zatamował krwotok i przeprowadził nacięcie o długości 4 cali przy miejscu postrzału, wyciągając pocisk i rekonstruując uszkodzoną tkankę przed oczyszczeniem i zaszyciem rany. Zasymulowany pacjent przeżył z niewielkimi obrażeniami. Operacja zakończyła się bez większych komplikacji.
Dla przejrzystości pominięto logi testowe.
Agent Ally Thorpe, 37 lat, kobieta. Odma opłucnowa (zapaść lewego płuca). Duża igła została wbita pomiędzy żebrami do jamy opłucnej, w celu rozprężenia płuca. Pacjentka przeżyła bez większych komplikacji i przewiduje się, że w pełni wróci do zdrowia. Dyrektor Brey zaleciła dalsze użycie SCP-5762 w chirurgii urazowej. Pacjentka w stabilnym stanie. Operacja zakończona.
Sierżant Milo Rodriguez, 32 lata, mężczyzna. Złamane biodro. SCP-5762 towarzyszył zespołowi ratunkowemu podczas operacji ORIF. Chirurg operujący wykonał nacięcie, a SCP-5762 wkręcił płytki i śruby ze stali nierdzewnej, stopniowo rekonstruując kość biodrową. Wymagany był częściowy przeszczep kostny do miednicy. Chirurg operujący zaszył nacięcie zszywkami chirurgicznymi, a następnie oczyścił i opatrzył ranę. Pacjent przeżył w dość dobrym stanie i został przeniesiony na OIOM. Prognozuje się, że w pełni wróci do zdrowia, z oczekiwaniem na przeniesienie się do pozycji biurowej. Pacjent stabilny. Dobry asystent chirurga.
Dla przejrzystości pominięto 4 logi.
Nadzorca HMCL Yusuf Khan, 43 lata, mężczyzna. Liczne poparzenia kwasem drugiego i trzeciego stopnia. Stan zagrożenia życia wymagał natychmiastowej interwencji przed przybyciem zespołu ratunkowego. SCP-5762 oczyścił i opatrzył rany pacjenta, a także przeprowadził niezbędne przeszczepy skóry w uszkodzonych miejscach. Pacjent był w niestabilnym stanie i został przeniesiony oddział poparzeń. Stan ustabilizował się i pacjent wrócił do zdrowia. SCP-5762 dowiódł, że jest w stanie niezależnie operować. Dyrektor Brey zaleciła, aby SCP-5762 był w stanie operować samodzielnie, jeżeli będzie to konieczne. Pacjent żywy. Dumny.
Dla przejrzystości pominięto 7 logów.
Agent Jeffrey Schaeffer, 32 lata, mężczyzna. Urazowa amputacja dolnej części kolana. SCP-5762 oczyścił i zbadał ranę, potwierdzając, że doszło do wstrząsu toksycznego. Części nogi poniżej uda zostały amputowane, w celu uratowania życia pacjenta. Pacjent przeżył w krytycznym stanie i został przeniesiony na OIOM. Pozostałe części kończyny były powodem bólu. Prognozuje się częściowy powrót do zdrowia. Powinienem był zrobić więcej. Nie wystarczyło.
Dla przejrzystości pominięto 11 logów.
Starsza Badaczka Carol Walden, 39 lat, kobieta. Urazowe uszkodzenie mózgu. SCP-5762 i zespół ratunkowy przeprowadzili kraniektomię dekompresyjną, aby zapewnić bezpieczny przepływ krwi do mózgu. SCP-5762 i zespół zaczęli usuwać krwiaki i zatamowywali krwawienie z mózgu. Pacjentka została umieszczona na oddziale intensywnej terapii po 9 godzinach operacji. Przeżyła bez większych komplikacji. Pacjentka stabilna. Tworzymy dobry zespół. Moi przyjaciele.
D-19851, 23 lata, mężczyzna Pęknięcie śledziony. SCP-5762 przeprowadził natychmiastową splenektomię, wykonując nacięcie na tułowiu i wyciągając cały narząd. Pacjent przeżył w dobrym stanie i o wózku wrócił do zdrowia. Udało mi się. :D
Dyrektor Alison Brey, 54 lata, kobieta. Rozległe obrażenia wewnętrzne. SCP-5762 dowodził zespołem ratunkowym i próbował wystarczająco ustabilizować stan pacjentki, aby przeprowadzić operację. Usiłowano zrekonstruować poważnie złamane kości i zatamować krwotoki wewnętrzne od odłamków kości. Po 8 godzinach operowania, nastąpiła stopniowa niewydolność narządów, począwszy od pęcherzyka żółciowego oraz wątroby i aż do serca i mózgu. Pacjentka zmarła na stole operacyjnym. :(

W następstwie tego wydarzenia, SCP-5762 przestał odpowiadać wprowadzane i wyprowadzane na komendy oraz komunikacje werbalną przez 34 minuty. Po tym SCP-5762 uruchomił się, a następnie automatycznie się wyłączył. Żadne ręczne próby uruchomienia nie spowodowały ponownego włączenia się SCP-5762.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported