SCP-579
ocena: +7+x

Identyfikator podmiotu: SCP-579

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-579 obecnie znajduje się w Ośrodku 62C, położonym około 80 km od głównego Ośrodka ██. Wiedza o istnieniu tego ośrodka została uznana za zbędną dla całego nieistotnego personelu niezwiązanego z przechowywaniem SCP-579. Ośrodek składa się z budynku mieszczącego SCP-579 oraz kwater mieszkalnych pracowników przechowujących. SCP-579 jest zamknięty w jednostce 30 m x 30 m x 30 m wykonanej z [USUNIĘTO], w której SCP-579 jest trzymany stale zawieszony z użyciem elektromagnesów. Ośrodek ██ jest wyposażony linię komunikacji z Dowództwem umożliwiając wysyłanie sprawozdań i powiadomień. Personel składa się z dwóch drużyn, (każda złożona z 17 pracowników Poziomu 1, trzech pracowników Poziomu 2, i jednego pracownika Poziomu 4) zmienianych co dwa tygodnie.

Wszystkie urządzenia należy sprawdzać co pół godziny by zapewnić ich ciągłe funkcjonowanie. Zmiany w jakimkolwiek z parametrów należy natychmiastowo zgłosić do Dowództwa. Każde urządzenie lub przyrząd elektroniczny rejestrujący odchylenie większe niż 0.2% średniego zakresu lub wyświetlający jakiekolwiek błędy bądź przerwy w działaniu będzie podstawą do automatycznego wykonania Operacji 326-Israfil. Rutynowe sprawozdania należy składać do Dowództwa co godzinę. Jeżeli sprawozdanie nie zostanie otrzymane w przeciągu siedmiu minut od przewidywanego czasu, Należy wykonać Operację 10-Israfil-A.

Wobec SCP-579 nie należy podejmować żadnych czynności, oprócz tych ściśle określonych powyżej.

Opis: [USUNIĘTO]

Dodatek [579-001]:

Operacja 10-Israfil-A: Drzwi, okna i inne możliwe wyjścia z Ośrodka ██ należy szczelnie zamknąć, zapobiegając wejściom i wyjściom pracowników z ośrodka. Drużyny i zasoby wymagane do Operacji 10-Israfil-B muszą zostać przygotowane i umieszczone na stanowiskach.

Jeżeli sprawozdania zostaną otrzymane przez Dowództwo w prawidłowym czasie, lub gdy urządzenia bądź przyrządy elektroniczne powrócą do normalnego stanu, Dowództwo wyda komunikat “Teren Czysty”. Jeżeli ten komunikat nie zostanie otrzymany w przeciągu siedmiu minut od rozpoczęcia Operacji 10-Israfil-A, wykonać Operację 10-Israfil-B. Jeżeli w dowolnej chwili jakiekolwiek urządzenia bądź przyrządy elektroniczne w pobliżu SCP-579 zaczną wyświetlać błędy lub odstępstwa od normy, Operacja 10-Israfil-B musi zostać wykonana natychmiastowo.

Jeżeli zostanie wydany komunikat “Teren Czysty”, przynajmniej 72 godziny muszą minąć bez dalszych anomalii zanim ośrodek zostanie otwarty a drużyny Operacji 10-Israfil-B wycofane.

Operacja 10-Israfil-B: Bramę Ośrodka 62 (SCP-004) należy zniszczyć. Musi to być wykonane bez względu na personel lub obiekty pozostałe wewnątrz ośrodka. Pozostałości bramy — lub brama, jeśli zniszczenie okazało się niemożliwe — należy przechowywać w taki sam sposób jak SCP-579. Dowództwo następnie wyda dalsze instrukcje.

Dodatek [579-002]:

W przypadku skuteczności Operacji 10-Israfil-B, wszystkie opieczętowane dokumenty dotyczące SCP-579 należy udostępnić wszystkim pracownikom biorącym udział w Operacji. Należy postępować zgodnie z procedurami określonymi w dokumentach (wraz z planami awaryjnymi, jeśli to konieczne).
Należy pamiętać, że nawet po pomyślnym wykonaniu Operacji 10-Israfil-B, szacuje się wystąpienie [USUNIĘTO] w ciągu 1 roku lub mniej.

Jeżeli SCP-579 zostanie wspomniany w jakimkolwiek charakterze, przez SCP-███, antyfundacyjne lub publiczne grupy albo [USUNIĘTO], zaleca się wykonanie Operacji 10-Israfil-A natychmiastowo.

W przypadku niepowodzenia Operacji 10-Israfil-B, żadne dalsze działania nie będą konieczne. [USUNIĘTO]

Dodatek [579-CHRONOLOGIA]:

Zdarzenie 0: Odkrycie SCP-579. Punkt Pochodzenia to [USUNIĘTO]

Zdarzenie 1: Podjęto wstępną ocenę SCP-579. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 2: SCP-579 został przypadkowo usunięty z punktu pochodzenia. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 3: [USUNIĘTO]

Zdarzenie 4: [USUNIĘTO]

Zdarzenie 5: [USUNIĘTO]

Zdarzenie 6: [USUNIĘTO]

Zdarzenie 7: [USUNIĘTO]

Zdarzenie 8: SCP-579 skutecznie zabezpieczono. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 9: SCP-579 przeniesiono do Ośrodka 04. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 10: Zabezpieczenia zawiodły. Utracono Ośrodek 04. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 11: SCP-579 skutecznie zabezpieczono. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 12: SCP-579 przeniesiono do Ośrodka 31. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 13: Zabezpieczenia zawiodły. Utracono Ośrodek 31. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 14: SCP-579 skutecznie zabezpieczono. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 15: SCP-579 przeniesiono do Ośrodka 26. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 16: Zabezpieczenia zawiodły. Utracono Ośrodek 26. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 17: SCP-579 skutecznie zabezpieczono. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 18: Podjęto próbę zniszczenia SCP-579. Próba nieudana. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 19: Podjęto próbę zniszczenia SCP-579. Próba nieudana. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 20: Podjęto próbę zniszczenia SCP-579. Próba nieudana. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 21: Podjęto próbę zniszczenia SCP-579. Próba nieudana. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 22: Zabezpieczenia zawiodły. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 23: [USUNIĘTO]

Zdarzenie 24: [USUNIĘTO]

Zdarzenie 25: SCP-579 skutecznie zabezpieczono. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 26: SCP-579 przeniesiono do pobliskiego Punktu Pochodzenia. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 27: Próba zwrócenia SCP-579 do punktu pochodzenia. Próba nieudana. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 28: Próba zwrócenia SCP-579 do punktu pochodzenia. Próba nieudana. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 29: Próba zwrócenia SCP-579 do punktu pochodzenia. Próba nieudana. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 30: Próba zwrócenia SCP-579 do punktu pochodzenia. Próba nieudana, skutkująca utratą Punktu Pochodzenia. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 31: Zabezpieczenia zawiodły. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 32: [USUNIĘTO]

Zdarzenie 33: [USUNIĘTO]

Zdarzenie 34: [USUNIĘTO]

Zdarzenie 35: [USUNIĘTO]

Zdarzenie 36: SCP-579 skutecznie zabezpieczono. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 37: SCP-579 przeniesiono do Ośrodka ██. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 38: SCP-579 przechodzi wcześniej niezauważone zmiany, Uważa się, że dotyczą [USUNIĘTO]. Zabezpieczenia wytrzymują, chociaż nie ma to związku z procedurą przechowywania. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 39: Dowództwo zarządza zamknięcie Ośrodka ██. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 40: Agent ███-█ opracowuje obecny plan zabezpieczania. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 41: Zbudowano Ośrodek 62C. [USUNIĘTO]

Zdarzenie 42: SCP-579 przeniesiono do Ośrodka ██ [USUNIĘTO]

Zdarzenie 43: Dowództwo opieczętowuje wszelkie informacje niepotrzebne do zabezpieczania SCP-579. Terminacja agentów w celu zapobieżenia przeciekom danych dotyczących SCP-579 została uznana za zbędną, gdyż pozostało tylko 7 takich agentów. Wspomniani agenci są zatrzymani jako konsultanci przypadku wystąpienia przyszłych zdarzeń z udziałem SCP-579. [USUNIĘTO]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported