SCP-5790
ocena: +5+x

Identyfikator: SCP-5790 Klasa podmiotu: [USUNIĘTO]

Mikhail_Vrubel_-_Flying_Demon_-_Google_Art_Project.jpg

Bezpieczne kontekstowe zobrazowanie.


Specjalne Czynności Przechowawcze: [USUNIĘTO]

Zakres Operacyjny: Administracja Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów; Wydział Memetyki i Zagrożeń Informacyjnych; Departament Zjawisk Spektralnych; Biuro Stosowanej Nekromancji; Departament Nieporozumień

Procedury Zarządzania Informacjami: Zgodnie z Protokołem ICON, informacje o SCP-5790 (desygnowane jako 𝐢5790) mają być całościowo usuwane po nie mniej niż 7 dniach od ich stworzenia. Poniżej znajdują się zatwierdzone sposoby usuwania:
Źródło informacji Sposób usunięcia
Oficjalna baza danych Fundacji Zautomatyzowane usunięcie przez programy zarządzania plikami, które okresowo są weryfikowane przez Zespół Informacji Technologicznej ITT-𝐢5790.
Oficjalne fizyczne zapisy Fundacji Tworzenie nowych fizycznych zapisów jest zabronione. Wszystkie znane fizyczne zapisy zawierające 𝐢5790 zostały spalone w rytualnych piecach i stosach.
Nieautoryzowane zapisy przez personel Fundacji Dokumenty mają zostać spalone jak powyżej podano (jeżeli są fizyczne) lub usunięte bez archiwizacji (jeżeli są cyfrowe), a członkowie personelu mają zostać poddani działaniom środków amnezyjnych, zdegradowani i poddani kwarantannie przez okres przynajmniej trzech miesięcy. W przypadku nie wystąpienia żadnej anomalnej aktywności podczas tego czasu, pracownik może zostać ponownie przypisany do poprzedniego stanowiska. Jeżeli wspomniana kwarantanna jest niemożliwa, zadowalającą alternatywą jest uważane poddanie terminacji.
Umysły Zespołu Przechowawczego CT-5790 W celu zapobiegnięcia nawrotu wspomnień, co dwa miesiące musi zostać przeprowadzana terapia amnezyjna i co dwa razy do roku musi odbyć się rotacja personelu. Jeżeli [USUNIĘTO] dokonało manifestacji, ośrodek musi zostać poddany kwarantannie, a Formacje Obronne Mu-13 ("Ghostbusters") i Theta-0 ("Antihierophanics") mają zostać wysłane na miejsce. Jeżeli [USUNIĘTO] będzie miało potencjalnie opóźnioną manifestację, wszystkie osoby o nieateistycznych przekonaniach religijnych mają na krótko po tym zostać poddane terminacji. Wszelkie dostrzeżone ikonografie mają zostać wydobyte z móżdżków i spalone.
Umysły przypisanych mediów W zależności od zastosowanego sposobu, pamięć może zostać usunięta po rozmowie. Jeżeli się tak nie stanie, konieczne jest zastosowanie tygodniowego ciągu głębokich środków amnestycznych, w celu zapobiegnięcia możliwego zachowania informacji pozyskanych spirytualnie.
Wcześniej istniejąca literatura Znaleźć i zniszczyć poprzez wysłanie MFO Chi-9 ("Page Turners"). Jeżeli zostaną znalezione, dokumenty zawierające 𝐢5790 mają zostać spalone na miejscu wraz z odpowiednimi relikwiami, [USUNIĘTO] i ciałami cywilów. Z tego powodu wszyscy członkowie MFO χ-9 otrzymali przenośne wyposażenie do egzorcyzmów i zostali wyszkoleni w ich uprawianie.
Umysły MFO μ-13, χ-9 i θ-0 Po każdej misji powiązanej z SCP-5790 lub 𝐢5790 podawane są środki amnezyjne. Odpowiedni personel ma za zadanie brać udział w nie więcej, niż dwóch incydentach wzywających 𝐢5790 rocznie, za wyjątkiem θ-0, dla którego [USUNIĘTO] jest głównym obowiązkiem. Przewiduje się, że kilka zaplanowanych operacji neurologicznych pozwolą członkom θ-0 lepiej radzić sobie z ich wynikającymi zaburzeniami umysłowymi i zmniejszy znacząco rotację personelu.
[USUNIĘTO] [USUNIĘTO] rozprzestrzenia systemy teistycznych przekonań. W celu ułatwienia tego, wprowadzony został Protokół MATTHEW (długoterminowa, globalna i teologiczna zmiana kulturowa). Planowane są także subtelne krótkoterminowe procedury, a [USUNIĘTO] zwiększy biologiczne podobieństwo pomiędzy płynem mózgowo-rdzeniowym i wodą święconą, aby zmniejszyć ilość ofiar śmiertelnych.
Seance_Doll.jpg

Pierwsza poprowadzona przez Fundację próba pozyskania 𝐢5790.

Dodatkowe sposoby zniszczenia 𝐢5790 mogą zostać użyte kontekstowo po zatwierdzeniu przez przypisane medium. Jeżeli nie jest dostępna żadna osoba ze spirytualistycznym połączeniem lub podwójnym wzrokiem, doradzane jest skontaktowanie się z członkiem personelu Poziomu 4 z przeszkoleniem reagowania kryzysowego z "Pierwszych Zasad". Od wszystkich powiązanych osób oczekuje się, aby na krótko po tym poddały się terapii amnezyjnej i ponownego przypisania.

Procedury Odzyskania Informacji: Dzięki skupionym wysiłkom personelu Fundacji na przeprowadzeniu Protokołu ICON, 𝐢5790 został globalnie usunięty ze sfery żywych. W przypadku, w którym wiedza o SCP-5790 lub o jego czynnościach przechowawczych jest wymagana, przeprowadzone muszą zostać poniższe działania:

  1. Personel wymagający informacji musi złożyć formalny wniosek do Starszego Badacza Grahamsa, obecnego Łącznika Przechowawczego Zagrożeń Informacyjnych SCP-5790. Wnioskowanie o informacje zarówno z osobistej ciekawości lub w sprawach niskiej wagi jest ściśle zabronione.
  2. W zależności od zatwierdzenia wspomnianego wniosku, SB. Grahams ma zaplanować spotkanie wnioskującego pracownika i przypisanego medium. Możliwe jest wykorzystanie pełnomocników, jeżeli personel wykazuje niechęć do pośmiertnej rozmowy.
  3. 𝐢5790 ma zostać pozyskany z informacyjnych zaświatów poprzez przypisane medium za pomocą różdżkarstwa, mówiących tablic lub innych dozwolonych form nekromancji niewielkiego ryzyka.
  4. 𝐢5790 ma być traktowany zgodnie z Procedurami Zarządzania Informacjami.

Personel ma odnotowywać, czy wykorzystanie okultystycznej rozmowy dla przechowywania informacji nie wpływa na obiekt lub właściwości SCP-5790, poza wyeliminowaniem ryzyka fałszywego bożka [USUNIĘTO]. Powyższe sekcje nie mogą i nie powinny być wykorzystane do próby poznania natury SCP-5790.

Zgodnie z oficjalną polityką, Fundacja pozostaje przeciwna użyciu nieludzkich zaświatów dla osobistego lub organizacyjnego zysku. W przypadku SCP-5790 i swojej zdolności do tworzenia [USUNIĘTO], wykorzystanie okultyzmu do wypuszczenia dusz ze spalonych dokumentów stanowi zbyt duże korzyści dla przechowywania, aby zostało to odrzucone.

Obecnie rozważane jest wykorzystanie Protokołu ICON jako standardowego zabezpieczenia informacyjnego dla obiektów wywierających zagrożenie informacyjne, oczekuje się rozwoju sposobu poszerzania zakresu drugorzędnych właściwości SCP-5790.

Opis: [USUNIĘTO]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported