SCP-581
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-581

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Poza zatwierdzonymi testami, SCP-581 należy trzymać z dala na minimum 1000 m od wszystkich członków gatunków koniowatych. SCP-581 ma być przechowywany w zamkniętych, klimatyzowanych pomieszczeniach. Żadna broń palna nie jest dozwolona w pobliżu jakichkolwiek przypadków SCP-581-2.

Opis: SCP-581 jest torbą na pysk dla konia, zrobioną ze skóry. Wszystkie podmioty koniowate (potwierdzono, że konie, muły i osły są narażone; co do zebr, dzikich osłów i innych nie-oswojonych hybryd działanie nie zostało sprawdzone ze względu na powody budżetowe) w obrębie 500 m od obiektu mogą być potencjalnymi instancjami SCP-581-1. Jedynym celem SCP-581-1 zdaje się być umieszczenie pyska w SCP-581; przymus ten jest na tyle silny, by przezwyciężyć instynktowną reakcję na mocz drapieżnika czy pożądanie wobec samic, oraz zmuszały instancje SCP-581-1 do okaleczania się podczas prób uwolnienia się z metalowych ograniczeń.

Wiadomo, że tylko jedna instancja SCP-581-1 może istnieć w tym samym czasie; przypadki SCP-581-1 będą aktywnie opierać się usunięciu z obszaru oddziaływania SCP-581, osłabną i w 90% umrą po tygodniu od usunięcia z nich siłą SCP-581.

Jeżeli instancja SCP-581-1 pomyślnie umieści swój pysk w SCP-581, stanie się ona przypadkiem SCP-581-2. SCP-581-2 to przedstawiciel koniowatych wykazujący kilka anomalnych zachowań; zachowania te zdają się wskazywać, że instancja SCP-581-2 uważają się za człowieka.

Zaobserwowane anomalne "ludzkie" zachowania to między innymi:

  • próby chodzenia na tylnych nogach
  • próby zaatakowania własnej głowy przednimi kopytami
  • próby zajęcia miejsca kierowcy w pustych samochodach
  • fascynacja, po czym wrogość do lustrzanych powierzchni
  • próby chwycenia broni palnej przednimi kopytami
  • wydłużone okresy prób wokalizacji; są to prawdopodobnie próby mówienia SCP-581-2 (nagrania audio są dostępne w archiwum 581-H-19)
  • [USUNIĘTO]

Jak dotąd, wszystkie przypadki SCP-581-2 zostały poddane eutanazji ze względu na obszerne uszkodzenia kończyn; żaden przypadek nie przeżył jak dotąd więcej niż dwie (2) godziny.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported