SCP-5811
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-5811

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instrukcje do SCP-5811 są ograniczone do personelu o Poziomie 4/5811.

Opis: SCP-5811 jest niechirurgiczną metodą usuwania ludzkiego oka. Proces ten nie stanowi żadnego zagrożenia oraz nie powoduje dyskomfortu u pacjenta. Usunięte oczy mogą później zostać umieszczone na nowym podłożu, które ulega topograficznym deformacjom, w celu uformowania kopii ludzkiego oczodołu.

Przez cały czas trwania procedury oczy funkcjonują normalnie.


Test/5811.01: Lewe oko D-WM145 zostało wycięte i umieszczone na stole w środku komory testowej. Podmiot staje się bardzo zdezorientowany, przejawia trudności w poruszaniu się do czasu uspokojenia się po upływie 11 minut. Oko zostało zwrócone po zakończeniu badania.

Test/5811.02: Lewe oko D-WM146 zostało wycięte i wprowadzone do atmosfery komory testowej. Stabilność istnieje jedynie przez chwilę, zanim prądy powietrza wywołane ruchem podmiotu spowodują gwałtowne rozmycie oka. Wzrok nie został utracony. SCP-5811 działa również na nie fizyczne powierzchnie.

Test/5811.03: Lewe oko D-WM147 zostało wycięte i wystawione na działanie podłączonej żarówki w komorze, a następnie na światło emitowane przez wyżej wspomnianą żarówkę. Wystawienie na żarówkę daje oczekiwany rezultat ślepoty; efekty wystawienia na światło zostały opisane jako "delikatne, lecz tęskne". Oko zniknęło.

Test/5811.04: Badaczka Alexandra Maxwell, opiekun zapasowy w zespole badawczym 5811, przypadkowo wycina płat za oczodołem podczas lunatykowania. Podczas zgłaszania anomalnego incydentu, oddziały ochrony zostały wysłane do sypialni, aby odzyskać płat, który został włożony do kriogenicznej przechowalni.


Notatka

Prośby naukowiec A. Maxwella o usunięcie płata z magazynu zostały odrzucone.


Test/5811.05: Na podstawie wyników z Testu/5811.04, D-WM148 został poproszony o usunięcie swojego płata zaoczodołowego. D-WM148 był nieruchomy przez 13 sekund do czasu powiedzenia, że "źle umieścili". Zarówno D-WM148 jak i Naukowiec Radoš C. Stanek, wyznaczony kierownik testów, tracą przytomność.
Personel medyczny zauważył, że mózgi obydwu podmiotów są w fazie REM snu, wykazując identyczne wzorce neurologiczne. Żaden z nich nie odzyskuje przytomności.


Notatka

Poprzednie propozycje użycia SCP-5811 jako narzędzie pomocnicze jak SCP-3484 zostały jednogłośnie odrzucone.

Naukowiec A. Maxwell zostało mianowany nowym kierownikiem testów.


Test/5811.06: Naukowiec A. Maxwell rysuje sześć interpretacji ludzkiego oka, każde z nich różni się stopniem szczegółowości i abstrakcją. Następnie podjęto próby usunięcia każdego rysunku z papieru i nałożeniu go na ścianę komory.

Test/5811.07: Test/5811.06 został powtórzony przy użyciu:

  • Sfotografowanych oczu
  • Oczu narysowanych przez pozostały personel
  • Kształtów narysowanych przez personel postępujący zgodnie z instrukcjami; Wyniki mają za zadanie przypominać abstrakcyjne oczy, bez intencji podanej w instrukcjach.

Udaje się zastosować SCP-5811 na fotografiach i pierwszym zestawie rysunków, jednakże nie udaje się przy drugim. Hipoteza mówi, że anomalia zależy od oryginalnej intencji, aby struktura kwalifikowała się jako "oko".
Test/5811.08: SCP-5811 został pomyślnie przeprowadzony na ręcznej kamerze.

Test/5811.09: SCP-5811 został pomyślnie przeprowadzony na 144mm teleskopie reflektorowym.

Test/5811.10: SCP-5811 udaje się zastosować cyfrowej kopii filmu Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Oczy drugoplanowej postaci "Manczkina" zostały wyciągnięte z ekranu, na którym puszczony jest film i zostały umieszczone oddzielnie na czas jego trwania, przez cały ten czas postać była monitorowana pod kątem wszelkich nieprawidłowości. Początkowo postać wykazywała lekką dezorientację, lecz podążała za scenariuszem przez resztę czasu spędzonego na ekranie.
Na powtórce postać pozostaje bez oczu i ledwo podąża za scenariuszem, aż do momentu, gdy macha do obsady filmu i siada z dala od głównych wydarzeń, przekrzywiając głowę, jakby patrzyła w górę. Zachowanie jest spójne w kolejnych powtórkach. W filmie nie występują żadne inne efekty.

Test/5811.11: Wszystkie wzmianki o oczach postaci Jordana Bakera obecne w kopii powieści Wielki Gatsby zostały jednocześnie usunięte. Fabuła nie doznała żadnych zmian, jednakże bohaterka jest bardziej wycofana niż zwykle, często opisywana jest jako zwrócona w stronę nieba, a w jednym przypadku trzyma teleskop nieobecny w oryginalnej historii. Ostatni raz pojawia się w rozdziale 7, gdzie porzuca główną obsadę po stwierdzeniu, że "potrzebuje trochę czasu do namysłu". Postać ta jest całkowicie nieobecna we wszystkich kolejnych powtórnych odczytach.

Test/5811.12: D-W145, pomimo otrzymania środków amnezyjnych na podstawie dokładnych instrukcji SCP-5811, wykonuje na sobie zabieg, będąc w swojej komorze. Usuwa swoje lewe oko i jak wynika z nagrań z kamer bezpieczeństwa jak jej ręka "przenika" przez jej głowę, umieszcza je w swojej mentalnej przestrzeni głowy. Tę samą czynność wykonuje na prawym oku. Zatrzymując się na chwilę, mówi, że "rozumie, co się teraz dzieje" i znika.
Ochrona nie jest w stanie zlokalizować D-W146 w lub pobliżu placówki testowej.

Test/5811.13: Naukowiec A. Maxwell rejestruje tymczasowe samoistne zachowanie SCP-5811. Materiał jest następnie odtwarzany na ekranie komputera w komorze.
Wszystkie kamery bezpieczeństwa w komorze równocześnie wyłączyły się.


Notatka

Naukowiec A. Maxwell zostało zatrzymane.

Po utracie materiału filmowego, oddziały ochrony pomyślnie przedostały się do komory i obezwładniły Naukowiec A. Maxwella, zanim zdołało wykorzystać SCP-5811 w niewłaściwy sposób. Wewnątrz komory znajdowały się wyjęte z anomalii obiektywy kamer bezpieczeństwa, rysunki teleskopów oraz rysunki płatu zaoczodołowego o różnym stopniu szczegółowości. Brakowało ekranu komputera.

Naukowiec A. Maxwell nie przedstawiło żadnych wyjaśnienia dla swoich działań. Żadne metody przesłuchań memetycznych nie przyniosły rezultatów.

Za zgodą Rady Bezpiecznych Badań, Rady Zarządzania Personelem i Rady Postępowania z Personelem, Naukowiec A. Maxwell zostało odsunięte od badań nad SCP-5811 i przeniesione do innej pracy. Zarządy zgadzają się również, aby Naukowiec A. Maxwell poddano środki amnezyjne w celu usunięcia wszelkich informacji na temat instrukcji dotyczących anomalii, a jego stopień został zdegradowany z klasy B do klasy C, ze skutkiem natychmiastowym. W tym momencie Zarządy uznają, że usunięcie z Fundacji nie jest konieczne.

Naukowiec Yasmin Kader została nowym nadzorcą testów.


Dodatek.5811.1: Odkrycie

SCP-5811 został odkryty po zniknięciu w dniu 14.03.2035 roku dr Zenia Langley, rodzeństwa naukowca A. Maxwella. Dr Langley, która pracowało w Obserwatorium Atakama Uniwersytetu Tokijskiego, nagle wprowadziło komendy pozycjonowania teleskopu niezależne od operacji obserwacyjnych i zostało zauważone o 03:34 pędząc z kwatery personelu do teleskopu TAO 6,5 m.

Osoby badające wnętrze teleskopu nie znalazły żadnych śladów doktor Langley. Z jego pokoju, do pliku .txt zostały wprowadzone instrukcje dla SCP-5811, którym towarzyszyła wiadomość o treści sparowane z wiadomością "Wymyśliłom wyjście, Alex. To zadziała". Naukowiec A. Maxwell zgłosiło, że nie miało żadnej wcześniejszej wiedzy na temat działań dr Langley.

Teleskop został wycelowany w NGC-6543 (Mgławica Kocie Oko).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported