SCP-582
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-582

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na wysokie ryzyko memetycznego
rozprzestrzenienia, wszystkie informacje i materiały właściwe do określonej dla SCP-582-Delta narracji przechowawczej, manifestacji, zdolności i historii, które zostały uznane za sprzyjające utrwaleniu mema, mają być obsługiwane wyłącznie przez Zespół Specjalnego Wywiadu “Bump in the Night” (Specjalny Rozkaz Szefa Bezpieczeństwa 817-2: ██.██.██). Dostęp do Archiwum Zabezpieczenia 582 przez zewnętrzny personel jest dozwolony tylko przez większość dwóch trzecich głosów O5.

Wszystkie główne wyszukiwarki internetowe mają być monitorowane pod kątem nawiązań do SCP-582, pod dowolną znaną nazwą. Kopie wszystkich mediów związanych z SCP-582 należy przechowywać w Archiwum Zabezpieczenia 582. Oryginalne źródła tych materiałów i wszystkich zapisów dotyczące osób odpowiedzialnych za ich stworzenie, należy usunąć, jak przedstawiono w Dokumencie 582-RP.

Opis: SCP-582 to adaptacyjny, samo rozprzestrzeniający się mem, w postaci bytu, często określanego jako ████████. Główną zdolnością SCP-582 jest pasywna modyfikacja rzeczywistości. Każde fikcyjne sprawozdanie napisane o SCP-582, stanie się faktycznym zapisem manifestacji istoty, w którym SCP-582 wykona wszystkie działania, przypisane mu w narracji. Te manifestacje wydarzą się w określonym miejscu i dowolnym czasie: jeżeli nie zostanie podane miejsce lub czas, manifestacja wydarzy się przy każdej sposobności, która będzie spełniała kryteria narracji.

Szczegóły przypisane SCP-582 są permanentne i kumulują się. Jeżeli narracja zawiera opisy, które zaprzeczają poprzednio ustalonym szczegółom, nie będzie to miało żadnego wpływu na SCP-582, albo efekt będzie zmniejszony do momentu, w którym takie wydarzenia będą mogły logicznie wystąpić. Dzięki temu efektowi, SCP-582 ma spójny, choć uogólniony obraz, ze względu na użycie w pracach wielu autorów, zarówno przed, jak i po odkryciu przez Fundacje.

Rzeczywiste zdolności SCP-582 w narracji są ogólnie zamglone i pozbawione szczegółów. Najczęstszym formatem opowieści jest następstwo manifestacji SCP-582 lub krótkotrwałe spotkanie z SCP-582, zamiast wyjaśnienia lub uzasadnienia wydarzeń. Wiadome jest to, że SCP-582 regularnie wydaje się być zdolny do pojawiania się lub znikania, w dowolnym miejscu lub czasie, oraz, że żadna metoda terminacji lub jakiegokolwiek skrzywdzenia SCP-582 w żadnej narracji nie była skuteczna.

Dodatek 1:
Dodatek 2:
Dodatek 3

Cały personel, proszę zauważyć: SCP-582 jest reakcją. Nie wykazał żadnych oznak faktycznej świadomości lub wolnej woli. Wszystko, co powiedział, zrobił czy pomyślał, wynika z tego, że ktoś tak napisał.
-Dr. ██████

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported