SCP-5841

IDENTYFIKATOR:SCP-5841 POZIOM 3/5841
KLASA PODMIOTU:euclid tajne

POZIOM ZAKŁÓCEŃ: keneq


officebuilding.jpg

Hong Corporate Center, miejsce manifestacji SCP-5841.

SPECJALNE CZYNNOŚCI PRZECHOWAWCZE: Hong Corporate Center w mieście Windsor, w kanadyjskiej prowincji Ontario, zostało zamknięte dla ogółu społeczeństwa i poddane kwarantannie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się SCP-5841. W pobliżu pierwszego piętra budynku rozstawieni zostali uzbrojeni strażnicy którzy są poinstruowani by zatrzymać wszelkie instancje SCP-5841-1 próbujące opuścić obiekt. Cały personel, który wejdzie na piąte piętro budynku ma być uznawany za kolejną instancję SCP-5841-1.

Próby ustalenia natury SCP-5841 i przemieszczenia go pod nadzór Fundacji obecnie trwają. Hipotetyczne działania pełnego zabezpieczenia i przeniesienia SCP-5841 do Ośrodka 15 dla większego bezpieczeństwa i ograniczonego cywilnego ryzyka zostały wstępnie zatwierdzone przez Radę O5.

OPIS: SCP-5841 jest anomalią zamieszkującą pięciopiętrowy budynek Hong Corporate Center w mieście Windsor, w kanadyjskiej prowincji Ontario. Natura SCP-5841 jest obecnie nieznana; uważa się, że jest związana z elektrycznością, jako że całe zasilanie w budynku zostało przekierowane na piąte piętro, na którym pierwotnie pojawiła się anomalia. Wszystkie eksploracje budynku okazały się bezskuteczne, gdyż wszyscy członkowie personelu wysłani do zabezpieczenia anomalii zostali przemienieni w instancje SCP-5841-1, zanim w ogóle dotarli na piąte piętro.

SCP-5841-1 są ludźmi przyłączonymi do SCP-5841 poprzez okablowanie elektryczne różnych długości wbite w podstawę ich kręgosłupów. Instancje SCP-5841-1 są biologicznie nieżywe, ale zdolne do poruszania się i mowy. Instancje są wrogie wobec ludzi i w przypadku spotkania jakiejkolwiek osoby będą próbowały ją złapać i zaprowadzić do SCP-5841.


DODATEK 5841.1:


DODATEK 5841.2:


DODATEK 5841.3:


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported