SCP-585
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-585

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-585-2-4 są przechowywane w standardowych przechowalniach na przedmioty niebezpieczne w Ośrodku 19. Ołówki zmodyfikowane przy użyciu SCP-585 są ekstremalnie niebezpieczne i należy przywrócić je do stanu początkowego po zakończeniu testowania. Od incydentu 585-1, zabronione jest temperowanie ołówka obracając go więcej niż 50 razy bez zgody O5.

SCP-585-a przechowywany jest w opakowaniu próżniowym, zamknięty w skrytce bezpieczeństwa ██. Do prowadzenia eksperymentów z SCP-585-a wymagana jest zgoda dr. ██████ lub starszego naukowca.

Opis: SCP-585-2 do -4 to małe, dwu-otworowe temperówki do ołówków wykonane z jasno-kolorowych tworzyw sztucznych. Na ich spodach znajduje się napis "Fabryka". Każdy ołówek włożony w mały otwór SCP-585 i obrócony zgodnie z ruchem wskazówek zegara zostanie naostrzony, jak w zwykłych temperówkach, jednak z każdym obrotem ostrość czubka ołówka wzrasta bez żadnego widocznego ograniczenia. Każdy ołówek naostrzony w małym otworze SCP-585 może zostać następnie umieszczony w większym otworze i obrócony przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, co skutkuje zmniejszeniem jego ostrości, przy czym każdy kolejny obrót cofa jeden obrót z mniejszego otworu (zmienia się przy tym jedynie kształt ołówka; utracona przy ostrzeniu masa nie wraca). Czubek naostrzonego ołówka może zostać złamany, zachowa jednak swoją ostrość i pozostanie niebezpieczny.

Wstępne testy wykazały, że nigdy nie temperowane, "płaskie" ołówki osiągają zwykłą maksymalną ostrość po 20 obrotach. Od tego czasu ubytek masy traconej przy temperowaniu maleje wykładniczo. Po trzydziestu obrotach, ołówek upuszczony z wysokości jednego metra wbił się na głębokość dziesięciu centymetrów w stalową sztabkę.

SCP-585 działa najlepiej na cienkie drewniane walce z grafitowym wkładem. SCP-585 działa także na inne materiały, które można łatwo temperować, takie jak plastik bądź papier z grafitowym wkładem, a także na sam grafit. Czyste drewno i plastik nie wykazują efektu, podobnie jak każdy materiał, którego nie można ostrzyć w zwykłej temperówce.

SCP-585-1 do -4 zostały odzyskane ze szkoły podstawowej w ████ po tym, jak [USUNIĘTO].

Incydent 585-1: Zwykły, nigdy nieużywany ołówek HB został użyty do testów SCP-585-1. Ołówek jest obecnie oznaczony jako SCP-585-a.

  • Po 20 obrotach zgodnie z ruchem wskazówek zegara w małym otworze SCP-585, SCP-585-a został użyty na kartce papieru, funkcjonując jak zwykły ołówek.
  • Po 30 obrotach SCP-585-a był zdolny do przebicia stali; papier był przez niego przecinany.
  • Po 40 obrotach SCP-585-a został umieszczony na sznurku i upuszczony z wysokości 1 metra na skałę macierzystą. SCP-585-a wbił się na głębokość 50 centymetrów.
  • Po 50 obrotach powtórzono powyższy eksperyment. SCP-585-a wbił się na głębokość 5 metrów skały macierzystej.
  • Po 60 obrotach, SCP-585-a wbił się na głębokość 50 metrów.

Eksperyment był kontynuowany, kiedy przy zastosowaniu 100 obrotów czubek SCP-585-a zaczął wydzielać ekstremalne ciepło, powodując zapłon jego drewnianej części. Dalsze badania rdzenia grafitowego [USUNIĘTO]. Przedmiot uznano za zbyt niebezpieczny do przechowywania, biorąc pod uwagę łatwość jego wytworzenia i SCP-585-a umieszczono w dużym otworze SCP-585-1. Wydzielone przez SCP-585-a ciepło spowodowało roztopienie się SCP-585-1. SCP-585-a umieszczono następnie w opakowaniu próżniowym.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported