SCP-5857ocena: +3+x

|STABILNE POŁĄCZENIE
|UPOWAŻNIENIE POTWIERDZONE
|WYBRANY JĘZYK: POLSKI
|DATA: 21.09.2016

NOTATKA: BINARY STAR BĘDZIE NADPISYWAĆ POLECENIA, KTÓRE SĄ NIEAUTORYZOWANE


> OTWÓRZ PLIK: BINARY STAR

|MASZ NA MYŚLI: OTWÓRZ PLIK: SCP-5857 "BINARY STAR"? T/N

> T

|ZNALEZIONO JEDEN (1) PLIK


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported