SCP-5865


ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-5865

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: Zgodnie z Umową Meeting Point, przechowywanie SCP-5865-A jest ograniczone do standardowej dyplomacji Departamentu Wieloświatowego. Wyłącznie wyznaczony międzyświatowy personel dyplomatyczny może wchodzić do SCP-5865 dla celów innych niż pozyskanie personelu Klasy D. Personel Fundacji nie może podejmować prób wprowadzenia jakichkolwiek zmian w organizacyjnej strukturze Ziemi z SCP-5865 pod żadnym pozorem. Opętanie fundacyjnego personelu przez SCP-5865-A jest uznawane za naruszenie Umowy Meeting Point i skutkuje w jej natychmiastowym zerwaniu.

Szczegóły Protokołu Nabywania są dostępne dla przydzielonego personelu w Dokumencie Uzupełniającym 5865-A.

Opis: SCP-5865 to desygnacja na Wszechświat D-4594A, źródło prawie całego personelu Klasy D używanego w standardowych testach przeprowadzanych przez Fundację. Podmiot został odkryty w 1943, a jego obecny cel został wdrożony przez rozporządzenie Rady O5 w 1945. Wcześniej Fundacja używała do celów testowych głównie więźniów skazanych na karę śmierci; zostało to przerwane po wielokrotnych naruszeniach bezpieczeństwa i niepraktyczność tajnych testów na więźniach w uprzemysłowionym społeczeństwie. Pozawymiarowe rozwiązanie zostało opracowane przez Wieloświatowy Departament po kontakcie z SCP-5865.

SCP-5865 zawiera alternatywną Ziemię, która była identyczna do bazowej rzeczywistości do października roku 1934, kiedy to przybył SCP-5865-A po czym zajął rasę ludzką. SCP-5865-A to niematerialne anomalne byty z umiejętnością naruszenia i kontrolowania umysłu jakiegokolwiek rozumnego gospodarza.1 SCP-5865-A może potem wybrać poziom kontroli jaki chce mieć nad ofiarami, nawet włączając “przepisywanie” ich osobowości i wspomnień zgodnie ze swoją wolą. Umiejętność ta byłą używana by dostarczać bazowej Fundacji stały przypływ personelu Klasy D przez ponad 70 lat; obecnie 95% personelu Klasy D pochodzi z SCP-5865.

Z nieznanych powodów SCP-5865-A twierdzą, że są niezdolni do podróży międzywszechświatowej i przez to oddadzą kontrolę nad swoimi ofiarami przed transferem do Fundacji. Wszelkie zmiany poznawcze zrobione przez SCP-5865-A są nieodwracalne przez wszystkie znane terapie amnezyjne.

Regiony Administracyjne Ziemi z SCP-5865:

Chwilę po dotarciu na Ziemię w SCP-5865 i jej opanowaniu, które zakończyło się w mniej niż 12 godzin, SCP-5865-A rozwiązały wcześniej istniejące państwa i podzieliły planetę na trzy regiony administracyjne. Fundacja nadała tym regionom imiona ze względu na ich funkcje; ich faktyczne desygnacje w oryginalnym języku SCP-5865-A są nieznane, podobnie co sam język.

Region Eksperymentalny (Ameryki, Islandia i Grenlandia): Używane przez SCP-5865-A do przeprowadzania eksperymentów i symulacji na ludziach. Te wahały się od prostych (społeczności bazowane całkowicie na matriarchalnych rodzinach) do ekstremalnie bolesnych (grupy ludzi karmione niestandardowym jedzeniem przez długi czas by badać ich reakcje fizjologiczne). Mimo ich złego traktowania mieszkańcy tego Regiony mają znacznie wyższą jakość życia od mieszkańców innych Regionów. Prawie cała Klasa D pozyskana w ramach Protokołu Nabywania jest z Regionu Eksperymentalnego.

Region Pracowniczy (Europa i Afryka): Używane przez SCP-5865-A do wykorzystywania surowców naturalnych Ziemi. Ludzie w tym Regionie otrzymują minimalne zakwaterowanie i mają mało odpoczynku. Fundacja szacuje, że wskaźnik śmiertelności Regionu Pracowniczego wynosi ponad 70%.

Region Żniwny (Reszta Ziemi): Informacje o tym Regionie są dostępne wyłącznie dla Rady O5 i kierownika projektu SCP-5865.

Dodatek: Przegląd Komitetu ds. Etyki: W 1973 fundacyjny Komitet ds. Etyki przejrzał czynności przechowawcze dla SCP-5865 i Umowę Meeting Point zawartą z SCP-5865-A. Komitet zgodził się, że nabywanie Klasy D z SCP-5865 jest akceptowalne i powinno trwać do odwołania z poniższych powodów:

  • Fundacja nie ma i technologii i środków by z powodzeniem przeprowadzić inwazję na Ziemię z SCP-5865 i ją uwolnić, a wszelkie próby jedynie zaszkodziłyby Fundacji przy tym nie robiąc nic co mogłoby pomóc ofiarom SCP-5865-A.
  • Możliwe jest, że SCP-5865-A kłamią co do ich niemożności podjęcia podróży międzywszechświatowej, a jeśli tak jest, próby usunięcia ich z Ziemi w SCP-5865 mogłyby prawdopodobnie sprowokować ich do rozpoczęcia inwazji również na bazową rzeczywistość.
  • Podmioty testowe Klasy D mają znacznie wyższe warunki życia niż mieszkańcy Regionu Eksperymentalnego.
  • Nie ma żadnego praktycznego sposobu na nabycie potrzebnej ilości podmiotów testowych Klasy D, która jest bardziej etyczna od obecnej metody.

Drugi przegląd przeprowadzony przez Komitet ds. Etyki miał miejsce po rewizji Umowy Meeting Point z 1987, która wymaga, by cały personel Klasy D pozostały przy życiu był poddawany comiesięcznej terminacji ze względu na dużą liczbę nabywanych mieszkańców Regionu Eksperymentalnego. Przegląd ten skończył się tak jak pierwszy, Komitet ds. Etyki zagłosował w kierunku dalszego wykorzystania Protokołu Nabywania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported