SCP-5900


ocena: +4+x
SCP-5900
Poziom3
Klasa podmiotu:
oczekiwane
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
{$disruption-class}
Poziom ryzyka:
{$risk-class}

outage.png

Dostępność usług w czasie SCP-5900.


Specjalne Czynności Przechowawcze: Wydział Nadzoru RAISA obecnie bada przyczynę wystąpienia SCP-5900 (sprawa #E4K07U2) i opracowuje techniczne środki zaradcze, aby zmniejszyć dotkliwość potencjalnego podobnego zdarzenia w przyszłości (sprawa #30VNI4F). Dyrektor ds. Przechowywania SCP-5900 ma za zadanie oddelegować techników do wymiany wszystkich uszkodzonych komponentów i zbadania potencjalnie wadliwych układów pomocniczych.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczął postępowanie w sprawie anomalii. [ZMIENIONO 5/BEZWEW]

Opis: SCP-5900 był awarią systemu PANOPTICON, trwającą pięć dni od godziny 12:15, 19.05.2022 roku, do godziny 21:20, 24.05.2022 roku, uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). W tym okresie nie działały satelity obserwacyjne, komunikacja z Ośrodkiem 7, przetwarzanie danych wywiadowczych oraz synchronizacja plików bazy danych IntSCPFN. Pełny zakres i natura anomalii są obecnie nieznane.


Dodatek 5900.1

PROJEKT PANOPTICONDodatek 5900.2

LOG SYSTEMÓWDodatek 5900.3

WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJADodatek 5900.4

AKTUALIZACJAO ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported