SCP-5979

ocena: +5+x

planet

SCP-5979, zdjęcie wykonane używając Space Force 3

Identyfikator podmiotu: SCP-5979

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wdrożono zostało tłumienie wszelkich odkryć naukowych dotyczących SCP-5979 i pozostanie ono aktywne do czasu aż SCP-5979 stanie się widoczny gołym okiem. Komunikacje radiowe pochodzące od SCP-5979 mają być określane mianem mistyfikacji ze strony lokalnych teoretyków konspiracyjnych i nierzetelnych źródeł. Transmisje na żywo obserwowalnego wszechświata także mają być cenzurowane, aż SCP-5979 wkroczy do Układu Słonecznego.

Ze względu na rozmiar i masę SCP-5979 zabezpieczenie nie jest możliwe. SCP-5979 musi pozostać pod obserwacją Fundacji w razie dalszych zmian w prędkości i lokalizacji podmiotu.

Opis: SCP-5979 to desygnacja nadana ciału niebieskiemu o objętości około 1 200 razy większej od Ziemi. SCP-5979 obecnie podróżuje z prędkością 252 792 km/h i jest na bezpośrednim kursie kolizyjnym z Ziemią. Trajektoria SCP-5979 okresowo dostosowuje się do orbity Ziemi. Obecnie nie ma żadnej znanej metody na zmianę trajektorii SCP-5979.

SCP-5979 jest w stanie komunikować się poprzez fale radiowe, które zostały przetłumaczone z języka niemieckiego (Patrz Transmisje). Próby ustalenia dwustronnej komunikacji z SCP-5979 były bezowocne, jako że SCP-5979 nie może lub nie chce odpowiadać na wysyłane transmisje.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported