SCP-598
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-598

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-598 jest przechowywany w pokoju o wymiarach trzy na trzy na trzy (3x3x3) metry starannie pomalowanym farbą koloru "perłowa biel" marki Behr. Podłoga jest refleksyjna. Na suficie mają być umieszczone trzy (3) jasne źródła światła w sposób, który gwarantuje oświetlenie całego pokoju. Światła te mają być funkcjonalne przez 24 godziny na dobę i są podłączone do zapasowego generatora w przypadku awarii prądu. Pokój należy codziennie przeszukiwać pod kątem pleśni i plam, które należy natychmiastowo usuwać.

Dwóch strażników poziomu 2 bez przerwy stacjonuje na zewnątrz pokoju SCP-598. Personel z poziomem upoważnienia poziomu 2 ma nieograniczone zezwolenie na nadzorowany kontakt z SCP-598. Przed i po kontakcie wszyscy mają być przeszukani, a po również poddani psychoanalizie.

Narzędzia takie jak noże, skalpele, lustra, przyrządy do usuwania farby, lub aparaty są zabronione, chyba że została uzyskana zgoda od nadzorcy.

Opis: SCP-598 to inteligentny odcień koloru żółtego pokrywający całość wewnętrznej strony jego przechowalni. Próby odtworzenia SCP-598 używając farb, kredek, itp. się nie powiodły. Poprzez eksperymenty odkryto, że właściwości SCP-598 nie są zależne od zawartości białego lub czarnego (różne natężenia światła, z wyjatkiem całkowitej ciemności, nie mają wpływu na świadomość podmiotu) ale zależą od odcienia (filtr nałożony na źródło światła podmiotu zniweluje jego efekt).

SCP-598 jest w stanie analizować czynniki audiowizualne z jego najbliższego otoczenia, ale nie jest w stanie mówić, samodzielnie się poruszać, ani komunikować się używając normalnych zmysłów. Jednakże SCP-598 jest telepatyczny i jest w stanie nawiązywać długie rozmowy w myślach, preferując tematy takie jak muzyka, sztuka i nauka. Wykazuje lekkie zainteresowanie Fundacją, chociaż prawdopodobne jest to, że jest to spowodowane jego otoczeniem a nie wrogimi zamiarami.

SCP-598 nie jest organizmem żywym - nie porusza się, nie rośnie, nie je, nie śpi i nie wydala odpadów, więc w praktyce nie jest żywy. Każda kopia o kolorze zgodnym z SCP-598 odtworzona w dowolny sposób z użyciem komputera, nagrań wideo lub luster stanie się SCP-598.

Interesujący fenomen ma miejsce kiedy w promieniu 4 metrów od SCP-598 znajdzie się jakiekolwiek krótkofalowe radio. Urządzenie zacznie wtedy odbierać wcześniej niedostępną stację, która transmituje różne dźwięki.

Dotychczas zanotowano poniższe dźwięki:

  • Wycie podobne do wilczego
  • Śpiew waleni
  • Rechot żab, przerywany odgłosami owadów
  • Niski szum nieznanego pochodzenia
  • Wysokie odgłosy ćwierkania, ujawniono, że są to odgłosy nietoperzy przeniesione w ludzki zakres słyszalności

Nie wydaje się, by SCP-598 wiedział skąd pochodzą te dźwięki, jednakże lubi, gdy w jego pokoju znajduje się radio nastawione na tę częstotliwość. Odgłosy zmieniają się losowo w odstępach co kilka godzin.

Dodatek:

Dr ███████████ zasugerował, by zaprezentować próbkę SCP-598 SCP-085. Oczekuje to zatwierdzenia przez nadzorców i wszystkie powiązane osoby.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported