SCP-6000

ocena: +19+xDECYZJĄ RADY NADZORCZEJ

Poniższy plik jest sklasyfikowany Poziomem 4/6000. Nieupoważniony dostęp jest zabroniony.

» POTWIERDŹ TOŻSAMOŚĆ SKANEM SIATKÓWKI «
Witamy z powrotem, dyrektor Moose.
INFORMACJA OD FUNDACYJNEJ ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Poniższe dwie rewizje pliku zostały znalezione w slocie SCP-6000, gdy został on automatycznie wygenerowany jako pusty zastępnik przez SCiPnet 25 czerwca 2022 roku. Historia obu plików nie była dostępna.

Ze względu na zawarte w nim treści i wątpliwe okoliczności jego odnalezienia, Rada O5 postanowiła pozostawić ten plik w niezmienionej formie. Nie doszło do żadnego z poniżej opisanych wydarzeń. Współrzędne wymienione jako lokalizacja SCP-6000 nie zawierają nic godnego uwagi.

— Maria Jones, Dyrektor, RAISA
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported