SCP-6055

ocena: +6+x

SCP-6055
Poziom3
Klasa podmiotu:
euclid
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
niski

Gamma-6

SCP-6055 badany przez MFO Gamma-6.


Specjalne Czynności Przechowawcze: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-6 "Deep Feeders" ma za zadanie zapewnić ochronę oceanu znajdującego się wokół SCP-6055. Obwód defensywny złożony z okrętów Fundacji powinien być stale utrzymywany na odległość 1 mili wokół bieżących granic SCP-6055. Cywile chcący dostać się na wody otaczające SCP-6055 muszą zostać poinformowani, że na tym obszarze znajdują się niezdetonowane miny morskie pozostałe po Drugiej Wojnie Światowej. Wnioski o dopuszczenie do SCP-6055 wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez co najmniej dwóch (2) naukowców poziomu 4.

W przypadku wykrycia gatunków przypominających SCP-6055-2 w okresie między sierpniem a listopadem należy ogłosić Wydarzenie Cetacea.

Podczas Wydarzenia Cetacea, niewielka flota okrętów wojskowych Fundacji powinna towarzyszyć instancją SCP-6055-2 przez cały okres ich migracji do SCP-6055. Cywile zostaną poinformowani, że są to regularne szkolenia wojskowe. Osoby nieupoważnione, które zaobserwują instancje SCP-6055-2 mają otrzymać stosowne preparaty amnezyjne. Podczas trwania tego wydarzenia interakcje z instancjami SCP-6055-2 są zabronione.

Opis: SCP-6055 to międzywymiarowa przestrzeń zlokalizowana w wodach Morza Bałtyckiego, 50 mil od wybrzeży Sztokholmu, Szwecja. Wiadomo, że przestrzeń ta jest wyjątkowo rozległa, pomimo że nie pasuje logicznie do geometrii tutejszego otoczenia.

Jedynym znanym sposobem dostania się do SCP-6055 jest niewielki otwór w jaskini, który aktualnie mierzy 4 metry średnicy, ale maleje w tempie wykładniczym. W momencie jej odnalezienia szczelina liczyła około 95 metrów średnicy i stopniowo się powiększała. Wiadome jest, że przestrzeń ta zawiera obszar odnotowany jako charakteryzujący się "ekstremalnie naturalnym pięknem" z licznymi koralowcami, florą wodną i niezwykle dużym występowaniem zwierząt morskich.

Lake

Jezioro, w którym to po raz pierwszy zlokalizowano SCP-6055-2.

SCP-6055-2 są to anomalne stworzenia, które pojawiają się podczas Wydarzenia Cetacea. Co roku1 5% życia oceanicznego na Ziemi rozpoczyna migrację w stronę SCP-6055, co zostało oznaczone jako Wydarzenie Cetacea. W tym oto okresie dotknięta fauna zbiera się w liczne ławice. Obejmują one gatunki, które zazwyczaj nie wchodzą ze sobą w interakcje, ponadto drapieżne zwierzęta nie wykazują potrzeby zdobywania pożywienia (jednak roślinożerne zwierzęta nadal spożywają pokarm roślinny). Cała istniejąca wówczas fauna będzie krążyć wokół SCP-6055 przez okres 2-3 dni, aczkolwiek nie zaobserwowano, aby ktokolwiek wkroczył do wnętrza przestrzeni.

Ponadto, niewielka liczba nieodkrytych gatunków będzie manifestować się z nieokreślonych lokalizacji i dołączy do pozostałych stworzeń znajdujących się pod wpływem Wydarzenia Cetacea. Gatunki te są podobne w pewien sposób do już poznanych gatunków, jednak zazwyczaj mają cechy, w tym radykalnie odmienny rozmiar, proporcjonalność lub jakieś cechy biologiczne, które sprawiają, że różnią się od nieanomalnych zwierząt i w większości przypadków wykazują bioluminescencję.

Aktualnie nie jest znane, od jak dawna SCP-6055 znajduje się w rzeczywistości podstawowej, aczkolwiek opisy "potworów morskich" zgodne z opisem cech SCP-6055-2 na całym świecie sugerują, że Wydarzenia Cetacea mogły mieć miejsce już około 500-600 lat temu. Niewielki grawerunek we współczesnym języku szwedzkim można zobaczyć nad głównym wejściem do SCP-6055, z następującym tekstem: Oto jesteśmy my, posłani do naszych grobów, pogrzebani pod falami morza. (Patrz Log Eksploracji 6055-1). Znaczenie tego fragmentu tekstu pozostaje nieznane.

Dodatek 6055.1: Rozmowa PoI

Dnia 12.03.1995, okazało się, że Brodie Campbell, 46-letni Szkocki rybak, opublikował na forum internetowym wątek2 o swoich przeżyciach z instancjami SCP-6055-2 w przeszłości. Stwierdzono, że posiadał on wiedzę o SCP-6055-2 o wiele wcześniej niż Fundacja była świadoma istnienia anomalii. Rozmowa z nim została bardzo szybko zorganizowana dzięki personelowi Fundacji.

Dodatek 6055.2: Odkrycie

SCP-6055 został wykryty po pierwszym odnotowanym Wydarzeniu Cetacea, które miało miejsce jesienią 1987 roku.

Trzy humbaki (Megaptera novaeangliae) o niespotykanie pokaźnych rozmiarach (około 60 metrów długości), niemal całkowicie czarnym ubarwieniu oraz dużą ilością mchu, wodorostów i innej roślinności wzdłuż grzbietów, pojawiły się w dużym jeziorze wpadającym do Północnego Bałtyku. Jezioro to stanowiło najpopularniejsze miejsce do wypoczynku w okolicy, co sprawiło, że funkcjonariusze lokalnej policji otrzymywali liczne zgłoszenia dotyczące tych istot. Doprowadziło to do podjęcia interwencji przez Fundację. Istoty te były obserwowane do 205 mil, za pomocą małych łodzi rybackich.

Podczas tej wyprawy, ławice ryb oraz innych morskich istot zgromadziły się w postaci ponad 3 milionów instancji, z wielorybami SCP-6055-2 na czele. Po upływie 26 godzin instancje te znalazły się przy SCP-6055, który w tym czasie liczył jakieś 95 metrów średnicy. Wszystkie znajdujące się tam stworzenia rozpoczęły coś, co zostało później określone jako "ogromny podwodny taniec", okrążając SCP-6055 w wielu rozmaitych wzorach oraz formach. W tamtej chwili na miejsce zdarzenia wezwano dodatkowe siły Fundacji, a władze Szwedzkie odcięły ten obszar. Odnotowano, że wieloryby SCP-6055-2 spowodowały gwałtowny wzrost glonów, mchu, alg, a także nieodkrytych jeszcze rodzajów grzybów wodnych w najbliższym otoczeniu.

Dwa dni później, wszelkie zwierzęta opuściły ten obszar, a wieloryby SCP-6055-2 poczęły gwałtownie zanurzać się w Morzu Bałtyckim, po czym najwyraźniej zniknęły poza polem widzenia pracowników Fundacji.

Po tym zdarzeniu, przeprowadzono poszukiwania SCP-6055 przez MFO Gamma-6 ''Deep Feeders''. (Patrz Log Eksploracji 6055-1).

Dodatek 6055.3: Log Eksploracji

Pomimo tak odległego położenia SCP-6055, podjęto liczne próby eksploracji tej pozawymiarowej przestrzeni, aczkolwiek większość z nich przeprowadzono za pomocą ROV4. Poniżej przedstawiono wszystkie dotychczasowe próby załogowych eksploracji.

Po tych doświadczeniach nurkowie starali się płynąć w górę SCP-6055, gdyż widoczne jest tam światło słoneczne. Pomimo wizualnie niewielkiego dystansu z dołu, przepłynięcie zajęło zespołom około 3 godziny. Mimo że nurkowie wydawali się poruszać ze stałą prędkością, zdawali się poruszać niezwykle wolno. Gdy zespoły wynurzyły się, okazało się, że znajdują się na rozległym obszarze wodnym bez jakiegokolwiek lądu w widocznej odległości. Droga z powrotem trwała zaledwie 3 minuty.

Dodatek 6055.4: Rozmowy z Anomalną Inteligencją

Dnia 06.07.1988 r., kiedy to miała miejsce druga załogowa ekspedycja do SCP-6055, wykryto złotą kulę, która wykazała się zwiększonym intelektem oraz zdolnością do konwersacji. Dowódca MFO Gamma-6 podjął próbę rozmowy z tym, odbyło się to 32 godziny po odnalezieniu obiektu. Ich rozmowę można przeczytać w Logu Rozmowy 6055-1.

Uwaga na marginesie: Po ukończeniu owej rozmowy, G6-5 i G6-6 powrócili ze swojej podwodnej ekspedycji. Przemierzyli 83 mile na północ od miejsca wejścia do SCP-6055, zanim powrócili. Zauważyli, że towarzyszyło im grono kaszalotów (Physeter macrocephalus) przez całą podróż. Odnotowali, że SCP-6055 znajdował się na wielkim wzgórzu lub podwodnej górze.

Po dotarciu do dna wielkiego zbocza, na którym zdaje się przebywać SCP-6055, drużyna odkryła w oddali ruiny dużego terenu miejskiego. Teren ten wydawał się przypominać współczesny Sztokholm, lecz był mocno podupadły. W szczególności zbocze to nie znajduje się na tym terenie w rzeczywistości podstawowej.

Po tym znalezisku nurkowie opuścili ten obszar, mimo że Ubi chciał, aby pozostali w jego pobliżu.

Dodatek 6055.5: Analiza komory

Treść ścian znajdujących się w tej komorze została po odkryciu sfotografowana i przebadana przez ekspertów Fundacji. Z uwagi na ich charakter stwierdzono, że są przeznaczone do odczytu w sposób zbliżony do tych, które znajdują się w starożytnych grobowcach, i uzyskano pomoc z zewnątrz, aby określić ich znaczenie. Poniżej przedstawiono rezultaty intensywnej analizy ścian komory.

Dodatek 6055.6: Aktualizacja (06.05.2021)

Wejście do SCP-6055 jest aktualnie tak szerokie, że wysyłanie nurków w tę przestrzeń zaczyna być coraz trudniejsze, a ze względu na wymiary ROV-ów dalsza eksploracja tej przestrzeni staje się nie lada wyzwaniem. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy zamknięciem SCP-6055 a zanieczyszczeniami oceanu, odpowiednie środki finansowe zostały przekazane organizacjom walczącym o stan oceanów. To przedsięwzięcie, a także wzrastająca świadomość społeczeństwa dotycząca zanieczyszczenia oceanów, pozwoliła znacząco zmniejszyć prędkość zamykania się SCP-6055. Niestety badania zostały wstrzymane, gdyż wejście do SCP-6055 uległo drastycznemu zmniejszeniu.

W wyniku wycieku ropy naftowej z Mauritiusa na Oceanie Indyjskim, przejście SCP-6055 uległo zamknięciu o dodatkowe 3 metry. 12 dni później, kiedy to Fundacja wspomagała operację masowego sprzątania, z SCP-6055 został wyemitowany sygnał radiowy prawdopodobnie wysłany przez Anomalną Inteligencję UF-11 "Ubi". Komunikat ten przechwycił okręt patrolowy, jego treść brzmi następująco:

Z rozkazu O5-4 nie podejmowano już żadnych prób nawiązania komunikacji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported