SCP-607
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-607

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt aktualnie przebywa z Agentem █████, którego wybrał na swojego "właściciela". Zarówno Agent █████, jak i SCP-607 mają być umieszczeni pod pełną obserwacją dla badań, a Agent █████ ma za zadanie zgłaszać się do Dr. █████ w celu ewaluacji psychologicznej co każde dwa tygodnie. Grupa zadaniowa powinna być zawsze gotowa z co najmniej jednym (1) członkiem personelu klasy D pod ręką, by móc "naznaczyć" nową osobę w przypadku śmierci SCP-607 lub Agenta █████. Podczas gdy nie jest bezpośrednio trzymany lub pilnowany przez Agenta █████, SCP-607 należy przechowywać skutego i spętanego w małej przenośnej komorze przechowawczej. Komora przechowawcza została zaprojektowana, tak by immobilizować SCP-607, pozwalając personelowi medycznemu na umieszczenie rurek karmiących, kroplówek, cewników i innych urządzeń podtrzymujących życie. Ze względu na naturę SCP-607 Agent █████ zdecydował się na noszenie komory przy sobie lub trzymanie jej w bliskim sąsiedztwie przez cały czas.

Opis: SCP-607 to duży, szary amerykański kot krótkowłosy płci męskiej nieokreślonego wieku z obrożą z napisem "Dorian".

SCP-607 został odkryty w późnym 19██, kiedy mężczyzna znany jako A███ S███████ niespodziewanie bez żadnego znaku zmarł gwałtowną śmiercią na imprezie alkoholowej w przedmieściach Nowego Yorku. Śmierć Pana S███████ powiązano później z faktem, że nastąpiła dokładnie w tym samym momencie, w którym uczestnik imprezy odjeżdżając do domu, potrącił przypadkiem kota S███████.

Ze względu na tajemnicze okoliczności śmierci S███████, lokalny przedstawiciel Fundacji dołączył do śledztwa jako "konsultant". Agent Specjalny F█████ wyszedł podczas śledztwa nie zewnątrz w celu zapalenia papierosa, gdy usłyszał "słodkie małe miauczenie". SCP-607 następnie związał się z Agentem F█████, który zdecydował się zabrać zwierze z powrotem do Fundacji jako pupila i kompana. Agent F█████ zgłosił trudności w opiece nad SCP-607. Kot nie chciał jeść, wpadał w letargi i zdawał się nie odczuwać chęci do życia. Agent F█████ żartobliwie powiedział współpracownikom, że doświadcza "głodu współczucia z sympatii". 7 dni od pierwszego kontaktu Agenta F█████ z SCP-607 oboje zmarli z głodu.

Okoliczności śmierci Agenta F█████ i Pana S███████ przyciągnęły uwagę Fundacji i ciało kota zostało zabrane do komory izolacyjnej na czas wydania dalszych poleceń co do testów. SCP-607 ponownie ożył około 24 godziny po przybliżonym czasie od zgonu.

Zaczęły się (poprawne) spekulacje, jako iż kiedy SCP-607 zwiąże się z człowiekiem, negatywna więź symbiotyczna zostaje utworzona. SCP-607 związuje się z pierwszym człowiekiem, z którym wejdzie w kontakt po reanimacji. Przeprowadzono serie eksperymentów polegających na związywaniu SCP-607 z personelem klasy D. Testy ujawniły, że rany zadane SCP-607 zamanifestują się także na związanej osobie w położeniu anatomicznym na tyle dokładnym jak to możliwe. Uderzenie SCP-607 skutkowało siniakami u personelu. Złamanie przedniej nogi kota skutkowało złamaniem ręki. Terminacja poprzez strzał skutkowała śmiercią związanej osoby przez otwór po postrzale bez kuli. We wszystkich testach SCP-607 ożywał po około 24 godzinach od śmierci bez żadnych wyraźnych ran.

Jedną z najważniejszych do zanotowania kwestii jest zachowanie SCP-607. Niezależnie od prób udobruchania kota przez związane osoby ten przejawia skłonności samobójcze. Zaobserwowano jak SCP-607 głodził się na śmierć, ranił się zębami i pazurami, wbiegał na jezdnie, prowokował duże psy i następnie pozwalał się im poniewierać, konsumował trujące materiały, skakał do ruchomych części maszyn i próbował wkroczyć do przechowalni obiektów klasy Keter. We wszystkich przypadkach czynności te skutkowały śmiercią osoby związanej, w sposób odpowiadający temu, jakie obrażenia otrzymał SCP-607.

Testy z terminacją i ranieniem SCP-607 zostały przerwane, kiedy ten przypadkiem związał się z Agentem █████ podczas nieautoryzowanego przełamania zabezpieczeń komory. SCP-607 wciąż przejawia zachowania samobójcze, mimo starań Agenta █████ w nawiązaniu z nim przyjacielskiej relacji. Agent █████ doznał szeregu ran cielesnych przed decyzją o zatrzymaniu SCP-607 w przenośnej komorze przechowawczej z systemami do podtrzymywania życia. Agent █████ jest pod ścisłą obserwacją, zarówno w celu monitorowania jego stanu psychicznego, jak i badania więzi między nim a SCP-607. Na chwilę obecną SCP-607 wciąż wykazuje tendencje samobójcze po usunięciu z komory. Nie wiadomo czy obiekt zawsze przejawiał takie skłonności, czy też wystąpiły one dopiero po przejęciu go przez Fundacje i poddaniu początkowym testom.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported