SCP-6079

IDENTYFIKATOR:SCP-6079 POZIOM 2/6079
KLASA PODMIOTU:oczekiwane zastrzeżone

POZIOM ZAKŁÓCEŃ: nie określono


SPECJALNE CZYNNOŚCI PRZECHOWAWCZE: Wszystkie Ośrodki Fundacji SCP są obecnie poddane cyfrowej kwarantannie. Obejmuje to przemieszczanie się pomiędzy Ośrodkami Fundacji Konstruktów Sztucznej Inteligencji (.aic) oraz innych sztucznych inteligencji. Stan ten ma być utrzymany do czasu, aż źródło SCP-6079 nie zostanie odnalezione i odpowiednio zabezpieczone.

OPIS: SCP-6079 to trwający błąd działania serwerów, który skutecznie wyłącza wszystkie serwery cyfrowe w dotkniętym obszarze. Dostęp do tych cyfrowych przestrzeni jest wtedy niedostępny dla zewnętrznych terminali, a żadne pliki nie mogą być z nich wyodrębnione. Pomimo tego, programy .aic mogą normalnie wchodzić do tych przestrzeni, choć nie mogą również otwierać żadnych plików, które normalnie się tam znajdują.

SCP-6079 obecnie wpływa na Ośrodek 15 Ośrodek 19 Ośrodek 120. Zbiorowe szkody spowodowane przez to wydarzenie są wciąż oszacowywane przez Dowództwo O4.

ODKRYCIE: SCP-6079 został odkryty dnia 02.05.1998 roku, kiedy wewnętrzne serwery Ośrodka 120 doświadczyły nieoczekiwanego, krytycznego błędu. Dwie godziny później raporty o identycznych sytuacjach, które miały miejsce kilka godzin wcześniej, zostały zgłoszone przez Ośrodek 15 i 19. Aby opóźnić dalsze przemieszczanie się SCP-6079 do innych Ośrodków, serwery Ośrodka 120 zostały poddane kwarantannie.

Dalsze badania komponentów dotkniętych serwerów ujawniły prawie niezauważalne oznaki promieniowania Akivy, jak również obecność obcego programu w ich wnętrzu. Dalsze badania wciąż trwają.


DODATEK 6079-1: Poniżej przedstawiona jest linia czasowa wydarzeń z dnia 02.05.1998, bezpośrednio poprzedzające manifestację SCP-6079 w Ośrodku 15.


DODATEK 6079-2: O godzinie 19:12, dnia 02.05.1998, za pomocą nieznanych środków Ra.aic4 udało się ponownie nawiązać kontakt z Dyrekcją Ośrodka. Poniżej znajduje się zapis rozmowy pomiędzy nią a członkinią Rady Dyrektorów Ośrodka Magdalaine Cornwell.


DODATEK 6079-3: Pomimo wcześniejszego wyrzucenia z cyfrowej przestrzeni, o godzinie 21:23, dnia 02.05.1998, Ra.aic zdołał ponownie wejść do niej i nawiązać kontakt z programem wewnątrz. Poniżej znajduje się transkrypcja ich rozmowy.


DODATEK 6079-4: Po tym oświadczeniu Ra.aic straciła połączenie z serwerem i została wyrzucona z powrotem do bezpiecznej strefy. Nie była w stanie ponownie wejść do dotkniętych obszarów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported