SCP-6089
ocena: +4+x
SCP-6089
Poziom1
Klasa podmiotu:
bezpieczne
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
dark
Poziom ryzyka:
znikomy

medium.jpg

Ośrodek 132, kaplica przed zakwalifikowaniem jej jako SCP

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-6089 jest samozabezpieczony na terenie Ośrodka 132. NOTATKA: Na wniosek Dyrektora Ośrodka, członkowie personelu nie mogą odmawiać modlitwy w pobliżu SCP-6089.

W oczekiwaniu na przegląd, Badacz Ośrodka 132 i Kapelan Dr Josiah Lopez zasugerowali zbudowanie specjalnych kaplic dla poszczególnych religii wyznawanych przez pracowników Ośrodka 132.

Opis: SCP-6089 to desygnacja dawnej kaplicy Ośrodka 132. Od dnia 21.06.2019 kaplica została ogrodzona nieprzenikalną zaporą, która uniemożliwia zarówno wejście, jak i wyjście. Co niedzielę o 9:33 w kaplicy pojawiają się dwie humanoidalne instancje. Pierwsza instancja (wyglądem przypominająca byłego sztabowego Marka ████████) zasiada w pierwszym rzędzie naprzeciwko ołtarza; przed nią stoi druga instancja. Pierwsza instancja podejdzie do drugiej i napadnie na nią.

Obie instancje toczyły ze sobą walkę. Po upływie paru minut upadnie na ziemię, a pierwsza będzie stała nad jej zwłokami. Obie instancje następnie spoglądały w kierunku sufitu. Niedługo później kaplica zaczyna płonąć i będzie się palić przez bliżej nieokreśloną ilość czasu. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że odgłosy i zapachy charakterystyczne dla spalania ognia nie są obecne. Dźwięki, w tym brzęczenie, jęczenie, pikanie i dzwonienie emitowane są z kaplicy; odgłosy te są niepowtarzalne przy każdym wydarzeniu. Przykładowy schemat znajduje się poniżej:

Częstotliwość dźwięków nasila się, jeżeli członkowie personelu będą odmawiać modlitwę w okolicach SCP-6089. Odgłosy te cichną, kiedy kaplica zaprzestanie spalania. O 9:30 rano w kolejną niedzielę, SCP-6089 odzyskuje swoją początkową formę.

Dodatek: Przed dniem 21.06.2019 i oznaczeniem SCP, pewna osoba zbezcześciła figurkę bożka znajdującą się w kaplicy. Były sztabowy Mark ████████, otrzymał wypowiedzenie po tym, jak materiał filmowy z monitoringu zidentyfikował go jako sprawcę. Z powodu związanych z tym incydentów, zabrania się organizowania uroczystości religijnych we Wschodnim Skrzydle Ośrodka 132.

AKTUALIZACJA: Ośrodek 132 otrzymał informację, że wszelkie kwestie dotyczące religii interpersonalnej powinny być zgłaszane do lokalnego Komitetu ds. Etyki i/lub Działu ds. Postępowania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported