SCP-6130

ocena: +5+x
scp-6130.jpg

Zmodyfikowany wektoskop, używany do interpretacji danych z SCP-6130.

Identyfikator podmiotu: SCP-6130

Klasa podmiotu: Bezpieczne (dawniej Thaumiel)

Specjalne Czynności Przechowawcze: Funkcjonalność SCP-6130 ma być stale utrzymana. Raz do roku, personel stacjonujący w pozaziemskich ośrodkach ma sprawdzać SCP-6130 pod kątem usterek lub wad, które mogły spowodować nieprawidłowe wyniki.

W świetle danych przedstawionych przez SCP-6130, ten plik został zastrzeżony i jest dostępny wyłącznie dla personelu o poziomie upoważnienia 5/DoTT.

Opis: SCP-6130 to urządzenie elektroniczne opracowane przez Departament Teologii Taktycznej (DoTT) w 1988 roku. Ma objętość około 1,5 metrów sześciennego oraz posiada różne urządzenia zaprojektowane do zdalnego rejestrowania informacji dotyczących promieniowania Akiva.1 Głównym celem SCP-6130 jest wykorzystanie "ładunku" emitowanego promieniowania Akiva do określenia względnego poziomu świętości danej osoby, zgodnie z relatywnymi standardami moralnymi określanymi przez religię danej osoby.2

W artykule napisanym przez Dyrektorkę Wydziału Neopogańskiego Astrid Nilsson dotyczącym cząstek Akiva, postulowała ona:

[. . .] Zakładając jednak, że takie rozumienie ładunków cząstek Akiva jest dokładne (co sugerują dowody), wynika z tego, że — zakładając istnienie w jakieś formie życia pozagrobowego — możliwe jest użycie [SCP-6130] do określenia życia pozagrobowego, do którego trafi dana osoba.

Po przedstawieniu go Dyrektorowi Muhammadowi al-Taqi w 1991 roku, SCP-6130 został zatwierdzony do modyfikacji w celu rozszerzenia zakresu jego pomiarów. Projekt ten został dofinansowany w 1992 roku (po różnych wątpliwościach i implikacjach teologicznych) i ukończony w 1994 roku, wraz z teorią naukową potwierdzającą twierdzenia zawarte w powyższym dokumencie. W 1995 roku SCP-6130 został pomyślnie wystrzelony na orbitę, aby mógł przeprowadzić bez zakłóceń skan całej Ziemi.


Dodatek


Od 1995 roku, dane wejściowe SCP-6130 ulegały ciągłym wahaniom, zgodnie z oczekiwaniami. Jednakże, używając wszystkich dostępnych modeli do obiektywnej analizy danych, końcowe wyniki SCP-6130 były całkowicie jednolite od czasu jego początkowych obserwacji:

PODSUMOWANIE WYNIKÓW SCP-6130

WYMAGANY POZIOM 5/DOTT

DANE ZOSTAŁY POSORTOWANE W KATEGORIE: POZYTYWNE/NEUTRALNE/NEGATYWNE/INNE, POD POTOCZNYMI TERMINAMI

ODPOWIEDNIKI DLA POSZCZEGÓLNYCH RELIGII NIE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE, ALE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W PRZYBLIŻONYCH WYNIKACH

ANALIZA DANYCH SCP-6130 STWIERDZIŁA Z 99,8% DOKŁADNOŚCIĄ NASTĘPUJĄCY STAN PRZEWIDYWANEGO ŻYCIA POZAGROBOWEGO LUDZKOŚCI:

NIEBO

OKOŁO 0.0000%

CZYŚCIEC

OKOŁO 0.0000%

INNE

OKOŁO 0.0000%

PIEKŁO

OKOŁO 100.0000%

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported