SCP-6132-J

ocena: +3+x
warning.png

Header.png

1976.jpg

Nieanomalna kopia instancji SCP-6132-J.


Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-6132-J musi być przechowywany w standardowej szafce przechowawczej na 12 piętrze Ośrodka-88. Testy muszą zostać zatwierdzone przez kierownika projektu 6132-J.

Opis: SCP-6132-J to zestaw map Randa McNally'ego z kilkoma nierozpoznawalnymi obszarami. Podczas gdy lądy pojawiające się na tej mapie są rozpoznawalne, inne geograficzne obiekty są niemożliwe do nazwania.

Jednakże osoby widzące SCP-6132-J są zdolne do rozpoznania typu geograficznego obiektu. Osoby patrzące na SCP-6132-J często będą opisywać obiekt jako „ocean” lub „rzeka”, nie mogąc przywołać właściwej nazwy lokacji.

SCP-6132-J został pierwotnie odkryty w 1976 roku razem z geograficzną kolekcją materiałów edukacyjnych w Kirk Lonwood High School. Żaden z materiałów odzyskanych w bezpośrednim sąsiedztwie SCP-6132-J nie wydaje się mieć podobnych właściwości. Cała kolekcja może być dostępna za zgodą kierownika projektu 6132-J.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported