SCP-614
ocena: +6+x
615.png

Główna strona SCP-614

Identyfikator podmiotu: SCP-614

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-614 nie może być zabezpieczony do czasu uzyskania wiedzy na temat miejsca pobytu serwera obsługującego SCP-614. Do tej pory należy zapobiec osiągnięciu wiedzy o SCP-614 przez społeczeństwo. Rozpowszechnianie adresu IP SCP-614 osobom nieupoważnionym jest zabronione. Agenci powinni okresowo podejmować kroki w celu zapewnienia, że dostęp do SCP-614 zostanie zablokowany u wszystkich dostawców usług internetowych.

Opis: SCP-614 jest witryną internetową pod adresem IP 57.32.███.███. Blok IPv4 57.0.0.0/8 jest własnością SITA i służy do telekomunikacji w przemyśle transportu lotniczego. Jeszcze nie wiadomo, czy ma to jakieś znaczenie. Zapisy SITA nie wykazują, że adres IP został przydzielony lub używany do jakiegokolwiek celu, a SITA twierdzi, że nie ma wiedzy na temat serwerów działających pod tym adresem.

Strona główna SCP-614 to prosto sformatowana strona wyszukiwania. Na stronie znajduje się pojedyncze pole wyszukiwania, pod którym znajdują się trzy listy rozwijane oraz przycisk "Szukaj" i przycisk "Czuję się szczęśliwy". Listy rozwijane pozwalają użytkownikowi na wybranie daty, od 2 lipca 2001 r. do 25 sierpnia 21██. Pierwsza data została określona jako data premiery pierwszego klienta "BitTorrent", a ważność ostatniej daty jest jeszcze nieznana. Po wybraniu daty i naciśnięciu przycisku "Szukaj" strona internetowa załaduje listę wyników wyszukiwania, znanych jako "torrenty", z różnych witryn wymiany plików typu peer-to-peer w momencie danej daty. Przycisk "Czuję się szczęśliwy" odeśle jeden losowy wynik z losowej daty. Eksperymenty wykazały, że wyszukiwania z datą ustaloną w przeszłości są w 100% dokładne w odniesieniu do wyników, podczas gdy wyszukiwania z przyszłej daty są rzędu 95% dokładne przy porównywaniu rzeczywistych wyników, które pojawią się w określonym dniu (zobacz Dziennik Eksperymentu 614-1a). Sprawdzenie kodu źródłowego strony internetowej wykazuje, że strona działa przez przeszukanie lokalnej bazy danych. Próby odzyskania bazy danych lub dostępu do nich nie powiodły się.

Dodatek:

Log Eksperyment 614-1a
Naukowiec: Dr Opus
Data: 12/08/2009
Opis: W ciągu około 20 dni przeprowadzono serię testów, aby sprawdzić dokładność SCP-614 w odniesieniu do przyszłych torrentów. Następnego dnia użyto generatora losowych liczb aby zdecydować, czy torrent zostanie przesłany, czy nie. W SCP-614 losowo wygenerowano ciąg i notowano, jeśli znaleziony wcześniej plik był fałszywy. Następnego dnia użyto generatora losowych liczb, aby zdecydować, czy torrent zostanie przesłany, czy nie. Jeśli torrent miał zostać przesłany, wcześniej wygenerowany plik został przesłany do popularnej witryny torrent z unikatowym ciągiem, wygenerowanym poprzednio jako tag. Proces ten powtórzono 20 razy. Spośród 20, SCP-614 przewidział, czy plik zostanie prawidłowo załadowany 19 razy na 20, co wskazuje na dokładność około 95%.

Log Eksperymentu 614-1b
Naukowiec: Dr Opus
Data: 23/09/2009
Opis: W SCP-614 szukano niewydanego filmu zatytułowanego [UTAJNIONO] i został on pobrany. Wydanie zostało zaplanowane na około [UTAJNIONO] miesięcy od daty wyszukiwania. Film był oglądany przez pracowników badawczych. Po wydaniu [UTAJNIONO] film został kupiony legalnie i ponownie obejrzany, obok oglądanego wcześniej filmu. Podczas gdy fabuła pozostała niezmieniona, w końcowej części filmu odnotowano kilka zmian, takich jak usunięcie dodatkowej postaci i dodanie sceny. Żadnych zmian nie odnotowano w pobranych kopiach między czasem jego pobrania a czasem jego wydania.

Notatka: Podczas pobierania filmu zauważono, że adresy IP rówieśników (innych użytkowników połączonych razem w celu ułatwienia udostępniania plików) były takie same jak adres IP SCP-614.


Logi pobierania SCP-614:

Nazwa Badacza: Dr Opus

Data kiedy strona była dostępna: 20.02.2011
Data kiedy strona wejdzie w serwis: ██/██/203█
Szukane Wyrażenia: scp
Pobrane Pliki: wikileaks-scp-203█████████.7z

Opis: Cała kolekcja dokumentów Fundacji, przesłana przez organizację "WikiLeaks". Znaleziono niektóre anomalie i niespójności z obecnymi dokumentami, na przykład włączenie wcześniej nieznanego SCP-███, wykazy SCP ███, ███ i ███ jako wycofanych z użytkowania, oraz [USUNIĘTO] SCP-███. Prowadzone są dalsze badania nad tymi "przeciekami" plików, a także podjęto dalsze środki ostrożności w celu zapobieżenia temu naruszeniu bezpieczeństwa.

Dr Opus: Zażądano aby klasa obiektu SCP-614 została zmieniona na Euclid, ze względu na jego połączenie z Internetem, możliwość ekspozycji publicznej, często zmieniającej się treści na stronie internetowej oraz możliwość pojawienia się plików bardziej niebezpiecznych.

O5-█: zmiana klasy została zatwierdzona.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported