SCP-6162
ocena: +3+x
SCP-6162
Poziom3
Klasa podmiotu:
euclid
Klasa drugorzędna:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
ekhi
Poziom ryzyka:
średni

wormhole.png

SCP-6162-A widziany przez kamerę termowizyjną. Zdjęcie wykonane przez sondę kosmiczną KNKO-3.

Przydzielony ośrodek:
Ośrodek 4
Dyrektor ośrodka:
Eduardo Beurgher
Kierownik badawczy:
Dr Theodore Galbyc
Przydzielona formacja:
E-7 "Bob and Co."

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacyjne zasoby przydzielone do fenomenów w ziemskim sąsiedztwie mają obserwować oznaki dodatkowych pozaziemskich nalotów przestrzennych pasujących do geometrycznej sygnatury SCP-6162. Inżynierowie z fundacyjnego LUNACORPS mają dalej pracować nad Projektem ANKS, by wyprowadzać metody na zapadanie dodatkowych instancji SCP-6162-A, gdyby w przyszłości się takie pojawiły - jednakże, ze względu na zaobserwowaną międzywymiarową macierz masy SCP-6162-A, nie istnieje obecnie żadna technologia będąca w stanie tego dokonać.

Opis: SCP-6162 to grupowa desygnacja na zbiór niecodziennych pozaziemskich fenomenów zaobserwowanych 19 października 2021 roku.

SCP-6162-A był anomalią przestrzenną, która pojawiła się około 384 000 kilometrów od Ziemi o godzinie 16:23 UTC dnia 19.10.2021. SCP-6162-A został po raz pierwszy zaobserwowany przez szyk obrazowania pozaziemskiego FARMIND. W piśmie wypełnionym chwilę po pierwszej obserwacji Dr Mortimer Dekala opisał anomalię następująco:

…samotna kosmiczna anomalia z nieznanej masy, podążająca po nieznanej orbicie obecnie przechodzącej przez nasz układ słoneczny. Była to całkowicie nieprzejrzysta masa, nie odbijająca światła ani innych fal o większej energii. Pojawiła się nagle, i robiąc to wykorzystała niewielką ilość energii. Fizyka kurusziańska wskazuje, że wszelka energia przechodząca przez szczelinę przestrzenną powinna powodować logarytmiczny rozkład ogólnej wewnętrznej metastruktury anomalii; pomimo tego, od czasu odkrycia, anomalia trwale regenerowała swoją masę w nieznany sposób.

SCP-6162-B i SCP-6162-C były mechanicznymi bytami lub pojazdami odkrytymi po drugiej stronie szczeliny przestrzennej SCP-6162-A. Po więcej informacji patrz Dodatek 6162.1.

KNKO.png

Start sondy KNKO-3.

Niedługo po odkryciu podmiotu, fundacyjne LUNACORPS autoryzowało start KNKO-3 z celem zebrania dodatkowych informacji na temat anomalii.

Dodatek 6162.1: Obserwacje KNKO-3

Po około 11 godzinach podróży KNKO-3 zbliżyła się na odległość 20 000km od SCP-6162-A. Sonda potwierdziła, że SCP-6162-A miał masę około trzech miliardów kilogramów, kształt podmiotu był zbliżony do sferycznego z lekkim zwężeniem na biegunach, oraz doświadczał dryfu pływowego przez środek anomalii. Gdy KNKO-3 została przyciągnięta do studni grawitacyjnej SCP-6162-A, sonda wypuściła kabel radiowy ze strony anomalii bliższej Ziemi, by zapewnić transmisję danych poprzez płaszczyznę pływów grawitacyjnych.

KNKO-3 została prawie unieruchomiona natychmiastowo po przejściu przez anomalię z powodu potężnych pulsów elektromagnetycznych emanujących z trzech kolosalnych mechanicznych struktur (dalej identyfikowanych jako SCP-6162-B) znajdujących się w sąsiedztwie drugiej strony SCP-6162-A, ale była w stanie wymanewrować z dala od SCP-6162-A używając pokładowego silnika sterującego. Wideo pozyskane od KNKO-3 jest niejednoznaczne, ale wygląda na to, że przedstawia trzy instancje SCP-6162-B w stanie walki z mniejszym, gładkim, czarnym pojazdem (dalej identyfikowanym jako SCP-6162-C). Wszystkie instancje SCP-6162-B miały ponad 5km wysokości, były stworzone głównie z wysoce utlenionych stalowych płyt, oraz wydawały się posiadać system uzbrojenia złożony z pocisków ze zubożonego uranu wystrzeliwanych z dużą prędkością z wielu działek automatycznych dużego kalibru, każde o średnicy co najmniej 2500mm. SCP-6162-C, który był najwyraźniej splątany przestrzennie z użyciem pewnego rodzaju emitera energii używanego przez wszystkie trzy SCP-6162-B, odpowiadał na atak używając niewidzianej wcześniej broni o nieznanym działaniu.

Na krótko po dotarciu na miejsce sondy, KNKO-3 zaobserwowała, jak dwie z instancji SCP-6162-B zaczynają zmieniać kształt, składając swoje działa do środka głównej nadbudowy. Następnie uruchomiły swoje masywne silniki podkładowe, ustawiły się w kierunku tego samego punktu, a potem osiągnęły olbrzymie prędkości i całkowicie zniknęły z lokalnego kosmosu. Pozostała instancja SCP-6162-B dalej atakowała SCP-6162-C do czasu całkowitej destrukcji podmiotu.

Natychmiastowo po zniszczeniu mniejszego pojazdu, sonda KNKO-3 znalazła się w tym samym splątaniu przestrzennym, które wcześniej trzymało w miejscu SCP-6162-C. Pokładowe radio KNKO-3 zostało przeciążone dźwiękiem, gdyż instancja SCP-6162-B zaczęła emitować powtarzający się sygnał. KNKO-3 zdobyła ostatni odczyt ciśnienia pochodzącego z szyku dział SCP-6162-B zanim przestała odpowiadać na transmisje radiowe, najprawdopodobniej z powodu zniszczenia sondy.

vertical.png

Dwie instancje SCP-6162-B. Degradacja obrazu spowodowana silną interferencją elektromagnetyczną.

Natychmiast po utracie KNKO-3, LUNACORPS autoryzowało start KNKO-4 z celem dalszej analizy anomalii; jednakże około piętnaście godzin po pierwszym pojawieniu się, SCP-6162-A zaczął wykazywać oznaki degradacji strukturalnej swojej macierzy masy, podmiot całkowicie zapadł się 16 godzin i 23 minuty po odkryciu.

Dodatek 6162.2: Odkodowana transmisja

Poniżej przedstawiono odkodowaną wiadomość odebraną przez sondę KNKO-3 na chwilę przed jej prawdopodobnym zniszczeniem. Wiadomość, która była transmitowana na wcześniej nieznanej podprzestrzennej częstotliwości, została odebrana przez nadajnik radiowy KNKO-3 jako szum - jednakże analiza z użyciem sztucznej inteligencji wykazała, że to, co wcześniej było uważane za zakłócenia było w rzeczywistości wiadomością transmitowaną we współczesnym rosyjskim, która została powtórzona jedenaście razy w ciągu ośmiu sekund poprzedzających zniszczenie KNKO-3. Treść transmisji wygląda następująco:

Пошел ты, сука с фрегатом. Я посадил семя в вашем доме. теперь вас выселят.

Znaczenie tej wiadomości w odniesieniu do jej źródła jest nieznane. Trwają dalsze analizy informacji zebranych przez KNKO-3.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported