SCP-6208
ocena: +3+x
IDENTYFIKATOR: SCP-6208 POZIOM 4/6208
KLASA PODMIOTU: THAUMIEL ŚĆIŚLE TAJNE

1600px-Empty_room_of_office.jpg

Biuro Dyr. Johna Doe, kierownika Departamentu Nierzeczywistości i instancja SCP-6208.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-6208 należy uznawać za nieanomalne i zamykać.

Pracowników Fundacji należy powiadomić o istnieniu Departamentu Nierzeczywistości.

Opis: SCP-6208 to skutek powtarzającego się anomalnego wydarzenia wpływającego na prawie wszystkie większe fundacyjne placówki. Wydarzenie to charakteryzowane jest przez spontaniczną manifestację biur, pomieszczeń testowych i przechowawczych w placówkach. Pokoje te zazwyczaj manifestują się w pełni wyposażone, zawierając powszechne meble i dekoracje włączając biurka, stoły konferencyjne, szafki na dokumenty i inne standardowe fundacyjne artykuły biurowe.

We wszystkich instancjach SCP-6208 znajdują się zapasowe plakietki imienne, komputery i plakaty powiązane z Departamentem Nierzeczywistości. Dotychczas nie zidentyfikowano żadnego pracownika Departamentu Nierzeczywistości.

Po manifestacji SCP-6208 w wielu fundacyjnych placówkach wszczęto śledztwo w sprawie Departamentu Nierzeczywistości w odniesieniu do SCP-6208. Mimo że zapisy wskazują na istnieniu i aktywny udział departamentu w tradycyjnych departamentalnych aktywnościach wszystkie próby zlokalizowania i zidentyfikowania jakiegokolwiek członka departamenty były bezowocne, za wyjątkiem Dyrektora Johna Doe.

Aktualizacja 30.11.21: Zaakceptowano eksplorację instancji SCP-6208 przeprowadzoną przez Departament Memetyki. Badacz Jennifer Williams była w stanie wejść do SCP-6208 z Licznikiem Kanta i zmodyfikowaną Kotwicą Rzeczywistości Scrantona w celu zlokalizowania jakiegokolwiek personelu obecnego w SCP-6208.

Aktualizacja 01.12.21: Badacz Williams została przeniesiona do Departamentu Nierzeczywistości za prośbą Dyrektora Ośrodka 0 Johna Doe. Próby zlokalizowania Williams trwają.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported