SCP-6222
ocena: +6+x

Site scp-wiki.net.pl cannot be found.


fishprison.png

Wejście do SCP-6222.


Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-6222 i otaczający go park zostały nabyte i przekształcone w Posterunek 384 Fundacji. Wysoko priorytetowe komory przechowawcze mają być monitorowane w stałych odstępach czasu. W znanych sekcjach SCP-6222 umieszczono znaki i mapy w celach ułatwienia nawigacji. Śledztwo mające na celu ustalenie możliwej tożsamości właściciela placówki obecnie trwają.

fishcorridor.jpg

Korytarz SCP-6222.

Opis: SCP-6222 jest anomalnie dużą, nieeuklidesową placówką oznaczoną na zewnątrz dużym znakiem o treści "RYBIE WIĘZIENIE". Większość pomieszczeń SCP-6222 przypominają kompleks więzienny i strefy przechowawcze w ośrodkach Fundacji, poza niedziałającym systemem oświetlenia. Ze względu na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa i dla ułatwienia dostępu, w odkrytych sekcjach SCP-6222 zamontowane zostało oświetlenie.

Wszystkie komory przechowawcze znajdujące się wewnątrz SCP-6222 przechowują przynajmniej jedną instancję organizmu wodnego, desygnowanych jako instancja SCP-6222-1. W przeciwieństwie do tego, co mówi znak na zewnątrz SCP-6222, nie wszystkie instancje SCP-6222-1 są rybami.1 W pobliżu lub na każdej celi znajduje się plakietka zawierająca dokumentację dotyczącą poszczególnego bytu. Komory zdają się być taumaturgicznie wzmocnione przez słabo zrozumiane zabezpieczenie, które uniemożliwiało w celach badawczych wyciągnięcie którejkolwiek z instancji SCP-6222-1.

Pomimo braku ciekłej wody w tych komorach, instancje SCP-6222-1 mogą naśladować wodne poruszanie się w powietrzu. Nie wiadomo, czy jest to wrodzona właściwość instancji SCP-6222-1, czy po prostu drugorzędny efekt SCP-6222. Ponadto, wszystkie organizmy nie wymagają pożywienia, nie wydalają ekskrementów, nie starzeją się, ani nie przejawiają żadnych anomalnych zachowań poza tym, które jest uznawane za normalne dla danego gatunku.

Dodatek 6222.1: Dokumentacja SCP-6222-1

Poniżej znajduje się fragment z dokumentacji logu instancji SCP-6222-1, tekst na każdej plakietce obok celi, a także dodatkowe uwagi, jeśli konieczne.

shrimpcell.jpg

Istancja SCP-6222-1.


Gatunek: 1 Palinurus mauritanicus (Langusta różowata)
Wykroczenie: Kanibalizm
Uwagi: Instancji SCP-6222-1 brakowało kilku kończyn. W komorze zaobserwowano także muszle innych langust różowatych. Żadna inna komora nie zawiera w sobie zmarłych instancji SCP-6222-1.

Gatunek: 8 Cyanea capillata (Bełtwa festonowa)
Wykroczenie: Napaść, morderstwo pierwszego stopnia, nielegalne posiadanie broni palnej, terroryzm
Uwagi: Od czasu odkrycia, przynajmniej 4 członków personelu splunęło w stronę celi. Instancja SCP-6222-1 jest badana pod względem potencjalnego wpływu memetycznego.

Gatunek: 1 Homarus gammarus (Homar europejski)
Wykroczenie: Mowa nienawiści
Uwagi: Na plakietce znaleziona została karteczka samoprzylepna z napisem "Ten jest szczególnym rasistą, Jim".

Gatunek: 2 Phractocephalus hemioliopterus (Sum czerwonoogonowy)
Wykroczenie: Kradzież tożsamości
Uwagi: Osoby w pobliżu celi mogli doświadczyć chwilowej amnezji TIE.2

gouramicell.jpg

Instancja SCP-6222-1.


Gatunek: 1 Osphronemus goramy (Gurami olbrzymi)
Wykroczenie: Jazda pod wpływem alkoholu, kradzież pojazdu
Uwagi: N/A

Gatunek: 1 Nemateleotris magnifica (Babka ognista)
Wykroczenie: Podpalenie
Uwagi: Udokumentowane zostało 6 przypadków samoistnego zapłonu przedmiotów znajdujących się w pobliżu komory przechowawczej, wliczając w to papierowe dokumenty, kamerę, plakietkę celi i fartuch laboratoryjny jednego z badaczy.

Gatunek: 3 Anomalocaris canadensis
Wykroczenie: Napad, pobicie, zakłócanie porządku publicznego
Uwagi: Cela jest umieszczona naprzeciwko celi zawierającej instancje SCP-6222-1 przypominające trylobity. Ze względu na wrogość, jaką przejawiają między sobą zabezpieczone instancje SCP-6222-1, postawiona została bariera, której zadaniem jest blokowanie pola widzenia pomiędzy dwoma komorami.

Gatunek: 4 Paradoxides paradoxissimus3
Wykroczenie: Napad, pobicie, zakłócanie porządku publicznego
Uwagi: Cela jest umieszczona naprzeciwko celi zawierającej instancje SCP-6222-1 Anomalocaris. Ze względu na wrogość, jaką przejawiają między sobą zabezpieczone instancje SCP-6222-1, postawiona została bariera, której zadaniem jest blokowanie pola widzenia pomiędzy dwoma komorami.

isopodcell.jpg

Instancja SCP-6222-1.


Gatunek: 1 Bathynomus decemspinosus (Równonóg olbrzymi)
Wykroczenie: Napad, pobicie, morderstwo pierwszego stopnia, mizychtiologia4
Uwagi: Wokół celi ustanowiony został obwód 1 metra. Instancja SCP-6222-1 anomalnie dźgnęła i obezwładniła dwóch pracowników Fundacji, którzy stali za blisko celi.

Gatunek: 1 Homo aqueous (Ryboczłek)
Wykroczenie: Wkroczenie na prywatną posesję
Uwagi: Instancja SCP-6222-1 przypomina Ministra Australii Harolda Holta. Instancja zdaje się być rozumna, ale nie odpowiada na żadną próbę nawiązania komunikacji.

Gatunek: Nieznany, zobacz uwagi
Wykroczenie: Napad, morderstwo pierwszego stopnia, wandalizm
Uwagi: Wstępnie zakładano, że instancja SCP-6222-1 jest ogromną kałamarnicą, dopóki odpowiednie oświetlenie nie wykazało, że macki pochodziły z ust większego bytu przypominającego Cetorhinus maximus (Długoszpar).

Gatunek: N/A, zobacz uwagi
Wykroczenie: Nieumyślne spowodowanie śmierci, wandalizm
Uwagi: Cela przechowawcza zapełniona jest metalowymi kawałkami, które pochodziły z deorbitującej stacji kosmicznej Mir.

Gatunek: Nieznany
Wykroczenie: Napad, morderstwo pierwszego stopnia, wandalizm
Uwagi: Instancja SCP-6222-1 zdaje się być małą rybą pomimo rozmiarów swojej celi, która jest znacznie większa. Badania obecnie trwają.

Gatunek: Nieznany, pojedyncza instancja przypominająca rybę z rodziny Regalecidae z 9 ludzkimi głowami
Wykroczenie: Celowe spowodowanie śmierci, wandalizm, ludobójstwo, zdrada stanu
Uwagi: Instancja SCP-6222-1 jest trzymana wewnątrz dużej klatki w środku dużej komory. Trwające śledztwa były uniemożliwione przez nasycenie celi gazem amoniakowym wydzielanym z podmiotu. Osoby stojące na zewnątrz drzwi do celi słyszą wokalizację pochodzącą z SCP-6222-1, która została określona jako błaganie o przebaczenie w języku starochińskim.

Gatunek: Nieznany, zobacz uwagi
Wykroczenie: Celowe spowodowanie śmierci, wandalizm, ludobójstwo, bogobójstwo
Uwagi: Instancja wykazuje zagrożenie poznawcze i właściwości antymemetyczne, które zapobiegają wzrokowej identyfikacji. Z przefiltrowanych zdjęć można wywnioskować, że instancja SCP-6222-1 mierzy ponad 100 metrów wysokości i posiada pięcioramienny, symetryczny podział ciała. Zaobserwowano również, że instancja biernie emituje duże ilości Energii Elan Vital.

Gatunek: N/A
Wykroczenie: Apoteoza
Uwagi: Cela zdaje się być pusta, pomimo bycia największą odkrytą komorą wewnątrz SCP-6222, mierząc około 500 metrów w każdym wymiarze. W celi obecne są śladowe ilości związku Y-909. Badania obecnie trwają.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported