SCP-6263

SCP-6263
Poziom1
Klasa podmiotu:
ezoteryczne
Klasa drugorzędna:
simpatico
Poziom zakłóceń:
dark
Poziom ryzyka:
znikomy

Clio.png

Archiwa i Rewizje, Ośrodek 43

Specjalne Czynności Przechowawcze: Dowody na istnienie SCP-6263 są codziennie tworzone przez media społecznościowe, ale okazały się niewystarczające, aby doprowadzić do ujawnienia anomalii ogółowi społeczeństwa..Obiekty klasy Simpatico są nieprzewidywalne w zabezpieczeniu, ale nie stanowią zagrożenia. Personel jest zniechęcany do tworzenia dalszych dowodów istnienia fenomenu poprzez publiczne wskazywanie na rażące literówki.


Opis: SCP-6263 jest zjawiskiem wywoływanym przez poprawianie pisowni lub gramatyki innych osób. Takie działanie niesie ze sobą statystycznie małe ryzyko natychmiastowego popełnienia podobnego błędu przez osobę poprawiającą, zazwyczaj w obrębie wypowiedzi poprawiającej, przy czym prawdopodobieństwo i dotkliwość wzrasta proporcjonalnie do gwałtowności początkowego poprwki.


Co to kurwa jest? To nie jest prawdziwa anomalia. Gdzie masz na to dowody? Gdzie logi testów? I napisałeś z błędem "poprawki", dórniu! — W. Wettle

Dzięki za dowody, Willie! Wiedziałem, że na ciebie zawsze można liczyć — H. Blank


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported