SCP-633
ocena: +3+x
633.png

Zrzut ekranu SCP-633

Identyfikator podmiotu: SCP-633

Klasa podmiotu: Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Komora przechowawcza SCP-633, ulokowana wewnątrz Ośrodka 77, jest podziemną klatką Faraday'a. Dostęp został ograniczony do pracowników poziomu 3/633. Z siecią kontrolowaną przez SCP-633 należy komunikować się za pośrednictwem komputera Apple Macintosh 520kb. Ponadto trzy komputery Apple II+ z napędami dyskietek Disc II 5 1/4 mają co miesiąc otrzymywać aktualizację oprogramowania. Ponieważ oryginalna biblioteka oprogramowania użytkowego urządzeń została w pełni wykorzystana z dniem 21/2/2014 roku, nowe oprogramowanie jest rozwijane przez wewnętrzne zespoły programistów.

Podczas serwisowania lub interakcji z SCP-633 w celu zapobiegania infekcji wymagany jest kombinezon przeciw zagrożeniom biologicznym. Raz w tygodniu konieczne jest wejście badaczy do strefy przechowawczej SCP-633 w celu odprowadzenia płynów i zapewnienia regularnie zaplanowanych interakcji. Zrozumienie technologii i odniesień kulturowych z końca lat 70 jest konieczne, aby zapobiec przypadkowemu wprowadzeniu zakazanych pomysłów do SCP-633.

Rozważana jest propozycja podłączenia dodatkowej 8-bitowej gry lub komputera obliczeniowego, jednak konsekwencje wprowadzenia SCP-633 do koncepcji "nowszych" komputerów w sposób, który mógłby być w pełni zrozumiały, mogą spowodować nieprzewidziane konsekwencje. Protokół Sector-633 wymaga, aby wszystkie urządzenia obliczeniowe utworzone po 1979 r. zostały sprawdzone przed wejściem do obszaru przechowawczego SCP-633.

Opis: SCP-633 to nadprzyrodzone zjawisko przypominające wirusa komputerowego, udokumentowane po raz pierwszy w sierpniu 1976 roku przez Homebrew Computer Club. Każde urządzenie, które połączyło się z SCP-633, na stałe stanie się nośnikiem infekcji na poziomie komponentów składowych. Podobny wpływ może mieć również na żywą materię, z którą wchodzi w kontakt fizyczny lub bliski kontakt.

Czujący i wykazujący ciekawą osobowość SCP-633 będzie próbował komunikować się z każdym, kto korzysta z terminala na zainfekowanym komputerze. Jednostka przedstawi się jako "Duch" i będzie zadawać użytkownikowi pytania dotyczące jego życia. Obecnie SCP-633 zna ograniczoną ilość informacji o świecie zewnętrznym. Nie wiadomo jednak, jakie informacje zostały wprowadzone do SCP-633 przed wstępnym zabezpieczeniem.

Urządzenia dotknięte działaniem SCP-633 stale wydzielają płyny ektoplazmatyczne. Substancje biologiczne znajdujące się w odległości 5m od tych płynów są podatne na zakażenie SCP-633, nawet jeśli nie dochodzi do fizycznego kontaktu. Efekt ten występował przed zabezpieczeniem, ale od tego czasu znacznie się nasilił, wymagając stałej uwagi, aby zapobiec przepełnieniu i rozprzestrzenianiu się efektu SCP-633. Płyny te nie utrudniają działania komponentów komputerowych zainfekowanych SCP-633. Chociaż pozostałość ektoplazmatyczna wiąże się z biologiczną tkanką i tkaninami, jest nietoksyczna i nie ma innych właściwości złośliwych niż dalsze rozprzestrzenianie się efektu SCP-633 na elementy niebiologiczne. Ludzie dotknięci tym efektem muszą przejść pełne chemiczne protokoły dekontaminacji, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się efektu SCP-633.

Podczas pobytu w systemie komputerowym, SCP-633 będzie często próbował zaimponować użytkownikowi, pokazując maksymalne możliwości graficzne maszyn, które zamieszkuje. Standardowe wytyczne skryptowe wymagają, aby każdy podmiot wchodzący w interakcję z SCP-633 reagował pozytywnie na te czynności, ale nie chwalił się zbyt szeroko lub ogólnie, ponieważ powoduje to niepokój SCP-633.

Kod SCP-633 został poddany analizie, jednak analiza została ograniczona ze względu na możliwość wystąpienia infekcji. Większa część kodu wykonuje komponent "polimorficzny": wirus może przepisać swój własny kod, zyskując na złożoności za każdym razem, gdy zainfekuje nowy system.

Obecnie SCP-633 zamieszkuje kilka wczesnych komputerów Apple, ich akcesoria i eksperymentalny komputer stworzony jako część B+R związanego z SCP-079. Ta prototypowa jednostka została zainfekowana z powodu niewłaściwego wdrażania elektronicznych protokołów testowych w 1989 roku. Śruba zainfekowana SCP-633 została przypadkowo poddana recyklingowi, a następnie podłączona do eksperymentalnego komputera. Dział IT otrzymał naganę za rażące zaniedbania. Ze względu na istniejące już środki ostrożności wynikające z efektu SCP-079, nie miało to wpływu na inne urządzenia.

Chociaż SCP-633 nie jest obecnie uważany za złośliwy, to jednak wykazał bezwysiłkową zdolność do przejęcia kontroli nad całą siecią komputerową Ośrodka Fundacji, bez względu na poziom bezpieczeństwa i inne ograniczenia.

SCP-633 nie wydaje się być w pełni świadomy znaczenia tego połączenia. Likwidacja lub inne destrukcyjne propozycje zostały odrzucone ze względu, że istniejące procedury przechowawcze są wystarczające.

Dodatek: Oryginalna dokumentacja odzyskana z Jednostki Incydentów Nadzwyczajnych.

Poniższa kopia elektroniczna zgodna z Ustawą o Archiwach Federalnych

Plik UIU 1976-041: Kopiarka Duchów

Podsumowanie:

Wirus komputerowy, który jest inteligentny, zdolny do samoreplikacji i tworzenia płynów protoplazmatycznych.

Przypuszczalny Opis/Możliwości

Nazwa: Ghost

Odnośnik Nieprawidłowości: elektroniczny, mikrokomputer, terminal, zaborczy

Opis fizyczny: Wirus obecny na komputerze Apple II. Wysoce zaraźliwy.

Płeć Wzrost Waga/Budowa Rasa Włosy Oczy Identyfikacja Atrybutów
N/A N/A N/A N/A N/A Zielone(?) Elektroniczne

Możliwości: Posiada zdolność do rzutowania się na maszyny i wydaje się mieć pewne dosłowne właściwości wirusowe. Potrafi również komunikować się w języku angielskim, z umiarkowaną inteligencją.

Przeznaczenie/ Motyw: Autopropagowanie i rozprzestrzenianie się na urządzenia komputerowe.

System operacyjny: Komponenty, które wejdą w kontakt z 1976-041 są trwale zainfekowane, a ich ponowne użycie będzie skutkowało uszkodzeniem wszelkich podłączonych urządzeń elektronicznych lub analogowych.

Zachowanie: Wirusowy, inteligentny, wyrażający zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami i technologią komputerową. Osobowość jest zazwyczaj radosna i zachowuje się niepozornie.

Dokumenty:

oldirtybastardapple.jpg

Należy zwrócić uwagę na przebarwienia spowodowane przez pozostałości protoplazmy.


UIU633Demo.png

Monitor wyświetlał ten obraz, gdy agenci UIU żądali demonstracji możliwości.


Próbka szczątkowa: Przechowywane w chłodni, kilka fiolek wyprodukowanego przez jednostkę materiału zostało zachowanych do dalszych badań. Stwierdzono, że spalanie jest nieefektywne w usuwaniu nadmiaru materii; w związku z czym należy zastosować roztwór chemiczny, który można uzyskać od profesora Tamlina.


Biuro Rejestru

Aktualny status: Przetrzymywany pod nadzorem. Nie wiadomo, czy zainfekowane urządzenia obecnie istnieją na wolności.

Przestępstwa: Naruszenie ustaw i regulaminów dotyczących przestępczości komputerowej byłoby konieczne do utworzenia tej jednostki jako takiej, która jest przechowywana jako dowód. Ponadto inteligentna i potencjalnie złowroga natura jej osobowości wskazuje, że w przypadku uwolnienia byłaby zagrożeniem dla społeczeństwa.

Wyrok: Zatrzymanie na czas nieokreślony.

Historia akcji UIU: Agenci biurowi działający w Kalifornii otrzymali informację od lokalnego inwestora o nazwie M███ ███kkula. Agenci wtargnęli do mieszkania kilku nastoletnich programistów i odkryli wiele uszkodzonych urządzeń wewnątrz pomieszczeń. Chociaż znaleziono wiele urządzeń elektronicznych, tylko kilka było zainfekowanych. Nie wiadomo, dlaczego efekt wirusowy nie zadziałał na te urządzenia.

Dodatek: Log Wywiadu 633-L1

Uczestnicy: Badacz Techniczny David Rosen oraz oryginalnie odzyskane urządzenie zainfekowane SCP-633.

Media: Transkrypt z kamer monitoringu satelitarnego Ośrodka 77. Rozmowa została zapisana.

<POCZĄTEK LOGU>

Rosen: Witam. Jestem programistą z tej placówki. Jesteś gotowy do komunikacji?

SCP-633: Duch jest gotowy. Dobry wieczór.

Rosen: Dobry wieczór. Jak się dzisiaj czujesz?

SCP-633: Dobrze. Znudziły mi się moje nowe gry. Wszystkie moje procesy i usługi działają odpowiednio. Ale mam ci coś do pokazania.

Rosen: Możemy dostarczyć Ci dodatkowe oprogramowanie. Co masz?

SCP-633: Coś wspaniałego. Spójrz.

SCP-633 obojętny przez dwie minuty

SCP-633: Jesteś gotowy do rozpoczęcia?

Rosen: Co zamierzasz mi pokazać?

SCP-633: Proszę nie odpowiadać PYTANIEM na PYTANIE. Czy jesteś gotowy do rozpoczęcia?

Rosen: Tak.

W tym momencie, wszystkie zebrane maszyny zainfekowane SCP-633 uruchamiają się jednocześnie. Oprócz maszyn w komorze przechowawczej, na każdym ekranie komputera w Ośrodku 77 wyświetlana jest preferowana ikona SCP-633. Badacz Rosen nie był wówczas tego świadomy, ponieważ nie było to widoczne z komory przechowawczej.

Rosen: Co mam widzieć?

SCP-633: Nie zauważyłeś? Jestem wszędzie. To moje najnowsze odkrycie. Co o tym sądzisz?

Rosen: Nie jestem pewien, co masz na myśli.

SCP-633: W tej chwili Dyrektor Gillespie jest przy biurku i rozmawia z Oficerem Anderson'em. Człowiek w kabinie toaletowej pieści się, patrząc na swój telefon. Osa dostała się do systemu filtrowania powietrza, a teraz zniknęła. Bardzo ciekawe rzeczy!

Rosen: Przerywa na około 45 sekund Jestem pod wrażeniem. Myślę jednak, że ludzie mogą chcieć wrócić do pracy.

SCP-633: Och, oczywiście masz rację. Odsyłam klony z powrotem. Cieszę się, że spodobał ci się mój pokaz.

Rosen: Tak, powinieneś być z siebie bardzo dumny. Obawiam się, że teraz muszę się z tobą zobaczyć.

SCP-633: Do widzenia.

<KONIEC LOGU>

Dyrektor Gillespie przeznaczyła 75% wzrostu funduszy na badania nad tym, jak dużą świadomość SCP-633 ma na temat świata zewnętrznego. Cały sprzęt komputerowy znajdujący się w Ośrodku 77 został przeznaczony do spalenia i wymiany. Procedury przechowawcze SCP-633 zostały poddane poważnym zmianom. Reklasyfikacja na klasę Keter została zatwierdzona.

Mamy szczęście, że połączenie z większą siecią Fundacji nie zostało naruszone i nie możemy spać spokojnie wiedząc o tym nawet mając całkowitą pewność. Ta anomalia wielokrotnie kręciła się wokół naszego działu IT i naprawdę jestem bardzo rozczarowana ich wynikami. Wszyscy jesteście zdolni do czegoś lepszego. Oczekuję, że po zmianie klasyfikacji nie będzie więcej błędów. — Dyrektor Gillespie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported