SCP-6335


ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-6335

Klasa podmiotu: Tiamat

Specjalne Czynności Przechowawcze: Lokalizacje, działania i stany wszystkich znanych instancji SCP-6335 mają być stale monitorowane pod kątem jakichkolwiek nietypowych zachowań. SCP-6335-A ma bezterminowo pozostawać na orbicie okołoziemskiej. Utrzymanie jego poprawnego działania jest traktowane jako priorytet klasy Amida.

W przypadku, gdyby instancja SCP-6335 pojawiła się w Układzie Słonecznym, utrzymanie tajemnicy o istnieniu SCP-6335-A i stanu działalności Fundacji nie byłoby już konieczne.

Opis: SCP-6335 to rasa masywnych międzyplanetarnych humanoidalnych istot. Choć instancje Choć poszczególne instancje posiadają znaczne różnice morfologiczne i behawioralne, wszystkie zaobserwowane z nich posiadały następujące cechy:

  • wzrost powyżej 100 000 km wysokości;
  • zdolność do teleportacji;
  • agresywne nastawienie wobec napotkanych przez siebie ciał niebieskich;
  • ogromną wytrzymałość graniczącą z niezniszczalnością, zarówno pod względem prób zranienia, jak i starzenia się;
  • biologiczne, oparte na węglu DNA;
  • brak świadomości lub jakichkolwiek zdolności komunikacyjnych;
  • nieznane pochodzenie.

Obecnie uważa się, że istnieje łącznie około 20 000 instancji SCP-6335 w całej obserwowalnej Drodze Mlecznej.

SCP-6335-A to szereg wysoce zaawansowanych, mechanicznych, taumaturgicznych i ontokinetycznych urządzeń znajdujących się na niskiej orbicie okołoziemskiej, stworzonych przez Fundację SCP w ramach Projektu Heimdall w 1972 roku. Zaprojektowanych, tak by chronić Ziemię przed wszelkimi nieautoryzowanymi interakcjami zewnętrznymi z HE,1 a głównym celem SCP-6335-A w chwili obecnej jest obrona planety przed instancjami SCP-6335.

SCP-6335-A składa się z trzech głównych komponentów:

  • SCP-6335-A-1: centralny moduł operacyjny, działający pod przykrywką gigantycznej amerykańskiej stacji kosmicznej na orbicie. Jest dostępny tylko dla personelu projektu Fundacji i działa jako główna centrala dowodzenia, kontrolująca wszystkie inne komponenty SCP-6335-A i komunikacji ze wszystkimi ośrodkami Fundacji zlokalizowanymi na planecie.
  • SCP-6335-A-2: zestaw wysoce dostrojonych radarów kosmicznych, zdolnych do przechwycenia każdego obrazu lub sygnału w obserwowalnym wszechświecie. Zbudowanych przy użyciu paratechnologii opartej na metodzie działania SCP-2154; wszystkie jego obrazy przedstawiają aktualne wydarzenia, pokonując barierę prędkości światła.
  • SCP-6335-A-3: sieć około 3 000 000 000 połączonych ze sobą nadajników tworzących obejmującą całą planetę "bańkę ochronną", wykorzystującą rytuały taumaturgiczne z Kodeksu Tenebra oraz technologii Fundacji. Choć mogą zostać uszkodzone to są fizycznie unieruchomione i niezniszczalne, dzięki metafizycznemu zakotwiczoniu ich lokalizacji i dronom naprawczym stacjonującym przy każdym z nich.

Dodatek 6335-1: Odkrycie i kontekst historyczny

W 1949 roku, podczas swojej podróży w kierunku Galaktyki Trójkąta, sonda PATHFINDER zarejestrowała spontaniczne pęknięcie powierzchni egzoplanety 55-Cancri-G,2 która następnie rozpadła się na kosmiczne odłamki. Wydarzenie to zostało początkowo sklasyfikowane jako Zjawisko Nadnaturalne do czasu, aż dekadę później podobnemu procesowi uległa druga planeta w układzie 55-Cancri. Technologia pozyskiwania danych z głębokiej przestrzeni kosmicznej Fundacji była już wtedy wystarczająco zaawansowana, by dostrzec w systemie masywną humanoidalną istotę, prawdopodobnie odpowiedzialną za zniszczenie 55-Cancri-G i F, której nadano tymczasowo desygnacje SCP-6335.

W wyniku dalszego rozwoju technologii radarowej Fundacji, który nastąpił po utworzeniu Projektu Heimdall w 1962 roku, w całej obserwowalnej galaktyce zaczęto odnotować wiele innych zdarzeń przypominających oryginalny incydent na 55-Cancri-G.3 Aby przeciwstawić się potencjalnemu zniszczeniu Ziemi w wyniku takiego zdarzenia, zwołano nadzwyczajny szczyt koalicji Fundacji, GOC i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po uzyskaniu jednogłośnego poparcia wszystkich zaangażowanych stron, Projekt Fjörgyn został oficjalnie zatwierdzony w 1961 roku, celem stworzenia stałego systemu obronnego, który miałby za zadanie chronić ludzkość przed zagrożeniem zniszczenia jej przez SCP-6335.

Rezultatem tego było stworzenie w 1972 roku SCP-6335-A, dzięki współpracy wielu fundacyjnych i niefundacyjnych departamentów4. Projekt Fjörgyn okazał się być wielkim sukcesem, ustawiając infrastrukturę ochroną na orbicie okołoziemskiej.

Na kilka dni przed ostateczną aktywacją projektu odkryto, że ze względu na naturę systemu, po jego aktywacji niemożliwe będzie wyłączenie metafizycznie zakotwiczonych komponentów aparatury SCP-6335-A z ich ustalonych lokalizacji. Ponieważ pełny proces aktywacji SCP-6335-A trwałby około 2 lat, ze względu na jego złożoność, system musiałby zostać aktywowany najszybciej jak to możliwe, aby skutecznie móc chronić planetę. Zainicjowanie jego aktywacji w wymaganym do tego czasie dopiero po wejściu instancji SCP-6335 do Układu Słonecznego uznano za niewykonalne.

Jednakże w związku z tym, że system działa poprzez uniemożliwienie jakiejkolwiek materii organicznej opuszczenie lub wejścia na orbitę okołoziemską — natychmiast niszcząc ją po wejściu z nią w kontakt — aktywacja systemu na stałe uniemożliwiłaby jakąkolwiek ludzką eksplorację pozaziemską.

W świetle tego odkrycia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady O5 w celu ustalenia, czy faktyczna aktywacja SCP-6335-A będzie korzystna dla ludzkości, czy nie. Poniżej znajduje się skrócone podsumowanie głosowania Rady.

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-1
O5-2
O5-3
O5-4
O5-5
O5-6
O5-7
O5-8
O5-9
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONO

Poniżej znajduję się oficjalny komunikat Administratora w sprawie owego projektu.

Dwadzieścia trzy lata temu zaobserwowaliśmy, jak planeta została unicestwiona przez istotę, którą można by nazwać bóstwem, rozrywającą ją na pół w ciągu zaledwie kilku chwil. Myśleliśmy o tym jako o jednorazowym zagrożeniu, o istocie, którą możemy raz zabić i już nigdy więcej się jej nie bać. Ale myliliśmy się.

W obliczu tego zagrożenia dla rasy ludzkiej pozostało nam tylko jedno wyjście: całkowita ochrona Ziemi, za cenę tego, że człowiek może już nigdy nie będzie w stanie postawić stopy poza nią. Ziemia jest zarówno naszym domem, jak i kołyską ludzkości i nie możemy pozwolić na to, by ją stracić. Bez względu na to, jak wielkie mogą być tego koszty.

Dodatek 6335-2: Aktualizacja pliku na dzień 05.02.2023 r.

Rankiem 05.02.2023 roku, wszystkie systemy SCP-6335-A zaczęły zachowywać się irracjonalnie, przy czym SCP-6335-A-2 zaczął wysyłać ciągły sygnał alarmowy o zbliżającej się do Ziemi instancji SCP-6335. Kiedy pełny skan Układu Słonecznego nie wykazał istnienia takowego zagrożenia, wywołano pełny skan sprawności działania systemów SCP-6335-A, który nie ujawnił jednak żadnych usterki. Aby zapobiec dalszej panice, alarm został odwołany, a SCP-6335-A-2 tymczasowo wyłączony.

O godzinie 18:29 dnia 05.02.2023 roku odnotowano jednak gigantyczne trzęsienia ziemi na całym globie — w wyniku którego w ciągu kilku godzin z powierzchni ziemi zniknęły główne skupiska ludności, pokroju Nowego Jorku, Pekinu, Tokio czy Berlinu. W tym momencie SCP-6335-A-2 bezzwłocznie reaktywował się, wysyłając ciągły sygnał o zagrożeniu ze strony instancji SCP-6335 na wszystkich kanałach.

W chwili pisania tego dokumentu trzęsienia ziemi podwoiły swoją intensywność, a temperatura na całej planecie gwałtownie wzrasta w tempie 1°C co 20 minut. Przyczyny tego stanu pozostają nieznane.

Kilka minut po drugiej awarii SCP-6335-A-2, biuro Administratora wysłało następującą wiadomość do wszystkich pracowników Fundacji.

W ciągu ostatnich dwudziestu czterech godzin anomalna aktywność geologiczna była odpowiedzialna za zabicie około 1,3 miliarda ludzi i nie wykazuje żadnych oznak, by miała ustać.

Plik SCP-6335 został udostępniony wszystkim pracownikom, a ośrodki w pobliżu silnej aktywności geologicznej zostały ewakuowane. Oczekuje się, że personel Fundacji będzie kontynuował swoją pracę w miarę możliwości, przy czym priorytetem będzie uniknięcie zbliżającego prawdopodobnego Scenariusza "Końca Świata" Klasy XK. Chociaż sytuacja nadal się rozwija możemy jak na razie wysunąć tylko jeden wniosek:

Mieliśmy rację co do tego, że Ziemia jest kołyską. Tylko nie naszą.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported