SCP-6355
ocena: +3+x

⚠️ content warning


DECYZJĄ DEPARTAMENTU GASZENIA ZAPAŁU (FSD)

Jeśli uzyskałeś dostęp do tego dokumentu bez autoryzacji ze strony FSD, natychmiast wyłącz terminal i pozostań w miejscu, w którym aktualnie się znajdujesz.

Wiemy, jak Cię znaleźć.

Poziom Zagrożenia: Żółty


mazzikin.png

SCP-6355 (na dole po prawej stronie)


Specjalne Czynności Przechowawcze: Zgodnie z kontraktem, SCP-6355 ma prawo do rocznego wynagrodzenia w wysokości 25 000 funtów brutto. Ponadto ma prawo do spersonalizowanego pakietu opieki zdrowotnej, dostosowanego do jego wyjątkowej fizjologii, możliwego do wykorzystania wyłącznie w fundacyjnych klinikach.

Cela przechowawcza SCP-6355 została przeniesiona na skraj Skrzydła Przechowawczego GBENWM-Ośrodka 02 i wyposażona w odpowiednie udogodnienia. Dwa razy dziennie SCP-6355 może opętać ciało współpracownika podczas spożywania posiłku; w związku z tym, co najmniej trzech pracowników Departamentowi Gaszenia Zapału musi mieć prowadzić koszerną dietę w danym momencie.

SCP-6355 zaoferowano poniższe świadczenia:

  • SCP-6355 może składać wnioski o zakup materiałów do swojej celi przechowawczej, biblioteki multimedialnej lub jako prezentów;
  • W piątkowe wieczory SCP-6355 może opętywać ciała pracowników ze śmiercią mózgową, aby uczestniczyć w nabożeństwach;
  • Raz w miesiącu SCP-6355 może udać się do miasta znajdującego się w promieniu 200 km, pod warunkiem, że opęta członka rezerwowej Mobilnej Formacji Operacyjne Sigma-25 ("Ghostbusters") i pozwoli się eskortować;
  • Wykorzystanie przez SCP-6355 jego anomalnych zdolności podczas jego pracy nie będzie liczone jako przełamanie zabezpieczeń.

W przypadku opuszczenia przez SCP-6355 swojego stanowiska w Departamencie Gaszenia Zapału, zobacz Dokument 6355-Q dotyczący dodatkowych specjalnych czynności przechowawczych.

Opis: SCP-6355 jest nietypową istotą należącą do Spektralnych Bytów SEI-040 ("Mazzikim"), tj. niewidzialnych, nieświadomych duchów związanych ze szkodliwą aktywnością widmową. W przeciwieństwie do typowych takich bytów, SCP-6355 jest wyjątkowo rozumny i posiadający własną wolę, niezależną od Promieniowania Malakhic.

SCP-6355 identyfikuje się jako duch "Avigail", żydowskiej mieszkanki Yorku z końca XII wieku. Poprzednio SCP-6355 przebywał w Beth Ahm Yisrael, konserwatywnej synagodze żydowskiej.1

SCP-6355 jest w stanie wywoływać fizyczne, psychiczne i duchowe cierpienie u innych istot rozumnych. Ta forma złośliwego zachowania jest typowa dla Mazzikimi; jednakże rozumność SCP-6355 pozwala mu na znacznie większą kontrolę nad swoimi działaniami.

Na chwilę obecną SCP-6355 jest zatrudniony w Departamencie Gaszenia Zapału (FSD).DODATEK-6355-001

Po tej interakcji, Badaczu Cunningham sporządziłu projekt propozycji do Departamentu Gaszenia Zapału, aby skontaktować się i zrekrutować SCP-6355.

Propozycja ta została zatwierdzona i oczekuje się na podporządkowanie się SCP-6355.DOKUMENT-FSD-6355-01

TESTOWANIE DZIAŁAŃ


< Poprzednia | Strona 1 | Następna >


PODMIOT: Badaczka Darcy Badakar
ZAGROŻENIE: Podmiot cierpi na koszmary po niedawnym przełamaniu zabezpieczeń, wyraził swojemu psychiatrze chęć odejścia ze służby w Fundacji.
PROPOZYCJA: Pozwól SCP-6355 opętać Badaczkę Badakar podczas snu. Zastąp koszmary zwykłymi widzeniami.
REZULTAT: SUKCES


PODMIOT: Archiwistka Mariam Mikhail
ZAGROŻENIE: Podmiot bierze nieefektywnie długie przerwy na lunch.
PROPOZYCJA: Niech SCP-6355 w razie potrzeby wywoła u archiwistki Mikhail lekkie mdłości.
REZULTAT: SUKCES


PODMIOT: Dr Yaashika Ellis
ZAGROŻENIE: Chociaż podmiot ten nie stanowi obecnie problemu dla działalności Fundacji, została przyłapana na wyszukiwaniu treści związanych ze związkiem zawodowym "Robotnicy Przemysłowi Świata" (IWW) na swoich osobistych urządzeniach.
PROPOZYCJA:Poleć SCP-6355, by przeszkadzał jej w osobistych badaniach, tworząc czasochłonne błędy, które musi poprawić.
REZULTAT: PORAŻKA

  • OBSERWACJA: Podmiot zaczął płacić składki do IWW. Pracownicy Ośrodka 02 mają być monitorowani pod kątem dalszych prób organizowania się.

TESTOWANIE DZIAŁAŃ


< Poprzednia | Strona 3 | Następna >


PODMIOT: Kapelan Amiram Shiloh
ZAGROŻENIE: Podmiot zdaje się przeżywać kryzys wiary.
PROPOZYCJA: Wezwij kapelana Shiloh, aby egzorcyzmował SCP-6355 z agenta Carvera. Nagródź go sowicie za jego pracę.
REZULTAT: SUKCES


PODMIOT: Starszy Badacz Elio Bucak
ZAGROŻENIE: Odkryto, że podmiot organizuje petycję związkową pracowników w Ośrodku 02; jego doświadczenie z zabezpieczaniem SCP-9A6 czyni go niezastąpionym.
PROPOZYCJA: Wyszkol SCP-6355 w podszywaniu się pod głosy współpracowników badacza Bucaka. W obecności współpracowników kieruj go tak, by szeptał do nich fragmenty Dokumentu S02-Bucak. Monitoruj i zachęcaj do wyrażania sprzeciwu w grupie.
REZULTAT: SUKCES


PODMIOT: Badacz Julia Kahn
ZAGROŻENIE: Odkryto, że podmiot stopniowo pakuje swoje rzeczy do osobistego pojazdu.
PROPOZYCJA: Nakieruj SCP-6355, aby manipulował przy okablowaniu pojazdu podmiotu, a następnie spowodował awarię instalacji elektrycznej w gospodarstwie domowym i drobne wypadki fizyczne. Przechwyć podczas następnej oceny psychiatrycznej.
REZULTAT: SUKCESDODATEK-6355-037

Dnia 28 lutego 2000 roku, przez Departament Gaszenia Zapału został zatwierdzony zrewidowany projekt zatrudnienia SCP-6355, a następnie wprowadzono go w życie w całym Ośrodku 02.

Przegląd pierwszych trzech tygodni wskazuje, że skuteczność SCP-6355 znacząco ilościowo przewyższyła dawniej istniejący system: szybkość wycofywania przeniesień i próśb o rezygnacje zostały zwiększone o 23%, a nieposłuszeństwo pracowników zostało zredukowane blisko o 37%.


DOKUMENT-FSD-6355-02

TESTOWANIE DZIAŁAŃ


< Poprzednia | Strona 14 | Następna >


PODMIOT: Agent Ozioma Jelanie
ZAGROŻENIE: Podmiot ma nawyk zasypiania do pracy.
PROPOZYCJA: Wywołaj koszmary u podmiotu przez SCP-6355. Zacznij od prostych koszmarami, po czym stopniowo eskaluj dopóki podmiot nie zacznie stosować się do prawidłowego harmonogramu.
REZULTAT: SUKCES


PODMIOT: D-5952
ZAGROŻENIE: Podmiot przejawia niechęć do przyjęcia oferty zatrudnienia po zapadnięciu wyroku.
PROPOZYCJA: Zaoferuj pokrycie zdrowotne na Mycoxonadryl po wielu infekcjach spowodowanych przez SCP-6355.
REZULTAT: SUKCES


PODMIOT: Technik Musa Nkosi
ZAGROŻENIE: Podmiot jest sfrustrowany ostatnimi obniżkami pensji i opublikował ogłoszenia o zatrudnieniu na różnych stronach.
PROPOZYCJA: Wywołaj skrajny niepokój przez SCP-6355 podczas pisania następnego ogłoszenia. Przechwyć wszystkie oferty pracy i zedytuj tak, żeby uwzględnić zmniejszoną pensję i wścibskie pytania osobiste.
REZULTAT: SUKCESTESTOWANIE DZIAŁAŃ


< Poprzednia | Strona 38 | Następna >


PODMIOT: Technik Larry Vischer
ZAGROŻENIE: Dyrektor Rushdoony uważa, że żona podmiotu namawia go do zmniejszenia obciążenia pracą.
PROPOZYCJA: Wywołaj urojenia u pani Vischer przez SCP-6355 i osadź agenta w sąsiedztwie, aby rozpoznawał wspomniane urojenia. Niech lokalne władze zamkną panią Vischer dla jej własnego bezpieczeństwa.
REZULTAT: SUKCES


PODMIOT: Dr Darryl Loyd
ZAGROŻENIE: Podmiot wniósł swój 6 list rezygnacyjny.
PROPOZYCJA: Zakłócaj percepcję podmiotu, aby powstrzymać go przed fizycznym opuszczeniem Ośrodka 02. Wymaż wszystkie dowody prób rezygnacji. Oddal wszelkie doświadczenia podmiotu jako urojenia.
REZULTAT: PORAŻKA

  • OBSERWACJA: Na skraju Placówki C Ośrodka 02 powinny zostać zamontowane siatki.

PODMIOT: Agent Mansour Noori
ZAGROŻENIE: Podmiot pomyślnie uciekł do niezależnej jednostki ORIA.
PROPOZYCJA: MFO-σ25 zostało wysłane, aby ponownie zabezpieczyć SCP-6355 i Agenta Noori. Zatuszuj śmierci jego towarzyszy konwencjonalnymi sposobami.
REZULTAT: SUKCESTESTOWANIE DZIAŁAŃ


< Poprzednia | Strona 87 | Następna >


PODMIOT: Woźny Jason Woods
ZAGROŻENIE: Wypadek w miejscu pracy spowodował uszkodzenie nerwów w lewej nodze podmiotu, powodując "skrajny" ból. Podmiot szuka stanowiska wymagającego mniejszego wysiłku fizycznego.
PROPOZYCJA: Niewystarczająco wylecz wywołaną przez SCP-6355 gangrenę. Amputuj nogę; zastąp ją firmową protezą.
REZULTAT: SUKCES


PODMIOT: Dr Rivka Yarkoni
ZAGROŻENIE: Podmiot rozważa odejście z Fundacji, aby pracować w klinice poza zasłoną, pragnąc spędzić więcej czasu ze swoimi córkami.
PROPOZYCJA: Przenieś pozostałych klinicystów do osobnych projektów. Wyszkol Dr. Yarkoni w leczeniu Mazzikinianowej Encefalopatii Paragrzybiczej, a następnie przypisz ją do leczenia młodych pacjentek. Pogarszaj objawy pacjentów za każdym razem, kiedy Dr Yarkoni wyrazi chęć odejścia.
REZULTAT: SUKCES


PODMIOT: SCP-6355
ZAGROŻENIE: SCP-6355 nie chce dalej pracować w Fundacji.
PROPOZYCJA: [Zwołano posiedzenie Departamentowi Gaszenia Zapału w celu omówienia dalszych działań.]
REZULTAT: OCZEKIWANE
PODMIOT: SCP-6355
ZAGROŻENIE: SCP-6355 nie chce dalej pracować w Fundacji.
PROPOZYCJA: Wdrożyć drugorzędne czynności przechowawcze.
REZULTAT: SUKCES


DODATEK-6355-031: DOKUMENT-6355-Q

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-6355 ma zostać zapieczętowany w ognioodpornej trumnie o wymiarach 2x1 m i przez cały czas przebywać w żywym piecu do spopielania. Departament Kremacji Fundacji został poinstruowany, aby wpisać gematriańskie wiązania do wszystkich zwłok przeznaczonych do spopielenia i upewnić się, że SCP-6355 siłą opętał te zwłoki przed spaleniem.

W trumnie SCP-6355 zainstalowano dwukierunkowy głośnik, podłączony bezpośrednio do Departamentu Gaszenia Zapału.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported