SCP-636
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-636

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Budynek zawierający SCP-636 został oficjalnie zamknięty za rzekome skażenie pleśnią, a teren wokół został ogrodzony, aby zapobiec niechcianym wtargnięciom. Minimum dwóch (2) uzbrojonych strażników pod przykrywką ma znajdować się na parterze, a wszelkie nieuprawnione osoby próbujące wejść do budynku muszą zostać zatrzymane i przesłuchane. Wszelkie eksperymenty na SCP-636 mogą być wykonywane tylko za uprzednią zgodą co najmniej dwóch (2) pracowników 3 poziomu.

Opis: SCP-636 to winda konserwacyjna w Hotelu ██████ ██████ znajdującym się w [USUNIĘTO]. W przeciwieństwie do innych wind w tym budynku SCP-636 posiada czytnik kart magnetycznych, którego użycie z odpowiednią kartą spowoduje przejechanie na trzeci pod-piwnicowy poziom budynku. Zgodnie z planem struktury pod budynkiem znajdują się tylko dwie pod-piwnice, a właściciel nieruchomości nie był świadomy windy z dostępem do karty magnetycznej.

Kiedy dowolna osoba spróbuje dotrzeć na rzeczone piętro z użyciem SCP-636, winda będzie działać normalnie. Jednak, w momencie dotarcia na nieistniejące piętro cała zawartość windy (wliczając w to cały personel czy zdalne narzędzia monitorujące) zniknie. Eksploracja samego szybu windy nie przyniosła pożytecznych informacji. Podczas gdy szyb ciągnie się do trzeciej pod-piwnicy, na tej głębokości znajdują się tylko puste ściany, a kamery wideo umieszczone w szybie nie pokazują żadnych nieprawidłowości, kiedy winda sięga dna.

Ponadto SCP-636 cyklicznie sam z siebie przenosi się na trzeci poziom pod-piwnic. Po powrocie na parter w kabinie windy okazjonalnie znajdują się anomalne obiekty, jak zawarto w dokumencie poniżej.

Fundacja zainteresowała się SCP-636 dnia █.██.200█ po zaginięciu dwóch mechaników podczas rutynowej konserwacji systemu wind budynku. Dwuosobowa drużyna wczesnego rozpoznania została wysłana do SCP-636, po czym została stracona, po czym miejsce zostało zamknięte i zaaplikowano preparaty amnezyjne klasy A właścicielowi budynku i świadkom. Aktualne procedury przechowawcze zostały wprowadzone niedługo później.

Dodatek 636-01: Log Wartych Zanotowania Wydarzeń Anomalnych

Data: ██.██.200█
Opis: SCP-636 przywołany na dolne piętro na około 6 minut przed powrotem na parter. Przy powrocie, w pełni rozebrane części dwóch (2) kamer wideo do zamontowania na hełmie zostały znalezione na podłodze kabiny. Analiza potwierdziła, że należały one do członków drużyny wczesnego pozyskania. Karty pamięci i nośniki danych były puste.

Data: █.██.200█
Opis: SCP-636 został przywołany na około 2 minuty przed powrotem na parter. Zgodnie z zeznaniami uzbrojonych strażników stacjonujących na parterze, kabina windy była wypełniona setkami ludzkich gałek ocznych, które ich obserwowały, zanim winda ponownie zjechała w dół. Kabina windy była później pusta.

Data: █.██.200█
Opis: SCP-636 powrócił po 4 minutach i 17 sekundach i zawierał około 11 kg pociętej Egipskiej bawełny nasączonej krwią. Analiza próbek krwi jest niejednoznaczna, ponieważ pozyskane DNA nie pasuje do żadnego ze znanych gatunków zwierząt Ziemskich.

Data: ██.██.201█
Opis: SCP-636 powrócił po 8 minutach i 42 sekundach. Zaraz po otwarciu nagi i wychudzony mężczyzna, później zidentyfikowany jako Agent ███████, członek drużyny wczesnego pozyskania, zaczął uderzać w przyciski i krzyczeć, że "musi wrócić". Agent ███████ był w stanie rozbroić i zabić jednego z uzbrojonych strażników i zranić drugiego przed ponownym wbiegnięciem do SCP-636 i zniknięciem.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported