SCP-6372

glyphs.png

Ryc. 1.1: Cyfrowe odtworzenie runicznego ciągu znajdującego się na zewnętrznej części SCP-6372.

Identyfikator podmiotu: SCP-6372

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Układ gwiezdny, w którym znajduje się SCP-6372 musi pozostać odcięty od publicznego dostępu pod pozorem wysoce niestabilnej lokalnej rzeczywistości spowodowanej masowym testowaniem Napędu Zniekształceń Langa. Wszyscy cywile wchodzący do niego mają zostać zatrzymani, poddani wpływowi środków amnezyjnych i następnie wypuszczeni zgodnie ze standardowymi protokołami.

W celu dalszych badań, na szczycie SCP-6372 ustanowiony został Prowizoryczny Ośrodek 6372. Znalezienie skutecznego sposobu wejścia do struktury i rozszyfrowania znajdujących się na niej symboli jest uznawane za najwyższy priorytet.

Opis: SCP-6372 jest masywnym1 kamiennym monolitem znajdującym się na powierzchni BU-45996-V2 i wbijający się w jej egzosferę. Zbudowany jest wyłącznie z obecnie nieznanego gładkiego, poczernionego i prawdopodobnie niezniszczalnego materiału.

Pomimo tej właściwości, na jego powierzchni pojawiają się nieprzetłumaczone runy. Wraz z dniem pisania tego dokumentu, runy te nie odpowiadają żadnemu językowi znanemu ludzkości, Marsjanom, Taronyu, czy innym, jak przedstawiono na Ryc. 1.1. Fundacyjni empaci i telepaci twierdzą, że symbole emanują "niepokojącym uczuciem porzucenia." Dokładne znaczenie tego i tłumaczenie odkrytych symboli jest wciąż opracowywane przez personel Prowizorycznego Ośrodka 6372.

Mimo że SCP-6372 nie posiada żadnego wejścia, skany Fundacji dowiodły, że struktura jest w środku pusta po grubej na 10 metrów ścianie, tworząc wewnątrz niej pustkę mającą powierzchnie około 9 959 km3. Cokolwiek — jeżeli w ogóle — zamieszkuje tą przestrzeń, obecnie pozostaje nieznane. Wnętrze monolitu stale wydziela cichy buczący odgłos — nadal trwają badania, czy jest to spowodowane pewnymi niezidentyfikowanymi właściwościami kamienia, z którego został zbudowany czy przez dodatkowe anomalne zjawiska znajdujące się wewnątrz struktury.

Doprecyzowanie dla moich kolegów: to nie tylko dźwięk "buczenia" przykuł naszą uwagę. Znamy wiele innych materiałów, które wydzielają podobne odgłosy — ten sam w sobie nie jest inny.

Chociaż dokument nie jest technicznie błędny, brakuje w nim szczegółów i kontekstu. Poza trafnym określeniem odgłosów "buczenia", są słabym echem, przywodzącym na myśl nierozszyfrowane szepty. Ja i wielu innych usłyszało je podczas naszych badań. Im głębiej, tym odgłosy były głośniejsze — prawie jakby gdzieś w środku coś głośno grano na bębnie. Naprawdę, w środku SCP-6372 jest pewien rytm; a jego pieśni są tym, co nas naprawdę intryguje.

Cokolwiek to może być — musimy znać prawdę.

Dr Stephen, Kierownik Zespołu Badawczego SCP-6372

Dotychczas SCP-6372 wykazywał całkowitą odporność na jakiegokolwiek rodzaju uszkodzenia, jakie Fundacja próbowała mu wyrządzić, w sposób anomalny bądź nieanomalny. Właściwość ta także zdaje się rozszerzać do odporności na wzorce pogodowe i standardowe siły fizyczne, które powinny wpłynąć na strukturę.3 Cecha ta zapewnia, że przybliżenie wieku struktury, badania nad dokładnym składem i analizy dalszych cech pozostaje niemożliwe do wykonania przy użyciu obecnych środków.

Jedyną cechą, którą można wywnioskować o SCP-6372 z obecnie dostępnych danych jest fakt, że nie pochodzi z planety, na której się znajduje.

Dodatek 6372-1: Próby wejścia do SCP-6372

Po dokładnym przeprowadzeniu badań dotyczących SCP-6372, personel Prowizorycznego Ośrodka 6272 doszedł do wniosku, że dalsze badanie i zrozumienie celu struktury jest całkowicie niemożliwe bez dostania się do jego wnętrza.

W związku z tym, Dowództwo O5 autoryzowało użycie bezpośrednich sił, w celu osiągnięcia tego. Dodatkowo wystosowano oficjalną prośbę o wysłanie lingwiopaty4 do SCP-6372. Prośba zostało zatwierdzone, jednak przez przeciążenie projektu, spodziewany czas przybycia wyżej wymienionego zespołu został określony na kolejną dekadę.

W międzyczasie rozpoczęto oficjalne próby dostania się do wnętrza SCP-6372. Poniżej zamieszczony jest log prób Fundacji na przebicie się przez strukturę, poprzez wykorzystanie technologii dostarczonej do Prowizorycznego Ośrodka 6372 przez statki dostawcze.

Numer Testu Wykorzystane Techniki Wyniki
#1 Zwyczajne wiertło diamentowe Brak efektu. Obiekt zepsuł się po długim kontakcie z powierzchnią SCP-6372.
#3 Nuklearnie napędzany Górniczy Satelita Głębokiej Przestrzeni Kosmicznej (NDMS), operujący z orbity BU-45996-V Urządzenie operowało bezustannie przez tydzień, dopóki nie wyczerpało się zasilanie; chociaż wymierzona część SCP-6372 nie odłamała się, temperatura jej powierzchni wzrosła o 0.0002°C.
#10 Zwyczajny Materiał Wybuchowy Górnictwa Głębokiej Przestrzeni Kosmicznej (SDME) Po wybuchu, materiał zjonizował całość atmosfery BU-45996-V wokół części SCP-6372, na której się skupiono. Struktura nie uległa uszkodzeniu.
#12 Taumaturgia Wysłany personel Departamentu Taumaturgii próbował przeprowadzić wiele taumaturgicznych rytuałów, począwszy od alchemicznej wymiany mas, aż po skupione wiązki energii, które miały za zadanie rozerwać materiał od środka. Wszystkie z nich niezmiennie zawiodły — personel badawczy doszedł do wniosku, że materiał SCP-6372 składa się idealnego taumaturgicznego izolatora.
#14 Bombardowanie Nuklearne U dołu SCP-6372 zdetonowany został pocisk nuklearny. Po opadnięciu grzyba atomowego, który powstał w wyniku wybuchu, personel badawczy ustalił, że ładunek odłupał 1 μm powłoki SCP-6372 w promieniu eksplozji. Mimo że odnotowano uszkodzenia struktury, dalsze testowanie tej metody uznano za niemożliwe, gdyż zniszczenie masy umożliwiającej wejście do SCP-6372 wymagałoby użycia około 10 000 000 głowic bojowych.
#21 Wejście poprzez użycie statku napędzanego Silnikiem Bifrost5 Po włączeniu silnika, SCP-6372 nadal utrzymywał się w przestrzeni zerowej rzeczywistości, nadal pozostawał w niej, nie pozwalając statkowi na ominięcie go; dokładne znaczenie tego pozostaje nieznane.
#26 Miejscowe całkowite załamanie rzeczywistości, wstępnie wykorzystane do Napędów Zniekształceń Langa Części technologii wcześniej użytych w LDD zostały wycelowane w część lokalnej rzeczywistości, którą były ściany SCP-6372, pozbywając się konceptu podstawowych praw fizyki z obiektu, aby umożliwić jego zniszczenie. Pomimo tego, SCP-6372 pozostał obojętny, co sugeruje, że działa na innych prawach fizyki, niż te znajdujące się w podstawowej rzeczywistości.
[Po nieudanych przeprowadzeniach wszystkich powyższych metod, oficjalnie zatwierdzono podanie o wykorzystanie anomalii w procesie prób dostania się do wnętrza SCP-6372]
#35 SCP-37946 SCP-6372 został raz uderzony przez SCP-3794, jednakże nie został dotknięty przez anomalne właściwości młota, co sugeruje, że składa się całkowicie z nie biologicznej materii.
#50 SCP-2977 Mimo że temperatura powierzchni SCP-6372 znacząco wzrosła w wyniku przyłożenia do niej SCP-297 ustawionego na najwyższym ustawieniu, nie zaobserwowano żadnych zmian w jego strukturze. Ostatecznie SCP-297 zepsuł się po 3 godzinach stałego użycia, w związku z tym został przeklasyfikowany na Zneutralizowane.
#61 SCP-0638 SCP-063 został przyłożony do podstawy SCP-6372, usuwając cały kurz i nieznane cząsteczki znajdujące się na jego powierzchni. Nie zaobserwowano żadnych uszkodzeń w SCP-6372. Dalsze testowanie z SCP-063 zostało zawieszone do odwołania, ze względu na obawę dotyczącą możliwości niezamierzonej neutralizacji obiektu.
#68 SCP-61619

Dodatek 6372-2: Eksploracja Prowizorycznego Ośrodka 6372

Krótko po rozpoczęciu ostatniego testu, utracono cały kontakt z Prowizorycznym Ośrodkiem 6372. Z tego powodu, wyniki wyżej wymienionego testu pozostają nieznane. Niezwłocznie wysłano flotę statków odzyskujących, w celu zbadania i ustalenia statusu Prowizorycznego Ośrodka 6372.

Po przybyciu, Fundacja odkryła, że Prowizoryczny Ośrodek został całkowicie zniszczony. Jego struktura najwyraźniej stopiła się, a cały personel na miejscu został rozłożony do szkieletów. Ich stroje i wszelka aparatura nie nadawała się już do użytku.

Po dalszym badaniu ustalono, ze SCP-6372 został naruszony. Na północnej ścianie, około 1,25 m nad ziemią znaleziono kilkucentymetrowy otwór. Niedaleko niego znaleziono zniszczoną rączkę noża, a obok niej i dziury znajdował się kolejny szkielet. Personel przyglądający się strukturze przez otwór zgłaszał, że jest wewnątrz pusta i że zdawała się od środka całkowicie składać z ciasta.

Na południowej i przeciwnej stronie SCP-6372 odkryto, że i tam struktura została naruszona. Rozrzucone kawałki ciasta na odległość kilku kilometrów wskazują, że wyłom został spowodowany przez dużą eksplozję. Odnotowano także, że od czasu odkrycia SCP-6372 przestał wydawać dźwięki.

Pomimo ewidentnej utraty wszystkich danych, jakie przechowywano w Prowizorycznym Ośrodku 6372, odpieczętowanie Archiwów Wykluczenia Deepwell dowiodły zapisów wszystkich transferów danych do i z Ośrodka. Wśród standardowych plików projektu poprzednio przesłanych do międzyfundacyjnej bazy danych SCiPNET, znaleziono pojedyncze żądanie edycji, które nie otrzymało autoryzacji.

Żądanie o edycję zostało przesłane z konta Samanthy Baker,10 zawierając pojedyncze zdanie z wiadomością zatytułowaną "Tłumaczenie SCP-6372". Dokładne znaczenie — a także znaczenie dla SCP-6372 i losu Ośrodka, o ile jakieś jest — pozostaje nieznane. Poniżej został zamieszczona treść pliku.

To nie jest miejsce honoru.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported