SCP-6400
ocena: +4+x

Poziom zagrożenia: Żółty


Specjalne Czynności Przechowawcze: Z rozkazu Komitetu ds. Etyki Ośrodka 17, cela 2/23 w Obiekcie C ma pozostać pusta. SCP-6400 nie może być blokowany ani penetrowany.

Opis: SCP-6400 to okrągłe okno, znajdujące się obecnie na północno-zachodniej ścianie celi 2/23. Składa się z pojedynczej okrągłej tafli szkła, bez żadnej kraty ani mechanizmu otwierającego.

W przypadku uszkodzeniu lub zablokowaniu z któregokolwiek końca, SCP-6400 zniknie, pojawiając się ponownie w miejscu pobliskiego fragmentu ściany. Zniknięcie i ponowne pojawienie się SCP-6400 wydaje się natychmiastowe, a obszar poprzednio przesunięty zostaje przywrócony po migracji.

SCP-6400 pojawia się wyłącznie na ścianach zewnętrznych, preferując pomieszczenia z niewielkim lub żadnym naturalnym oświetleniem. Biura, dormitoria i cele izolacyjne są częstym celem SCP-6400, stanowiąc 94% wszystkich manifestacji.

Ludzie i istoty rozumne przebywające w pomieszczeniach dotkniętych tym efektem podlegają niewielkiemu przymusowi, który od czasu do czasu nakazuje im spojrzeć przez SCP-6400. Czas ekspozycji na światło słoneczne jest negatywnie skorelowany z podatnością na ten efekt, a osoby, którym przydzielono niezwiązane z nim zadanie, są mniej podatne niż osoby bezczynne na wszystkich poziomach. Wśród populacji nie-ludzi i klasy D często obserwuje się płacz.


DODATEK 6400-A

Poniżej znajduje się zdjęcie SCP-6400, zrobione w jego obecnej pozycji. Personel jest proszony o zgłaszanie wszelkich utrzymujących się efektów do Departamentu Psychiatrii.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported