SCP-6404

ocena: +5+x
SCP-6404
Poziom4
Klasa podmiotu:
ezoteryczne
Klasa drugorzędna:
zlikwidowane
Poziom zakłóceń:
amida
Poziom ryzyka:
znikomy

Specjalne Czynności Przechowawcze: Personel Fundacji ma obserwować międzynarodowe akty urodzeń w poszukiwaniu osób nazwanych "Tallakant". Każda osoba zidentyfikowana jako posiadająca imię Tallakant ma być potraktowana standardowymi procedurami likwidacji.

SCP-6404 został pomyślnie zlikwidowany dnia 4 października 2007. Wszystkie zapisy cywilne i historyczne związane z osobami nazwanymi Tallakant zostały odpowiednio zmienione, by przypisać znaczące wydarzenia historyczne do nowych osób lub w inny sposób usunąć poprzednie osobistości nazwane Tallakant. Nazwy i powiedzenia pochodzące od imienia Tallakant1 mimo że nie wykazują anomalnych właściwości ich pochodzenie zostało zmienione lub zostały one usunięte z popularnego słownictwa, by zapobiec odrodzeniu się imienia Tallakant.

Opis: SCP-6404 odnosił się do fenomenu tego, że wszystkie osoby nazwane "Tallakant" w jakimkolwiek momencie ich życia2 stały się częścią inteligencji kolektywnej. Gdy osoba stała się instancją SCP-6404 nie było żadnego sposobu na odłączenie jej od kolektywu. Wszystkie instancje SCP-6404 były w stanie działać na poziomie indywidualnym ale dzieliły te same myśli, uczucia i przekonania. Przeciętnie instancje SCP-6404 poszukiwały zatrudnienia w poniższych obszarach:

  • Edukacja
  • Badania naukowe, w szczególności powiązanych z rozprzestrzenianiem się i leczeniem chorób zakaźnych
  • Sztuki wizualne i sceniczne
  • Pozycje rządowe, w szczególności te powiązane z zatrudnieniem, pomocą społeczną i relacjami międzynarodowymi
  • Prace charytatywne
  • Aktywizm społeczny

Zapisy wskazują, że imię Tallakant istniało od wczesnego V wieku, kilka wartych uwagi osób było tak nazwanych. Instancje SCP-6404 na przestrzeni historii w szczególności uczestniczyły w eksploracji, rozwoju społecznym i wymianie kulturalnej.

Ze względu na ilość znaczących postaci historycznych i ikon popkulturowych używających imienia Tallakant, Tallakant pozostawał jednym z najbardziej popularnych imion dziecięcych zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Uważa się, że podczas likwidacji SCP-6404 osób o imieniu Tallakant było w przybliżeniu miliard.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported