SCP-6435
ocena: +2+x


SCP-6435
Poziom3
Klasa podmiotu:
bezpieczne
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
dark
Poziom ryzyka:
znikomy


medium.jpg

Duchowa fotografia SCP-6435.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako że żyjące dusze nie mogą wejść do SCP-6435 fizyczne zabezpieczenie podmiotu nie jest potrzebne. Pośmiertną komunikację z agentami zaakceptowanymi do SCP-6435 należy kontynuować do utraty koherencji.

Opis: SCP-6435 to Życie Pozagrobowe NR-293-102 potocznie nazywane 'Ro'.

SCP-6435 składa się z ogromnego lasu ze złożoną siecią ścieżek. Mimo że nie można tego potwierdzić, to zeznania zmarłych agentów wskazują na to, że SCP-6435 jest nieskończony. Stosunek czasu wewnątrz SCP-6435 do rzeczywistości wynosi 1:1.

Słudzy SCP-6435 będą naprzemiennie zapewniać mieszkańcom podmiotu wygody i fizyczne tortury. Początkowo uważano, że ten system nagrody i kary operował na zasadach karmy lub rotacyjnego męczeństwa, ale dalsze śledztwa sugerują, że jest on całkowicie losowy. Informacje te są ukrywane przed agentami, gdyż są uważane za zbyt szkodliwe.

Jako przykład typowego zachowania SCP-6435, ordynowany święty był gotowany żywcem przez dziewiętnaście lat bez przerwy, przez następne dwa zapewniano mu wygody materialne, a potem obdzierano ze skóry przez kolejny rok. Zazwyczaj ten nieprzewidywalny cykl tortur i przyjemności prowadzi do tego, że mieszkańcy SCP-6435 tracą poczucie mentalnej koherencji w ciągu pierwszych dziesięciu lat. Z tego powodu, jako że nie ma sposobu na wyrzucenie zużytych mieszkańców, tylko mniejszość populacji jest w stanie świadomie myśleć.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych żyć pozagrobowych, które kształtują się w odpowiedzi na silne potrzeby duchowe lub idealistyczne, SCP-6435 nie ma żadnych cech religijnych bądź ideologicznych. SCP-6435 obecnie akceptuje 0,01% zmarłych dusz i jest przy tym przyczyną 14% ludzkiego cierpienia w pośmiertnym ekosystemie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported